Сектор ювенальної пробації


photo_2020-03-16_12-28-57

Садовський Олег Олександрович

Начальник сектору

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 363-01-31

E-mail: juvenile@probation.gov.ua

До основних завдань сектору належать:

− реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

− організація взаємодії та контролю за діяльністю уповноважених органів з питань пробації щодо забезпечення реалізації пробації відносно неповнолітніх;

− здійснення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією пробації стосовно неповнолітніх;

− організація взаємодії з державними та громадськими організаціями з питань ресоціалізації та виправлення неповнолітніх засуджених, відносно яких застосовується пробація;

− забезпечення контролю за дотриманням прав людини і громадянина під час виконання пробації відносно неповнолітніх.

До основних функцій сектору належать:

− внесення на розгляд керівництва ДУ «Центр пробації» пропозицій щодо проектів законодавчих і нормативно-правових актів, а також пропозицій щодо проектів законодавчих актів, розроблених іншими суб’єктами нормотворчого процесу.;

− підготовка пропозиції щодо плану заходів щодо реалізації основних напрямів діяльності ДУ «Центр пробації», визначення пріоритетів на відповідний рік і забезпечення організації планування діяльності ДУ «Центр пробації»;

− здійснення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення діяльності уповноважених органів з питань пробації щодо реалізації пробації відносно неповнолітніх та інших заходів, спрямованих на виправлення неповнолітніх засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень;

− аналіз цільових груп неповнолітніх суб’єктів пробації, їх криміногенних потреб і підготовка пропозицій щодо потреб пробації;

− підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо виконання нормативно-правових актів, що стосуються пробації відносно неповнолітніх;

− організація взаємодії з органами і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, під час здійснення заходів пробації щодо неповнолітніх;

− участь у заходах з вивчення міжнародного досвіду та практики інших країн у реалізації пробації відносно неповнолітніх, підготовка пропозицій щодо використання та адаптації міжнародного досвіду;

− взаємодія у встановленому порядку з керівниками уповноважених органів з питань пробації;

− участь у планових і позапланових перевірках уповноважених органів з питань пробації щодо виконання пробації та адміністративних стягень відносно неповнолітніх, підготовка звітів про їх проведення та контроль стану виконання заходів, спрямованих на усунення прогалин, виявлених перевірками;

− надання методичної та практичної допомоги уповноваженим органам з питань пробації за результатами перевірок;

− взаємозв’язок з громадськими, правозахисними та іншими недержавними організаціями, міжнародними представництвами з питань пробації та забезпечення дотримання прав суб’єктів пробації;

− забезпечення в установленому порядку розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів України;

− участь в організації взаємодії з науковими та навчальними закладами щодо навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу пробації;

− за дорученням керівництва ДУ «Центр пробації» представлення інтересів Сектору в державних і недержавних, у тому числі міжнародних, установах та організаціях;

− узагальнення та аналіз статистичних даних, необхідних для формування державної статистики, оцінювання ефективності діяльності уповноважених органів з питань пробації та пробації у цілому, удосконалення інструментів пробації та методик пробаційної роботи;

− організація та контроль в межах компетенції виконання доручень керівництва ДУ «Центр пробації» уповноваженими органами з питань пробації, узагальнення матеріалів про їх виконання;

− надання роз’яснення з питань, що належать до компетенції Сектору;

− здійснення інших функцій в межах повноважень Сектору.