ПЕРША РІЧНИЦЯ АВТОСТАТИСТИКИ В ПРОБАЦІЇПЕРША РІЧНИЦЯ АВТОСТАТИСТИКИ В ПРОБАЦІЇ

24 грудня 2019 року запущено у виробничу експлуатацію програмне забезпечення інформаційної системи “Статистичні показники результатів діяльності підрозділів пробації”.

Цей програмний продукт розробляється в рамках проєкту ЄС “ПРАВО-Justice”, продовжується удосконалення його модулів, що залежить від “живих” потреб пробації.

 Чому виконується це завдання?

Указом Президента України від 26 травня 2020 року № 203 “Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік” (пункт “г” 1.4.3.1. “Створення ефективної служби пробації”) передбачено виконання пріоритетного завдання щодо забезпечення запуску ІТ-процесу збору і обробки статистичної інформації про результати діяльності пробації для прийняття ефективних управлінських рішень (кінцевий термін виконання – 2021 рік).

Це завдання відрефлектовано у Програмі діяльності Кабінету міністрів України (ціль 19.3, постанова КМУ від 12.06.2020 № 471) в частині розбудови ІТ-інфраструктури уповноважених органів з питань пробації, створення передумов для трансформації робочих місць персоналу пробації у «цифрові» робочі місця, в рамках проєкту ЄС «ПРАВО-Justice» розроблено програмне забезпечення інформаційної системи «Статистичні показники результатів діяльності підрозділів пробації» (далі – ІС) та продовжується удосконалення його модулів, що залежить від потреб пробації.

Необхідність включення до урядових і президентських документів і забезпечення наступності розвитку IT складової української пробації обумовлювалося виконанням пункту 5.11 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, і завдання 1.3.5. Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації, затвердженого рішенням колегії Міністерства юстиції України від 29.03.2018.

Для забезпечення координації роботи з цього питання утворено Робочу групу Центру пробації з автоматизації статистики (наказ Державної установи «Центр пробації» від 31.01.2019 № 60/ОД-19 (далі – Робоча Група з питань автостатистики в пробації)

У серпні 2019 року в рамках співпраці із проєктом «ПРАВО-Justice» міжнародним експертом у напрямі реформування пенітенціарної системи Пітером Мюрреєм (Англія) у своїх висновках і рекомендаціях надано високу оцінку проведеної роботи щодо створення та тестування ІС.

Що зроблено?

24 грудня 2019 року запущено у виробничу експлуатацію ІС (наказ ДУ Центру пробації від 24.12.2019 № 898/ОД-19), починаючи з форми № 3 “Кадрове забезпечення підрозділів пробації”.

27 січня 2020 року запущено у виробничу експлуатацію форму № 4(1) “Досудові доповіді” (наказ ДУ Центру пробації від 27.01.2020 № 51/ОД-20).

11 березня 2020 року проведено нараду Робочої групи з питань автостатистики в пробації, під час якої обговорено проблемні питання щодо оптимізації системи звітів, що надсилаються уповноваженими органами з питань пробації до Державної установи «Центр пробації» (доручення Центру пробації від 16.01.2020 № 3-20/Д) та удосконалення процесу автоматизації статистичної інформації (наказ від 24.12.2019 № 898/ОД-19) з метою координації подальших дій та їх вирішення.

17 квітня 2020 року упроваджено в промислову експлуатацію форму 7 “Коронавірус – COVID-19” ІС для моніторингу ситуації в уповноважених органах з питань пробації щодо потреб у засобах захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19 для персоналу пробації і суб’єктів пробації, їх наявності в уповноважених органах з питань пробації.

1 вересня 2020 року проведено нараду Робочої групи з питань автостатистики в пробації для планування подальшої роботи із розгортання форм пробації, обговоривши проблемні питання у цій сфері.

24 грудня 2020 року упроваджено в промислову експлуатацію форму 6 “Волонтери пробації” для обліку і обробки даних, пов’язаних із діяльністю уповноважених органів з питань пробації під час залучення волонтерів пробації (обумовлено необхідністю підвищення результативності виконання Положення про організацію діяльності волонтерів пробації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.01.2017  № 98/5).

З якою метою упроваджується інформаційна система?

Метою автоматизації статистичних даних з питань пробації є тривалим за обсягом і часом виконання завдання.

Це завдання суголосне із тенденціями формування і реалізації державної політики з питань цифровізації, що перебуває у фокусі уваги Міністерства цифрової трансформації України.

Автоматизація статистики дасть змогу оптимізувати роботу персоналу пробації, що полягає у наступному: відчутно прискориться за часом і знизиться трудомісткість збирання і оброблення первинних даних; створяться умови для всебічного одноразового збирання та багаторазового оброблення інформації у єдиній програмному середовищі; значно зменшиться кількість помилок, вивільниться час керівництва та фахівців для виконання інших обов’язків; буде змога оцінювати результати роботи на рівні уповноважених органів з питань пробації окремо у поєднанні із іншими даними, яких немає у Реєстрі засуджених та осіб, узятих під варту (адмінстягнення, кадрова статистика, матеріально-технічне забезпечення, “банк ресурсів”, що використовується для вирішення криміногенних потреб суб’єктів пробації, робота з волонтерами, дані про співпрацю із ЗМІ та іншу комунікацію, забезпеченість засобами захисту від Коронавірусу інше).

Що очікується після упровадження інформаційної системи у 2021 році?

Після виконання завдання щодо забезпечення запуску ІТ-процесу збору і обробки статистичної інформації про результати діяльності пробації для прийняття ефективних управлінських рішень, очікується підвищення ефективності механізму прийняття управлінських рішень на рівні Державної установи “Центр пробації”: превентивного реагування на проблемні питання щодо діяльності філій та підрозділів пробації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, що зумовлюють виникнення проблемних питань, які нині виявляються безсистемно та без єдиних підходів, підвищення рівня відповідальності керівного складу структурних підрозділів за доручену справу, підвищення дієвості інспектування проблемних підрозділів пробації, не розпорошуючи увагу на підрозділи, що мають належні показники у роботі.

Повноцінний запуск автостатистики на кінець 2021 року за розробленими у майбутньому алгоритмами дозволить автоматично вимірювати рівень функціональності пробації: її інституційний розвиток і продуктивність.

Автоматизація статистики дозволить своєчасно і якісно інформувати Міністерство юстиції України про стан справ із реалізації державної політики з питань виконання покарань і пробації.

Які плани на початок 2021 року?

У 2021 році заплановано створення форм звітності “Адміністративні стягнення”, “Пенітенціарна пробація”, Наглядова пробація”.

Державна установа “Центр пробації”

Відділ міжнародного співробітництва

Відділ оцінювання ефективності пробації

Відділ інформаційних технологій в пробації