“EDGE” (Канада) проєкт завершено


КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА ВРЯДУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» (EDGE)

 

Канадсько-український проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (далі – проект EDGE) виконується Agriteam Canada Consulting Ltd. (далі – Agriteam Canada) відповідно до контракту між Міністерством міжнародних справ Канади та Agriteam Canada від
10 листопада 2014 року, на підставі Партнерської угоди між
Agriteam Canada Consulting Ltd. та Державною установою «Центр пробації» від 28 грудня 2018 року, наказу Міністерства юстиції України від
02.01.2019 № 4/7.

Метою співробітництва в рамках проекту EDGE є консолідація зусиль для вироблення спільного бачення щодо концепції та сприяння проведенню реформи у сфері розбудови системи пробації і виконання завдань співробітництва: підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, забезпечення розвитку комунікаційної політики, розробки необхідних інструментів, методологій і програм та підвищення потенціалу працівників пробації щодо застосування нових програм і методів у своїй роботі.

Результати співпраці у 2018 році:

розроблено Паспорт: Реформа пенітенціарної системи та пробації із застосуванням методології стратегічного планування RESULTS BASED MANAGEMENT (управління орієнтоване на результат), що схвалений 29.03.2018 колегією Міністерства юстиції України;

знято три соціальні ролики про успішні історії підлітків, які перебували на обліку ювенальних центрів пробації, соціальний ролик про пробацію за участю заступника Міністра юстиції України Чернишова Д.В., що транслювались у поїздах Інтерсіті + за напрямками Київ-Харків,
Київ-Дніпро, Київ-Запоріжжя, Київ-Львів, Київ-Костянтинівка, Київ-Перемишль (Республіка Польща) у період з 30.11.2017 по 30.01.2018;

проведено Національну фотовиставку “Пробація: можливості для змін”  з метою інформування громадськості про діяльність пробації
(05.05-15.06.2018 у м. Луцьк, 11.10-24.10.2018 у м. Полтава, 01.12-10.12.2018 у м. Києві);

впроваджено пілотний проект моделі пробації щодо роботи з повнолітніми особами, які звільненні від відбування покарань з випробуванням (чотири пілотні міста – Полтава, Луцьк, Кропивницький та Черкаси);

проведено тренінги персоналу пробації з питань:

розвитку у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм (7 тренінгів, підготовлено 173 куратора та 19 тренерів);

практики досудової і наглядової пробації;

оцінки ризиків та потреб у роботі із засудженими неповнолітніми у виховних колоніях;

планування індивідуальної роботи з суб’єктами пробації;

проведення соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації;

розроблено Методичні рекомендації щодо планування роботи із суб’єктами пробації;

розроблено пробаційні програми щодо повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації («Подолання агресивної поведнки»,
«Зміна прокримінального мислення», «Попередження вживання психоактивних речовин»), що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1798/5;

розроблено і триває пілотування пробаційної програми «Життєві навички» щодо повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації;

створено навчально-мотиваційне відео, присвячене питанням досудової пробації, за участі представників Державної установи «Центр пробації», Генеральної прокуратури України, Верховного Суду, адвокатури та міжнародних експертів;

розроблено цільову програму «Програма профілактики рецидивної злочинності та правопорушень у м. Луцьку на 2018-2020 роки», яку затверджено сесією Луцької міської ради 31.01.2018, виділено 558 тис. грн. (напрацьовано відповідні рекомендації з цього питання, що надіслані у 2018 році Центру пробації для поширення серед підрозділів пробації);

28 грудня 2018 року укладено Партнерську Угоду між Agriteam Canada Consulting Ltd. та Державною установою “Центр пробації” щодо реалізації проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку»
(строк дії до 31 липня 2019 року).

 Плани співробітництва на 2019 рік:

адаптація методики оцінки ризиків та потреб, що використовується органами пробації, для роботи із засудженими повнолітніми під час відбування покарання в УВП та підготовки до звільнення
(I півріччя 2019 року);

вивчення досвіду реалізації пробаційних програм в Україні
(II півріччя 2019 року);

підготовка пропозицій щодо вдосконалення змісту пробаційних програм та/або доопрацювання навчальної програми для персоналу органів пробації щодо підготовки до реалізації пробаційних програм з метою удосконалення існуючих практик (II півріччя 2019 року);

забезпечення подальшої реалізації комунікаційної кампанії про розвиток служби пробації через презентацію Національної фотовиставки «Пробація. Можливості для змін» у м. Києві на базі 10 районних адміністрацій та інших зацікавлених структур (I квартал 2019 року);

проведення повторного дослідження щодо обізнаності та ставлення громадян та стейкхолдерів до новоствореної системи пробації в пілотних регіонах, де було проведено комунікаційну кампанію про розвиток служби пробації та її переваги для суспільства (I півріччя 2019 року).

самостійне поглиблення співпраці пробації з місцевими громадами через місцеві цільові програми для посилення практичної складової діяльності органів пробації (обумовлено необхідністю виконанням заходу 1.3.4.2. Рамкової моделі (поширити досвід розробки цільових програм, спрямованих на поліпшення роботи з суб’єктами пробації на рівні громад  Плану заходів до Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації)).

НОВИНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ: 

2019.01.14 – 2019.01.19 – Національна фотовиставка «Пробація. Можливості для змін» у м. Києві для громадськості на базі Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації ⇒ 

2019.01.21 – 2019.01.25 – Національна фотовиставка «Пробація. Можливості для змін» у м. Києві для громадськості на базі Печерської районної у м. Києві державної адміністрації 

2019.02.11 – 2019.02.15 – Національна фотовиставка «Пробація. Можливості для змін» у м. Києві для громадськості на базі Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації 

2019.02.18 – 2019.02.22 – навчальний тренінг «Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм» на базі Інституту Кримінально-виконавчої служби з метою відпрацювання працівниками пробації навичок реалізації пробаційних програм 

25 – 29 листопада 2019 року за підтримки Проектного офісу з питань пробації Міністерства юстиції України проведено черговий тренінг «Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм»