На часі – впровадження стандартів інспектування підрозділів пробаціїНа часі – впровадження стандартів інспектування підрозділів пробації

14 січня 2020 року за участі міжнародного експерта проєкту ЄС «Pravo-Justice» Саллі Лестер відбулась робоча зустріч, присвячена обговоренню подальших заходів із впровадження стандартів інспектування уповноважених органів з питань пробації за напрямами досудової та наглядової пробації.

Центр пробації представляли: директор Олег Янчук, його перший заступник Ірина Яковець, а також начальники відділу досудової пробації Ирина Карандюк та відділу міжнародного співробітництва Владислав Клиша.
В ході зустрічі було вирішено:

розширити перелік пілотних регіонів апробації зазначеного інструменту: до Вінницької і Хмельницької областей додати Харківську і Донецьку;
забезпечити проведення навчання для персоналу пробації з усіх регіонів країни щодо правильного застосування новацій у роботі;
у травні поточного року провести освітньо-інформаційний захід для усіх керівників філій та 8 представників ДУ «Центр пробації», присвячений опрацюванню діючих стандартів роботи уповноважених органів з питань пробації та забезпечення їх практичного дотримання;
розробити план впровадження стандартів інспектування в усіх регіонах країни із урахуванням досвіду пілотних регіонів;
видати відомчий наказ, яким офіційно будуть запроваджені стандарти інспектування в пробації.

Нагадаємо, “Розробка стандартів проведення інспектувань підрозділів пробації (критеріїв оцінювання ефективності роботи зі справами суб’єктів пробації)” є однією з 5 місій проєкту ЄС «PRAVO – Justіce». В рамках місії було розроблено проєкт шести Стандартів інспектувань в наглядовій пробації та один – в досудовій (завдання 4.2.4. Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації).
Метою інспектування є не тільки оцінювання стану роботи підрозділу та окремих працівників, а й надання рекомендацій щодо забезпечення ефективної реалізації покладених функцій і завдань. Стандарти інспектування містять у собі показники, які дають можливість дати оцінку та охарактеризувати роботу підпорядкованих працівників. Вони є єдиними для всіх без винятку підрозділів та відбивають у собі ідеальну модель роботи працівника пробації, практичну реалізацію якої вимагають не лише чинне законодавство та відомчі нормативно-правові акти, а й місія та перспективи розвитку пробації, прагнення удосконалення діяльності, орієнтування на клієнта та забезпечення безпеки суспільства.