Профспілка ДУ “Центр пробації”


Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 20 березня 2019 року таке право було реалізоване за пропозицією ініціативної групи працівників Державної установи «Центр пробації», з дотриманням вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», шляхом проведення установчих зборів працівників, під час яких прийнято рішення про створення Профспілкової організації персоналу Державної установи «Центр пробації».

Профспілкова організація персоналу Державної установи «Центр пробації» є добровільною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання) в галузі пробації з метою представництва і здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Діяльність Профспілки зосереджена на захисті прав та інтересів співробітників всіх органів пробації членів Профспілки, поліпшенні умов праці та її оплати, пошуку нових шляхів для підвищення якості життя та забезпечення соціальних гарантій, підтримці у складних життєвих ситуаціях.

 

Запрошуємо всіх охочих стати членом створеної профспілкової організації.

Для вступу до Профспілки необхідно написати дві заяви, зразки яких містяться нижче за посиланням

Заява вступ до Профспілки

Заява про відрахування Профспілка

також, ЗГОДА  на обробку персональних даних

Обробка персональних данних Профспілка.

Основні засади діяльності Профспілки викладені в Статуті.

 

В мережі Facebook створена група «Профспілка пробації»

Профспілка повністю відкрита для спілкування.

Свої пропозиції, побажання та питання, пов’язані з діяльністю Профспілки, співробітники уповноважених органів з питань пробації можуть надсилати на

 

електрону пошту profspilkaprobacii@gmail.com,

або за телефоном: 097 600 26 69

Профспілкова організація здійснює свої повноваження через виборний орган – Профспілковий комітет.

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

у виборному органі

1Автухов Костянтин АнатолійовичГолова Профспілкового комітету
2Ворохта Олег Івановичзаступник Голови Профспілкового комітету
3Гедз Богдан Дмитровиччлен Профспілкового комітету
4Ус Алла Олексіївначлен Профспілкового комітету
5Кривенко Олександр Петровиччлен Профспілкового комітету
6Єрохіна Наталія Андріївнаскарбник профспілкового комітету
7Яременко Віта Володимирівнасекретар Профспілкового комітету

 

Матеріальна допомога членам профспілки

 

Матеріальна допомога може бути надана членам Профспілкової організації персоналу Державної установи «Центр пробації», термін перебування в складі Профспілки яких становить, за загальним правилом, не менш ніж шість місяців, окрім виключних випадків, що встановлюються на засіданні Профспілкового комітету. У випадку смерті або тяжкої хвороби члена Профспілки матеріальна допомога виплачується близьким родичам.

Матеріальна допомога надається за рахунок коштів Профспілки з урахуванням фінансових можливостей та наявності коштів.

 

Підставою для надання матеріальної допомоги є заява члена Профспілки або його близького родича із зазначенням фактичних обставин, у зв’язку з якими надається матеріальна допомога та відповідні підтверджуючі документи.

Фактичними обставинами є:

 • компенсація витрат на лікування у випадку хвороби члена Профспілки;
 • смерть члена Профспілки або його близького родича;
 • реєстрація шлюбу члена Профспілки;
 • народження дитини члена Профспілки;
 • до ювілейної дати народження члена Профспілки;
 • вихід на пенсію члена Профспілки;
 • повернення до виконання трудових (службових) обов’язків після прийняття участі в Операції Об’єднаних Сил (далі – ООС);
 • надзвичайна ситуація.

Матеріальна допомога у випадку хвороби надається члену Профспілки у розмірі 50% витрат на придбання ліків та оплати медичних послуг, які підтверджені чеками або іншими фінансовими документами. Розмір разової матеріальної допомоги не може перевищувати 1400,00 грн.

Матеріальна допомога у випадку хвороби надається за умови перебування на стаціонарному лікуванні тривалістю від 10-ти днів або амбулаторного лікування тривалістю більше одного місяця.

До заяви про виплату матеріальної допомоги та підтверджуючих фінансових документів заявником обов’язково додається копія листка непрацездатності і виписки з історії хвороби.

Матеріальна допомога у випадку хвороби може бути надана члену Профспілки не більше 2 (двох) разів на рік, на загальну суму 2000,00 грн.

Матеріальна допомога у зв’язку зі смертю виплачується:

 • на поховання самого члена Профспілки – 1500,00 грн.;
 • на поховання близьких родичів члена Профспілки – 1000,00 грн.

До заяви про виплату матеріальної допомоги додається копія свідоцтва про смерть.

Матеріальна допомога у зв’язку з реєстрацією шлюбу члена Профспілки виплачується в розмірі 1000,00 грн. До заяви про виплату допомоги додається копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

Матеріальна допомога при народженні дитини члена Профспілки виплачується в розмірі 1000,00 грн. на одну дитину. До заяви про виплату матеріальної допомоги додається копія свідоцтва про народження дитини.

Матеріальна допомога до ювілейної дати народження члена Профспілки надається по досягненні ним (нею) 50-ти або 60-ти річного віку. Розмір матеріальної допомоги становить 500,00 грн.

Матеріальна допомога у зв’язку із виходом на пенсію члена Профспілки виплачується у розмірі 500,00 грн. До заяви додається копія наказу про вихід на пенсію.

Матеріальна допомога члену Профспілки, який приймав участь в ООС виплачується у розмірі 500,00 грн. До заяви додається копія довідки про безпосередню участь у складі ООС.

Матеріальна допомога члену Профспілки, який постраждав внаслідок надзвичайних ситуацій (пожежі, стихійного лиха, підтоплень/повені) та майну якого заподіяно значної шкоди, надається у розмірі 1000,00 грн. До заяви додається копія довідки (акту) відповідного органу, що підтверджує факт завдання шкоди в результаті надзвичайної ситуації.

Заява на виплату матеріальної допомоги може бути подана протягом двох місяців з дня настання події (випадку).

До заяви обов’язково надаються наступні документи:

 • документ, що підтверджує об’єктивність мотивації звернення (копія свідоцтва про смерть, реєстрацію шлюбу, народження дитини, листка непрацездатності, виписки з історії хвороби, медичної довідки, фінансових документів (чеків, квитанцій), що підтверджують витрати на придбання ліків чи оплати медичних послуг, наказів та інших довідок тощо);
 • копія паспорта та ідентифікаційного номера одержувача, а для осіб, які через свої релігійні переконання не мають ідентифікаційного номеру – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Рішення щодо надання матеріальної допомоги приймається на засіданні Профспілкового комітету простою більшістю голосів. У разі звернення члена Профспілки із заявою з підстав, не передбачених даним Положенням, рішення приймається двома третинами від складу Профспілкового комітету.

Спірні питання щодо надання матеріальної допомоги або відмови у наданні допомоги вирішуються Загальними зборами (конференцією) Профспілки.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на зарплатний або інший картковий рахунок заявника, зазначений у заяві про надання матеріальної допомоги.

За умови, якщо член Профспілки отримує протягом року декілька виплат, то загальна сума отриманих коштів не повинна перевищувати 70% сум сплачених ним членських внесків.

У випадку смерті або тяжкої хвороби члена Профспілки матеріальна допомога виплачується близьким родичам. У випадку смерті одиноких членів Профспілки – керівнику відповідного структурного підрозділу, в якому працював член Профспілки, для понесення витрат, пов’язаних із його похованням.

 

Нижче наводимо відповідне положення, зразок та бланк заяви на “матеріальну допомогу”:

Положення матеріальна допомога

Бланк заяви на мат. допомогу

Зразок заяви на мат. допомогу

Чистий бланк заяви на мат. допомогу