Пенологічна рада (PC-CP)


 

Рада з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи (PС-СP) є дорадчим органом Моніторингового комітету з питань злочинності (CDPC), що утворена Комітетом міністрів Ради Європи (КМРЄ) у 1980 році.

З 2011 року PC-CP набула статусу підпорядкованого йому органу на підставі статті 17 Статуту Ради Європи відповідно до Резолюції КМРЄ CM/Res(2011)24.

Мандат Ради з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи (PC-CP) у сфері пенології Ради Європи полягає в:

розробці нових і перегляді діючих стандартів Ради Європи з питань організації діяльності тюрем, пробації та застосування громадських санкцій і заходів через відповідні проекти резолюцій Комітету міністрів Ради Європи;

наслідуванні розвитку пенітенціарних систем Європейського регіону за принципом переваг альтернативним санкціям і заходам тюремному ув’язненню для попередження перенаповнення в’язниць;

оцінці глибини імплементації міжнародних стандартів Європейських тюремних правил, Європейських правил щодо громадських санкцій і заходів, Європейських правил пробації та інших резолюцій КМРЄ з цих питань, внесення пропозиції щодо удосконалення їх практичної реалізації;

підготовці мультидисциплінарних і окремих інструментів, досліджень і звітів з пенологічних питань;

формуванні позицій з пенологічних питань на запит CDPC, держав-членів Ради Європи;

підготовці Конференцій директорів тюрем і пробації під егідою Ради Європи, забезпеченні реалізації прийнятих на них рішень з урахуванням стандартів КМРЄ і пропозицій CDPC;

організації і координація роботи щодо збору і аналізу пенологічної статистки Ради Європи SPACE I та SPACE II.

Формат роботи Ради з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи – пленарні засідання один раз на рік, між пленарними засіданнями працює робоча група з дев’яти виборних членів з числа керівників служб тюрем і пробації держав-членів Ради Європи, експертів з питань пенології – чотири рази на рік.