“NORLAU” (Норвегія)


ПРОЕКТ «ПІДТРИМКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПОВНОМАСШТАБНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Норвезький проєкт міжнародної технічної допомоги на період до 2019 року реалізується в рамках підписаної у жовтні 2016 року угоди між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво і надання підтримки у процесі впровадження повномасштабної служби пробації в Україні.

Проєкт сприяє розвитку національної системи пробації в Україні відповідно до міжнародних стандартів та передового світового досвіду в даній сфері, а також має на меті впровадження необхідної нормативно-правової бази й укріплення інституційної спроможності системи пробації через систематичне навчання персоналу та впровадження відповідних методик, програм і процедур.

NORLAU Проект Пробації передбачає застосування цілісного підходу, який відображає, що кримінальне правосуддя є комплексною системою, численні учасники якої мають співробітничати, координуючи свої зусилля, щоб забезпечити дотримання прав людини та принципів справедливості стосовно осіб, які перебувають у конфлікті з законом. Усі елементи проекту спрямовані на систематичне залучення органів системи кримінального правосуддя до роботи над важливими питаннями, що пов’язані з розвитком пробації та застосуванням альтернативних санкцій.

Перша активна фаза реалізації проєкту розпочалася у лютому 2018 року та звершився у грудні 2019 року, з травня 2020 року заплановано початок консультацій в рамках другої фази проєкту.

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2019 РОЦІ:

робочою групою з питань удосконалення законодавства у сфері застосування кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, утвореної наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2019 № 598/7, розроблено проект Концепції застосування електронного моніторингу у процесі виконання покарань в Україні. Проект зазначеного документа надіслано до Міністерства юстиції України керівником проекту NORLAU Віллі Гіллом 10.12.2019;

відкрито та облаштовано модельні офіси пробації у м. Харкові (березень 2019 року) та     м.  Біла Церква (грудень 2019 року);

придбано серверне обладнання Центру пробації для запуску автоматизованої системи збору статистики, що 02 січня 2019 року облаштовано у приміщенні Державної установи «Центр пробації»;

організовано професійну підготовку  персоналу пробації шляхом проведення тренінгів щодо підвищення знань та навичок персоналу пробації зі складання якісної досудової доповіді, заповнення оцінки ризиків та потреб, розроблення індивідуального плану ведення справ суб’єктів пробації, реалізації пробаційних програм та семінарів з мотиваційного інтерв’ювання та інших технологій роботи практичного психолога уповноваженого органу з питань пробації (впродовж 2019 року проведено 14 тренінгів, навчено 265 працівників);

в рамках роботи робочих груп NORLAU здійснюється розроблення інструментів пробації в частині пенітенціарної пробації, налагоджується комунікація між установами виконання покарань та уповноваженими органами з питань пробації;

здійснено візити до: Норвегії (м. Берген) з метою ознайомлення з системою виконання покарань та пробації (26 − 30 травня 2019 року); Грузії (м. Тбілісі) з метою участі у Конференції СЕР щодо громадських санкцій та заходів у Євразії (15 − 17 травня 2019 року); Латвії (м. Рига) з метою ознайомлення із реалізацією електронного моніторингу під час пробації (11−  15  листопада 2019 року);

09 травня 2019 року підписано меморандум про розвиток співробітництва між Державною установою «Центр пробації» (Україна), Директоратом Виправної служби Норвегії (Королівство Норвегія), Державною службою пробації Латвії (Латвійська  Республіка);

23 жовтня 2019 року в м. Дубліні (Ірландія) відбулось 13-те засідання Генеральної Асамблеї Конфедерації європейської пробації, на якому Державній установі «Центр пробації» надано статус постійного члена організації (вступ Центру пробації до СЕР став можливим за суттєвої експертної та фінансової підтримки NORLAU);

розроблено посібник для працівників органів пробації щодо удосконалення навичок складання досудової доповіді із врахуванням напрацювань норвезьких експертів;

у вересні проведено міжнародну Конференцію з питань кримінального правосуддя у м. Києві;

у червні 2019 року організовано гуманітарний захід у виді толоки у Національному музеї народної архітектури та побуту «Пирогово» з метою популяризації переваг громадських робіт на норми громади.

 

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ У 2018 РОЦІ:

підтримано вступ і членство Центру пробації у Конфедерації Європейської Пробації  (СЕP);

ініційовано створення Експертної робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері альтернативних санкцій (понад 20-ти учасників державного, неурядового і міжнародного сектору);

надано консультації для розробки проекту концепції щодо впровадження електронного  моніторингу в Україні (здійснено відрядження до Норвегії і Латвії для вивчення досвіду з цього питання);

проведено тренінги для персоналу з питань реалізації пробаційних програм, тиражування робочих матеріалів для персоналу пробації, буклетів для суддів;

придбано серверне обладнання Центру пробації для запуску автоматизованої системи збору статистики;

обрано два пілотні офіси пробації у містах Біла Церква та Харків (у м. Харкові здійснено ремонт приміщення для підрозділу пробації).

НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2020 РОЦІ

  1. Ефективне впровадження санкцій та заходів на рівні громад:

– підтримка заходів Робочої групи (лютий 2019 року) з альтернативних санкцій (далі РГАС) та новоствореної Робочої групи щодо покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (далі РГПНПВ);

– підтримка пілотної моделі ЕМ (розробка та практика моделі ЕМ в підрозділі пробації у м. Біла Церква відповідно до рекомендацій РГАС та у співпраці з МВС України, місцевими та міжнародними партнерами; оцінка та рекомендації щодо сталої роботи ЕМ);

– підготовка/навчання максимум 10 спеціалістів пробації, тюремної адміністрації та представників обраного навчального закладу щодо забезпечення діяльності, пов’язаної  з  громадськими  санкціями  та заходами (розробка посібника для проведення необхідного навчання тренінгів; теми навчання: мотиваційне інтерв’ю / досудова доповідь / оцінка ризиків / оцінка потреб / індивідуальні плани роботи із засудженими перед їх умовно-достроковим звільненням / ведення їх персональних справ / пробаційні програми);

– установлення і зміцнення співробітництва з міжнародними партнерами (Хорватія, Латвія та Румунія);

– обмін досвідом щодо здійснення ЕМ; реалізації індивідуальних планів засуджених перед їх умовно-достроковим звільненням; моделями співпраці між суб’єктами правосуддя, тощо.

  1. Посилення співробітництва між суб’єктами правосуддя та громадами для здійснення ефективного умовно-дострокового звільнення засуджених.

– подальший розвиток «містка співпраці» між КВС та пробацією (підготовка і видання наказу Міністерства юстиції про продовження роботи “містку” між пробацією та УВП у м. Біла Церква та м. Харків; продовження роботи в рамках створених робочих груп, до складу яких входять представники громад, КВС, пробації та інших суб’єктів правосуддя; сприяння необхідним змінам законодавства для забезпечення умов для сталого процесу підготовки до звільнення; впровадження подібної програми співпраці в інших областях України до кінця 2021 року);

– розробка програми «Шлях додому» разом з місцевими органами влади (продовження  роботи з громадою м. Біла Церква із залученням відповідних суб’єктів правосуддя та громадських організацій для сприяння в рамках програми “Шлях додому” для осіб, звільнених до міста Біла Церква. Можлива реалізація програми в інших регіонах України);

– впровадження “Імпортованої моделі” на основі норвезької практики (у Харкові: впровадження програми «Girls-Go-IT» та техніко-економічне обґрунтування впровадження бібліотечних послуг у жіночій в’язниці бібліотекою «Deichman» (на основі реалізації аналогічного проекту в Грузії), у Білій Церкві: впровадження сервісного центру у в’язниці);

– підтримка розробки проєкту Закону України «Про пенітенціарну систему» (участь з експертів у відповідній робочій групі Міністерства юстиції).

  1. Сприяння оплаті членських внесків Центру пробації у Європейській конфедерації пробації (до завершення проекту у 2022 році необхідно вирішити питання, щоб Мінюст самостійно оплачував зазначені внески через відповідний закон).
НОВИНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ:

05 березня 2019 року у Харкові за підтримки Проекту NORLAU (Норвезькі радники з питань верховенства права в Україні) відбулося урочисте відкриття модельного офісу  пробації  

9 травня 2019 року завершено процедуру підписання Меморандуму про розвиток співробітництва між Державною установою «Центр пробації» (Україна), Директоратом Виправної служби Норвегії (Королівство Норвегія) та Державною службою пробації Латвії (Латвійська Республіка) 

25 квітня 2019 року у Києві за підтримки Проекту NORLAU (Норвезькі радники з питань верховенства права в Україні) відбулося перше засідання Робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері застосування кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 

26-30 травня 2019 року, навчальний візит до Королівства Норвегії з метою ознайомлення із системою виконання покарань та пробації  ⇒

9-11 вересня 2019 року відбулись робочі зустрічі, присвячені обговоренню проєкту Концепції застосування електронного моніторингу у процесі виконання покарань в Україні 

18-19 вересня 2019 року у Києві відбулася друга Міжнародна конференція з питань кримінальної юстиції 

03 грудня 2019 року, урочисте відкриття модельного офісу пробації у місті Білій Церкві 

травень, сплачено щорічні членські внески СЕР (необхідно узгодити питання з Департаментом міжнародного права Міністерства юстиції України щодо пошуку шляхів оплати членських внесків СЕР на постійній основі);

25 травня ZOOM-відеоконференція щодо узгодження плану спільних заходів співробітництва;