Вимоги до професії


Вимоги до посади «Фахівець»
(I, II категорії, без категорії),«Інспектор»

Завдання та обов’язки.

Самостійно виконує роботи, пов’язані з аналітичною діяльністю одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики, що належать до компетенції підрозділу. Бере участь у розробленні пропозицій, комплексів заходів, планів тощо. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників.
Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати:

Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у відповідній сфері; державну мову; профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); правила роботи на комп’ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи; для спеціаліста — стаж роботи не менше 1 року; для бакалавра — не менше 2 років.
Фахівець II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; для бакалавра — стаж роботи за спеціальністю  — не менше 1 року.
Фахівець: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Інспектор: стаж роботи в органах ДКВСУ не менше 2 років.

Вимоги до посади «Провідний інспектор»,  «Старший інспектор»,  «Провідний фахівець»

Завдання та обов’язки.

Здійснює координацію та методичне забезпечення на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності.
Розробляє пропозиції, комплекс заходів, плани тощо. Бере участь в організації їх виконання. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень державних органів вищого рівня, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, експертизі документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, інформації про результати цієї роботи.
Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати:

Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у сфері соціального захисту; державну мову; профілюючі дисципліни; правила роботи на комп’ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді фахівця
I категорії — не менше 2 років, а у вповноважених органах з питань пробації не менше 1 року.