Відділ по роботі з персоналом


Ключ В.О.

Ключ Вікторія Олександрівна

Начальник віділу

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 363-01-31

E-mail: kadri@probation.gov.ua

Основні завдання відділу по роботі з персоналом:

 • Проведення інформаційно-аналітичної, контрольно-діагностичної, організаційно-виконавської та правозастосовної роботи з кадрового менеджменту.
 • Здійснення у відповідності до вимог законодавства добору, комплектування, розстановки, навчання та виховання персоналу Центру пробації, професійної підготовки персоналу уповноважених органів з питань пробації.
 • Оформлення матеріалів на призначення, переміщення та звільнення персоналу Центру пробації, встановлення надбавок за вислугу років особам начальницького складу уповноважених органів з питань пробації тощо.
 • Удосконалення діяльності та здійснення дієвого контролю за роботою фахівців з кадрової роботи уповноважених органів з питань пробації (філій), надання їм практичної допомоги.
 • Забезпечення підготовки проектів наказів, інших аналітичних та інформаційних документів з питань, що стосуються сфери діяльності відділу.
 • Підготовка щомісячних довідок про стан комплектування та рух кадрів Центру пробації та уповноважених органів з питань пробації, подання при необхідності зазначених довідок до Департаменту персоналу Міністерства юстиції України.
 • Організація обліку, ведення та зберігання особових справ і трудових книжок персоналу Центру пробації та уповноважених органів з питань пробації, забезпечення обліку трудового стажу персоналу Центру пробації, видача довідок з місця роботи тощо.
 • Оформлення та облік чергових, щорічних та додаткових відпусток персоналу органів пробації, складання графіку відпусток персоналу Центру пробації та здійснення контролю за його виконанням.
 • Реєстрація та передача до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності листків непрацездатності персоналу Центру пробації.
 • Здійснення контролю за дотриманням трудової дисципліни персоналом Центру пробації.
 • Ведення обліку військовозобов’язаних і призовників Центру пробації. Складання та подання звітів до військоматів про облік працюючого персоналу Центру пробації, проведення звірок за обліковими картками райвійськкоматів та особистими картками форми ПФ-2 (щомісячно, щоквартально, щороку).
 • Здійснення організаційно-штатної роботи, розроблення структури та штатів органів пробації.
 • Підготовка документів для присвоєння спеціальних звань особам начальницького складу, нагородження відомчими заохочувальними відзнаками, іншими видами заохочень персоналу органів пробації.
 • Надання відповідей на листи та звернення громадян, які надійшли на розгляд відділу.