Пробаційні програми для неповнолітніх


Міністерством юстиції затверджені пробаційні програми для неповнолітніх суб’єктів пробації (наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1797/5): «Зміна прокримінального мислення», «Подолання агресивної поведiнки», «Попередження вживання психоактивних речовин».

Пробаційна програма – програма, що призначається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.

По суті пробаційні програми – це система спеціальних форм та методів впливу (які застосовуються в процесі роботи із особою, якій призначено проходження пробаційної програми), спрямованих на відновлення основних соціальних функцій суб’єкта пробації, його психологічного, морального та фізичного здоров’я, соціального статусу та повернення до повноцінного правослухняного життя.

До реалізації пробаційної програми у порядку, визначеному законодавством, можуть залучатися установи, організації, незалежно від форми власності, об’єднання громадян, окремі громадяни, які можуть надавати послуги, необхідні для реалізації пробаційних програм.

Реалізація пробаційних програм з неповнолітніми буде здійснюватися разом із суб’єктом, що надає соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

В цілому реалізація кожної пробаційної програми передбачає: складання графіка, відвідування занять, дотримання певних правил поведінки при цьому, оцінку результатів та висновок про виконання пробаційної програми.

Спільною метою пробаційних програм є досягнення позитивних змін у поведінці неповнолітнього суб’єкта пробації. Водночас кожна із затверджених програм містить свою специфічну мету.

Програма «Зміна прокримінального мислення» – розвиток та підтримка у неповнолітнього навичок конструктивного та критичного мислення, формування навичок рефлексії, планування та постановки цілей, а також сприяння розвитку соціально прийнятних норм поведінки та навичок співпраці у взаєминах з оточенням.

Програма «Подолання агресивної поведінки» – розвиток навичок саморегуляції психоемоційних станів, управління гнівом та агресивною поведінкою, розширення інструментів ефективної взаємодії, формування готовності дотримуватися соціально прийнятних норм та ненасильницьких моделейповедінки.

Програма «Попередження вживання психоактивних речовин» – розвиток та підтримка навичок ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменшення шкоди вiд вживання психоактивних речовин (далі – ПАР) та підвищення вмотивованості до відмови вiд їх вживання.

Програма «Формування життєвих навичок» – розвиток та підтримка у неповнолітнього навичок успішного спілкування та співпраці, сприяння формуванню просоціальних цінностей та ефективних стосунків у сім’ї, здобуття освіти і працевлаштування, цілепокладання та побудови життєвих планів на засадах загальноприйнятих цінностей.  

Особливостями пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації є те, що тематика занять сформована у відповідності до основних задач та специфіки підліткового віку і зорієнтована на те, що когнітивна, емоційна, поведінкова та соціальна сфери дитини активно формуються. Більшою мірою у програмах для неповнолітніх використані поведінкові техніки та створено умови для набуття корегуючого досвіду через ігрові методики, матеріал подається з використанням метафор, групових ігор, аналогій із життя підлітків.