Відділ оцінювання ефективності пробації


IMG_0800

Тимошечкін Дмитро

Володимирович

Начальник відділу

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 363-01-31

E-mail: kpi-rbm@probation.gov.ua

Основні завдання відділу:

 • Забезпечення та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
 • Організаційно-методичне та практичне забезпечення завдань пробації відповідно до принципів, що закріплені законодавством  про пробацію.
 • Визначення пріоритетів і потреб розвитку пробації та оцінювання можливих ризиків.
 • Моніторинг ефективності заходів пробації та розроблення пропозицій щодо їх удосконалення і подальшого розвитку пробації в Україні з урахуванням міжнародних стандартів пробації.
 • Забезпечення взаємодії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, судами, установами й організаціями, науковими та навчальними закладами з питань реалізації завдань, що визначені законодавством про пробацію.

 

Функції відділу:

 • Готує та надає пропозиції до плану заходів щодо реалізації основних напрямів діяльності ДУ «Центр пробації».
 • Надає інформаційну та методичну допомогу уповноваженим органам з питань пробації щодо застосування законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
 • У межах компетенції готує та подає на розгляд керівництву ДУ «Центр пробації» пропозиції щодо проведення планових і позапланових перевірок діяльності уповноважених органів з питань пробації, інформаційно-аналітичні матеріали.
 • Бере участь у розробленні навчальних програм та організації навчання персоналу пробації.
 • Вивчає потреби у ресурсах, що необхідні для забезпечення діяльності пробації, та готує відповідні пропозиції у встановленому порядку.
 • Бере участь у проведенні науково-методичних конференцій, семінарів-практикумів з питань пробації та інших заходів методичного характеру, а також надає методичну допомогу в їх підготовці.
 • Бере участь в організації взаємодії з науковими та навчальними закладами щодо навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу пробації.
 • Узагальнює та аналізує статистичні дані, що необхідні для формування державної статистики, оцінювання ефективності діяльності уповноважених органів з питань пробації та пробації у цілому, удосконалення інструментів пробації та методик пробаційної роботи.
 • Надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції.
 • Здійснює інші функції у межах своїх повноважень.

Функціональна пробація вимірюється 2-ма основними критеріями у відсотках:

 Інституційна спроможність – забезпечує моніторинг у частині створення підрозділів пробації з відповідною матеріально-технічною базою та кадровим потенціалом, впровадження нормативно-правової бази для належного функціонування уповноважених органів з питань пробації, комунікацію з громадськістю.

 Продуктивність – забезпечує моніторинг у частині ведення особових справ засуджених у наглядовій пробації та розвиток функціонування досудової пробації, пенітенціарної пробації.

На відділ покладено завдання щодо опрацювання, аналіз та узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів та уповноважених органів з питань пробації, відповідно до наказу від 09.12.2019 № 871/ОД-19 «Про затвердження Положення з організації внутрішнього контролю в Державній установі «Центр пробації»

Відділ співпрацює з проектом Європейського Союзу «PRAVO JUSTICE» щодо вдосконалення процесу збирання та оброблення статистичної інформації про результати діяльності підрозділів пробації (завдання 1.3.5 Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації) та впровадження Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту (завдання 4.2.6 Паспорту).

Метою автоматизації статистичних даних з питань пробації є підвищення ефективності механізму прийняття управлінських рішень на рівні ДУ «Центр пробації»: превентивного реагування на проблемні питання щодо діяльності філій та підрозділів пробації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, що зумовлюють їх виникнення, які нині виявляються безсистемно та без єдиних підходів, підвищення рівня відповідальності керівного складу структурних підрозділів за доручену справу, підвищення дієвості інспектування проблемних підрозділів пробації.

Відділ співпрацює з проектом Європейського Союзу «MATRA» стосовно заповнення встановленої форми міжнародного звіту SPACE II.

Міжнародна звітність SPACE II – «Річні статистичні дослідження Ради Європи в сфері кримінальної юстиції: Особи, які перебувають під здійснюваними і виконуваними в громадах санкціями та заходами».

«В залежності від особливостей національної правової системи робота органу пробації може також включати надання інформації та консультацій судовим та іншим подібним органам для того, щоб вони могли приймати інформовані та справедливі рішення; надання порад і підтримки правопорушникам, яві позбавлені волі, під час відбування терміну покарання, з метою підготовки їх до звільнення та повернення у громаду; моніторинг осіб, які підлягають достроковому звільненню, і допомогу таким особам; дії із забезпечення відновлювального правосуддя;  надання допомоги жертвам злочину» (Рекомендація  Rec (2010) 1).