18 грудня 2020 року відбувся науково-практичний круглий стіл «Встановлення позитивних взаємин правопорушником як принцип пробації», проведений завдяки спільним зусиллям колективу Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності. імені академіка В.В. Сташиса та Державної установи «Центр пробації».18 грудня 2020 року відбувся науково-практичний круглий стіл «Встановлення позитивних взаємин правопорушником як принцип пробації», проведений завдяки спільним зусиллям колективу Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності. імені академіка В.В. Сташиса та Державної установи «Центр пробації».
Під час круглого столу науковці та практики пробації у зручному форматі в онлайн режимі на платформі ZOOM обговорили поточний стан та результати діяльності уповноважених органів з питань пробації з акцентами на особливості реалізації на практиці досудової, наглядової і пенітенціарної пробації.
Як зазначив директор Центру пробації Олег Янчук, до пріоритетів розвитку пробації відносяться перспективи розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; впровадження альтернативних тюремному ув’язненню кримінально-правових заходів; удосконалення інструментів пробації щодо роботи із суб’єктами пробації; покращання інструменту оцінки ризиків і потреб суб’єкта пробації; поглиблення співпраці з громадою для громади.
Від Центру пробації під час круглого столу зі своїми доповідями виступили:
перший заступник директора ДУ «Центр пробації», головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально – виконавчого права НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Ірина Яковець, яка підняла питання щодо інноваційних перспектив в діяльності пробації;
заступник директора Центру пробації Олена Суботенко говорила про прикладні аспекти впливу на суб’єкта (клієнта) пробації задля безпеки суспільства;
заступник директора Державної установи «Центр пробації» Віктор Васюк окреслив поняття та зміст досудової, наглядової та пенітенціарної пробації.
У заході також взяли участь представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Академії Державної пенітенціарної служби.
За результатами заходу учасники погодилися, що з метою вдосконалення діяльності уповноважених органів з питань пробації є необхідним внесення змін до підходів виконання покарань, які сьогодні вже реалізуються, та тих, які будуть діяти у майбутньому, із врахуванням вимог нового Кримінального кодексу України.