Міністерством юстиції України затверджено ще одну пробаційну програму – «Формування життєвих навичок»Міністерством юстиції України затверджено ще одну пробаційну програму – «Формування життєвих навичок»

Успішне спілкування.
Сім’я та цінності.
Освіта і працевлаштування.
Цілепокладання та побудова життєвих планів.

Це 4 модулі нової пробаційної програми «Формування життєвих навичок», затвердженої наказами Міністерства юстиції України 23 жовтня 2019 року за № 3234/5 (для повнолітніх суб’єктів пробації) та № 3235/5 (для неповнолітніх суб’єктів пробації).

Метою даної програми є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єкта пробації шляхом:
📌 розвитку та підтримання в нього навичок успішного спілкування та співпраці,
📌 сприяння формуванню просоціальних цінностей та ефективних стосунків у сім’ї,
📌 здобуття освіти і працевлаштування,
📌 цілепокладання та побудови життєвих планів на засадах загальнолюдських цінностей.

Реалізація заходів такої пробаційної програми передбачає проведення із суб’єктами пробації з періодичністю раз на тиждень індивідуальних та групових занять тривалістю від 45 хв. до 2 год. одне в залежності від обраної форми проведення. Проводити такі заходи уповноважені працівники органів пробації, які пройшли відповідне навчання та отримали сертифікат куратора з реалізації пробаційних програм та залучені спеціалісти, з якими налагоджено співпрацю.

Нагадаємо, що перші 3-и пробаційні програми («Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення», «Попередження вживання психоактивних речовин») були затверджені Міністерством юстиції України у квітні та червні 2018 року, і також були деталізовані під особливості роботи з неповнолітніми та повнолітніми суб’єктами пробації.

Розробка та затвердження пробаційних програм для суб’єктів пробації з урахуванням найбільш поширених факторів ризику вчинення ними повторних злочинів передбачена як індикатор Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації, відповідно до якого і відбувається розвиток національної системи пробації в Україні.

Довідково: Проходження пробаційної програми призначається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає обов’язкове освоєння комплексу заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.