«Multitool PRO. Інструменти та методики соціально-виховної роботи у пробації»«Multitool PRO. Інструменти та методики соціально-виховної роботи у пробації»
Усі інструменти, необхідні для щоденної роботи з суб’єктами пробації для запобігання повторної злочинності, у новому посібнику для персоналу пробації.
Важливою складовою реформування кримінально-виконавчої системи є якісно підготовлений до здійснення своїх завдань та функцій персонал, озброєний сучасними методиками та інструментами роботи.
Олена Суботенко, заступник директора Центру пробації: «Ідея створення посібника, який би став корисним інструментом в арсеналі кожного працівника пробації, поєднуючи теорію з практикою, виникла на початку 2022 року. Незважаючи на виклики, ящо нам доводилося долати протягом року, пробація продовжувала виконувати судові рішення та працювати у напрямі досягнення змін у поведінці та особистості правопорушників, тримаючи «оборону» на внутрішньому фронті боротьби зі злочинністю. Ми вдячні підтримці  Проєкту ЄС «Право-Justice» та активній участі працівників апарату пробації, завдяки чому ми змогли завершити роботу над цим виданням».
Посібник буде ефективним у якості методичного супроводу діяльності персоналу пробації в напрямі прогнозування та корекції поведінки осіб, які перебувають у конфлікті із законом. Його новизна полягає в огляді історичних підходів до теорій виховання від давніх часів до сучасності, міжнародних та національних стандартів у галузі соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, форм та методів взаємодії з суб’єктами пробації, особливостей проведення соціально-виховної роботи з різними категоріями засуджених. Цікавість виданню надають вкраплення реальних історій, що відбувалися в роботі працівників пробації, та практичні приклади вирішення проблемних питань.