“MATRA” (Нідерланди)


Проект «Пробація  та альтернативні види покарань в Україні» (МАТRA)

Нідерландсько-український проект МАТРА є міжнародним проектом експертної допомоги, що реалізується Центром міжнародного правового співробітництва (CILC, Нідерланди ), Нідерландським Гельсінським комітетом (NHC) та Центром Суддівських студій (CJS,  Україна).

Довгостроковою метою проекту є більш справедливе і якісне відправлення правосуддя в Україні завдяки налагодженню роботи новоствореної системи пробації та сприянню індивідуалізованому підходу до вибору форми покарання.

Досягнення основної мети проекту передбачає такі чотири середньострокові очікувані результати:

-ширше застосування прокурорами та суддями альтернативних видів покарань за незначні злочини в пілотному регіоні;

-зниження рівня рецидивізму та краща реінтеграція колишніх правопорушників у пілотному регіоні;

-зростання підтримки пробації та альтернативних видів покарань серед жителів пілотного регіону;

-відтворення успішних практик і підходів до пробації в інших регіонах України.

Проект реалізується в Київському регіоні із зосередженням в Деснянському та Голосіївському районах  міста Києва, а з 2019 року до складу пілотних районів додано Васильківський район Київської області.

 

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2022 РОЦІ:

Проведено онлайн зустріч представників проєктів NORLAU, ЄС «ПРАВО-JUSTICE» та MATRA, присвячену тренінгам, які проводять різні донори.

Проведено онлайн зустріч щодо обговорення питань внесення змін до законопроєктів щодо альтернатив позбавленню волі.

Проведено онлайн зустрічі щодо розроблення комунікаційної стратегії розвитку пробації.

Проведено тренінгові програми «Пробація: ключові знання та навички» для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» у Черкаській області (10 осіб) за участю проєктного компоненту «Навчання тренерів (ТоТ)» у якості слухачів та для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області (10 осіб).

Здійснено закордонне відрядження представників Державної установи «Центр пробації» до м. Риги (Латвія) з метою участі у навчальному курсі «Сприяння розбудові потенціалу в сфері громадських зв’язків пробації та виконання альтернативних санкцій».

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2021 РОЦІ:

проведено онлайн-опитування та онлайн-інтерв’ю з представниками пілотних підрозділів пробації (Голосіївський, Деснянський, Васильківський) та представниками Державної установи «Центр пробації» щодо показників діяльності проєкту;

розроблено проєкт комунікаційної стратегії розвитку пробації;

експертами проєкту підготовлено короткометражний фільм «Кримінальна юстиція в Нідерландах. Система пробації з точки зору прокурора, офіцера пробації та слідчого судді» для використання під час дистанційного навчального онлайн курсу для суддів «Пробація в Україні: роль у процесі судочинства та виконання кримінальних покарань», який був запущений Національною школою суддів;

проведено дві тренінгові програми «Пробація: ключові знання та навички» для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області (20 осіб).

Надано додаткові консультації у заповненні щорічного запитальника статистичних даних осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням та обмеженням волі, Ради Європи (SPACE II).

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2020 РОЦІ:

отримано експертні консультації у підготовці статистики Ради Європи SPACE II;

налагоджено робочі контакти між Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією, підготовлено пропозиції до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2021 – 2023 роки (надіслані 02.12.2020 до КМДА);

26 лютого 2020 року надано сприяння у проведенні Першого відкритого форуму «Пробація – безпечніше суспільство»;

виготовлено соціальний ролик про переваги пробації «Як Жека не потрапив за грати», який за сприяння Міністерства юстиції України отримав статус «соціального» (лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 04.12.2020 № 24/251);

здійснено попередній обрахунок справ суб’єктів пробації і хронометраж роботи з цими справами для здійснення збалансованого навантаження на персонал пробації в пілотних підрозділах пробації;

проведено онлайн дискусії з пілотними відділами пробації (Деснянський, Голосіївський) щодо обміну практичним досвідом впровадження нових підходів у діяльність пілотів;

проведено онлайн-дискусії щодо оцінки ефективності діяльності пілотних підрозділів пробації (Деснянський, Голосіївський, Васильківський);

розроблено проєкт частини Комунікаційної стратегії розвитку пробації.

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2019 РОЦІ:

надано консультації із заповнення другого щорічного міжнародного запитальника статистики з питань пробації Ради Європи SPACE II;

проведено чотири тренінги/коучинги для персоналу пробації, суддів і прокурорів щодо підвищення рівня знань і сприйняття досудових доповідей суддями і розширення практики застосування не пов’язаних із позбавленням волі покарань та інших заходів кримінально-правового характеру (зокрема громадських робіт);

проведено п’ять круглих столів у Деснянському і Голосіївському районах міста Києва та м. Васильків Київської області з суддями, прокурорами і працівниками пробації для установлення тісної співпраці з удосконалення роботи щодо підготовки досудових доповідей і розширення практики застосування не пов’язаних із позбавленням волі покарань (зокрема громадських робіт);

проведено два тренінги з підготовки та виготовлення соціального ролика про переваги пробації за окремими напрямами діяльності пробації для представників Державної установи «Центр пробації»;

обговорено формат та досягнуто домовленостей проведення двох дводенних тренінгів для керівників філій та посадових осіб, відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю, щодо проведення інформаційних кампаній для просування переваг пробації (орієнтовна дата проведення перше півріччя 2020 року).  

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА У 2018 РОЦІ:

Надано консультації із заповнення, вперше в історії України, щорічного міжнародного запитальника статистики з питань пробації Ради Європи SPACE II;

проведено серію круглих столів та тренінгів для персоналу пробації, суддів і прокурорів щодо підвищення рівня знань з питань підготовки досудових доповідей та практики призначення покарань не пов’язаних із позбавленням волі (зокрема громадських робіт);

обрано два пілотні офіси пробації у Деснянському і Голосіївському районах міста Києва для створення локальних робочих груп із числа суддів, прокурорів і працівників пробації для встановлення тісної співпраці з удосконалення роботи щодо підготовки досудових доповідей і розширення практики застосування альтернативних санкцій;

здійснено навчальний візит до  Королівства Нідерландів з метою ознайомлення з діяльністю служби пробації Нідерландів.  

ПЛАНИ СПІВРОБІТНИЦТВА НА 2022 РІК

забезпечення більш ефективного співробітництва між суддями, прокурорами та працівниками пробації;

формування передумов для практики надання переваги альтернативним санкціям з боку суддів та прокурорів і застосування таких санкцій за відповідні злочини;

покращення професійної підготовки персоналу пробації;

експертні консультації зі збору статистичних даних діяльності органів пробації за стандартами Ради Європи SPACE II;

зміцнення комунікаційного потенціалу Центру пробації для формування у суспільства думки про пробацію, як ефективної системи, спроможної забезпечити їх безпеку під час роби з правопорушниками.

ПЛАНИ СПІВРОБІТНИЦТВА НА 2020 РІК

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ СУДДЯМИ, ПРОКУРОРАМИ ТА ПРАЦІВНИКАМИ ПРОБАЦІЇ:

продовжувати роботу зі створення міні-пілотів в пілотному регіоні (м. Київ та Київська область) за участю суддів, прокурорів та працівників пробації для налагодження більш ефективної та злагодженої роботи всіх учасників проекту та з метою інформування прокурорів та суддів про переваги пробації в Україні;

установлення співробітництва з відділом комунікації з метою подальшого співробітництва з відділом з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Київської міської ради за підтримки проєкту МАТRА для об’єднання зусиль підвищення безпеки громади через підтримку розвитку пробації у форматі регіональних програм підтримки місцевою владою.

щодо надання переваги альтернативним санкціям з боку суддів та прокурорів і застосування таких санкцій за відповідні злочини:

удосконалення практики підготовки досудових доповідей у формі тренінгових занять для персоналу пробації;

пошук організаційного і законодавчого механізму надання переваги покарань у виді громадських робіт з боку суддів та прокурорів і призначення цього покарання за вчинення відповідних злочинів з урахуванням інформації, висвітленої у досудових доповідях;

налагодження комунікації з органами місцевого самоврядування щодо розширення соціальних об’єктів для відбування громадських робіт, інформування суддів про види таких робіт.

щодо покращення професійної підготовки персоналу пробації:

підвищення ефективності підготовки персоналу пробації щодо складання досудових доповідей, проведення тренінгів для персоналу пілотних регіонів, підготовка тренерів для розповсюдження позитивного досвіду;

щодо збору статистичних даних діяльності органів пробації:

надання додаткових консультацій у заповненні щорічного запитальника статистичних даних осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням та обмеженням волі, Ради Європи (SPACE II);

щодо інституційного розвитку системи пробації, ресурсне забезпечення:

підтримка інформаційно-комунікаційних заходів щодо просування ідеї пробації у суспільстві; створення соціального ролику про переваги альтернативних видів покарань.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ:

09 квітня 2019 року у Києві відбувся круглий стіл на тему «Пробація та альтернативні санкції в Україні». 

11 квітня 2019 року відбувся «круглий стіл» щодо комунікаційної стратегії Центру пробації та вдосконалення інформаційного супроводу заходів, передбачених нідерландсько-українським проектом «MATRA».

21 та 22 травня 2019 року у Голосіївському районному відділі філії Центру пробації в місті Києві та Київській області  відбувся круглий стіл з обговорення питання запровадження пілотного проекту по досудовим доповідям. 

25 та 26 червня 2019 року у Васильківському міськрайонному відділі філії Центру пробації в місті Києві та Київській області відбувся круглий стіл з поширення практики застосування громадських робіт.  

15-19 липня 2019 року відбувся тренінг для працівників відділів пробації філії Центру пробації в місті Києві та Київській області щодо досудової доповіді. 

02-06 вересня 2019 року відбувся тренінг для працівників пробації щодо досудової доповіді, спрямований на майстерність з точки зору “колега-колезі” 

17 та 18 вересня 2019 року відбувся круглий стіл з участю суддів, прокурорів, працівниками Голосійвського районного відділу філії Центру пробації в місті Києві та Київській області 

1 та 2 жовтня 2019 року відбулась робоча зустріч щодо впровадження заходів, необхідних для ефективної комунікаційної діяльності Центру пробації.

22 та 23 жовтня 2019 року тренінг з комунікативної діяльності для представників ДУ “Центр пробації”

22 та 23 жовтня 2019 року робочі зустрічі, присвячені обговоренню результатів реалізації заходів у пілотних підрозділах пробації. 

26 листопада 2019 року, зустріч з обговорення розробки тренінгу для тренерів пробації

27 листопада 2019 року, зустріч з обговорення результатів проєкту та планів діяльності на 2020 рік

26 та 27 листопада 2019 року, сесії з підготовки проєкту соціального анімаційного ролика про переваги впровадження пробації в Україні

23 січня 2020 року, зустріч з обговорення питань подальшого співробітництва та методики обрахунку навантаження справ суб’єктів пробації на персонал пробації 

11 червня 2020 року, ZOOM відео-конференція із нідерландським експертом Куном Гуейем та латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо обговорення результатів проведення Першого відкритого форуму «Пробація – безпечніше суспільство» та пов’язаних з ним проблемних питань.

17 червня 2020 року,  ZOOM відео-конференція із представниками Деснянського відділу пробації щодо обміну досвідом з питань впровадження нових підходів у діяльність пілотів.

26 червня 2020 року, ZOOM відео-конференція із представниками Голосіївського відділу пробації щодо обміну досвідом з питань впровадження нових підходів у діяльність пілотів.

30 червня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

14 липня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

17 липня 2020 року, відео-конференція із представниками Васильківського міськрайонного відділу пробації щодо обміну досвідом з питань впровадження нових підходів у діяльність пілотів.

22 липня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

23 липня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

30 липня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

3 серпня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

12 серпня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації.

20 серпня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо обговорення питань подальшого співробітництва з проєктом МАТRА з питань розробки комунікаційної стратегії з питань пробації.

24 та 25 вересня 2020 року, ZOOM відео-конференція із латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо розроблення комунікаційної стратегії з питань пробації

06 жовтня 2020 року, ZOOM відео-конференція з нідерландськими експертами з питань ефективності діяльності служби пробації

29 жовтня 2020 року, ZOOM круглий стіл за участі суддів, прокурорів та представників пробації з питань запровадження інституту кримінальних проступків в Україні та діяльність служби пробації в нових умовах

29 жовтня 2020 року, ZOOM відео-конференція з нідерландськими експертами Ліно Бросіусом, Куном Гуєйем та латвійським експертом Іманцом Мозерсом щодо обговорення стратегії проведення форуму та питань, пов’язаних із передачею прав на користування соціальним роликом «Як Жека не потрапив за грати»$

11 листопада 2020 року, відео-конференція з міжнародним нідерландським еспертом Куном Гуєйем щодо обговорення питань розроблення комунікаційної стратегії пробації та передачі прав на соціальний ролик «Як Жека не потрапив за грати»

09 грудня 2020 року, відео-конференція з питань ефективності діяльності пілотів

16 грудня 2020 року, відео-конференція щодо обговорення інформаційної кампанії анімаційного ролика «Як Жека не потрапив за грати»;

26 січня 2021 року, попереднє обговорення проєкту плану співробітництва на 2021 рік з Центром суддівських студій;

27 січня 2021 року, зустріч стосовно результатів роботи проєкту MATRA за 2020 рік та подальших планів співробітництва на 2021 рік;

28 січня 2021 року, зустріч з питань подальшого розроблення проєкту Комунікаційної стратегії пробації;

11 та 19 лютого 2021 року, сесії з питань подальшого розроблення проєкту Комунікаційної стратегії пробації;

26 лютого 2021 року, сесія з питань подальшого розроблення проєкту комунікаційної стратегії пробації;

25 лютого – 01 березня 2021 року, проведення онлайн-опитування та онлайн-інтерв`ю нідерландським експертом Лідеке Шакель з усіма працівниками пілотних підрозділів пробації (Голосіївський, Деснянський, Васильківський) та представником Державної установи «Центр пробації»;

11, 12 та 18 березня 2021 року, сесії з питань подальшого розроблення проєкту комунікаційної стратегії;

12 та 19 березня 2021 року, проведення онлайн-інтерв`ю нідерландським експертом Лідеке Шакель з представниками Державної установи «Центр пробації»;

01, 08, 13, 22 та 28 квітня 2021 року, сесії з питань подальшої розробки комунікаційної стратегії;

10 червня 2021 року, робоча зустріч з експертом проєкту Іманцем Мозерсом щодо візуалізації комунікаційної стратегії з питань пробації;

01 та 02 липня 2021 року, сесії з міжнародними експертами проєкту Іманцем Мозерсом та Дженіфер Памполіною з питань розробки комунікаційної стратегії з питань пробації;

21 вересня 2021 року, онлайн зустріч з міжнародним експертом проєкту Імансом Мозерсом щодо обговорення питань, пов’язаних з розробкою комунікаційної стратегії пробації;

30 вересня 2021 року, робоча зустріч з проектним менеджером проєкту MATRA Ліно Бросіусом щодо обговорення питань оцінки проєкту MATRA та проєкту програми онлайн-навчання працівників пробації .

18 жовтня – 20 грудня 2021 року, проведення сесій тренінгової програми «Пробація: ключові знання та навички» для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в м. Києві та Київській області.

19  жовтня – 07 грудня 2021 року, проведення сесій тренінгової програми «Пробація: ключові знання та навички» для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в м.  Києві та Київській області.

09 лютого 2022 року, онлайн зустріч стосовно змін до законопроєктів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов рецидивної злочинності, які очікують на пробацію у разі їх прийняття.

20 червня – 13 жовтня 2022 року, проведення сесій тренінгової програми «Пробація: ключові знання та навички» для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» у Черкаській області.

01 листопада – 15 грудня 2022 року, проведення сесій тренінгової програми «Пробація: ключові знання та навички» для персоналу уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській  області.

 

inco@probation.gov.ua