Інформування про суттєві зміни у майновому стані


З 01 січня 2020 року внесено зміни до частини другої статті 52 (Додаткові заходи здійснення фінансового контролю) Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до яких: у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2020 року (105,100 грн.) зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

Роз’яснюємо, що здійснення видатку – це витрата, видання коштів, матеріалів, тощо для чого-небудь, викликана чимось або необхідна для досягнення певної мети. Положення цієї статті поширюється на суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до ст. 50 цього Закону. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище розуміються: керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; керівники, заступники керівників їх апаратів та самостійних структурних підрозділів; керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей.

Тобто, відповідно до ст. 52 Закону, суб’єктами, на яких з 01.01.2010 р. покладено обов’язок повідомляти Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані, серед персоналу залишаютья: – директор Державної установи «Центр пробації»; його перший заступник та заступники; – начальники відділів, їх заступники, начальники відділень та секторів Державної установи «Центр пробації»; – начальники філій Державної установи «Центр пробації» та їх заступники. Також, під час заповнення електронних декларацій за 2019 рік необхідно взяти до уваги, що належність суб’єкта декларування до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, необхідно також зазначати у розділі 2.1 (Інформація про суб’єкта декларування) е-декларації.