“NORLAU” (Норвегія)


ПРОЕКТ «ПІДТРИМКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПОВНОМАСШТАБНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ»

У жовтні 2016 року підписано угоду між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво і надання підтримки у процесі впровадження повномасштабної служби пробації в Україні.

Відповідно до угоди прийнято рішення про реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні».Проект сприяє розвитку національної системи пробації в Україні відповідно до міжнародних стандартів та передового світового досвіду в даній сфері, а також має на меті впровадження необхідної нормативно-правової бази й укріплення інституційної спроможності системи пробації через систематичне навчання персоналу та впровадження відповідних методик, програм і процедур.

NORLAU Проект Пробації передбачає застосування цілісного підходу, який відображає, що кримінальне правосуддя є комплексною системою, численні учасники якої мають співробітничати, координуючи свої зусилля, щоб забезпечити дотримання прав людини та принципів справедливості стосовно осіб, які перебувають у конфлікті з законом. Усі елементи проекту спрямовані на систематичне залучення органів системи кримінального правосуддя до роботи над важливими питаннями, що пов’язані з розвитком пробації та застосуванням альтернативних санкцій.

В рамках співробітництва NORLAU Проект Пробації та Державної установи «Центр пробації», відповідно до заходів Річного робочого плану NORLAU на 2018 рік, досягнуто таких результатів:

-підтримано вступ і членство Центру пробації у Конфедерації Європейської Пробації  (СЕP);

-ініційовано створення Експертної робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері альтернативних санкцій (більше 20-ти учасників державного, неурядового і міжнародного сектору);

-надано консультації для розробки проекту концепції щодо впровадження електронного  моніторингу в Україні;

-проведено тренінги для персоналу з питань реалізації пробаційних програм, тиражування робочих матеріалів для персоналу пробації, буклетів для суддів;

-придбано серверне обладнання Центру пробації для запуску автоматизованої системи збору статистики;

-обрано два пілотні офіси пробації у містах Біла Церква та Харків.

Відповідно до запланованих заходів на 2019 рік визначено такі напрямі партнерства:

Кінцевий результат 1: Надання переваги альтернативним санкціям з боку суддів та прокурорів і призначення таких видів покарань за скоєння відповідних злочинів. Організація та проведення круглих столів/семінарів для суддів, прокурорів, адвокатів та персоналу пробації для забезпечення кращого розуміння застосування і переваг пробації та альтернативних санкцій.

Розробка концепції роботи Робочої групи з удосконалення законодавства з питань альтернативних санкцій.Розробка концепції роботи Ініціативної групи – комітету  в рамках Робочої групи з удосконалення законодавства з питань альтернативних санкцій.

Підготовка  концепції, пропозицій змін до законодавства та механізмів для впровадження електронного моніторингу  у пілотному регіоні.Участь у конференції CEP з альтернативних санкцій та електронного моніторингу.

Кінцевий результат 2: Покращення інституціонального потенціалу системи пробації. Нормативне та ресурсне забезпечення.

Підтримка членства Державної установи «Центр пробації» у Конфедерації європейської пробації. Підтримка в розробці системи зв’язків з громадськістю для привернення уваги громадян до ролі пробації в суспільстві та складання плану впровадження комунікаційної стратегії в пілотних регіонах.

Проведення регулярних інформаційних кампаній з питань пробації (підготовка інформаційних буклетів, брошур, плакатів) Організація 2-ої щорічної конференції з питань кримінальної юстиції.

Надання підтримки ДУ «Центр Пробації» в підвищенні його технологічного потенціалу та ефективності роботи. Проведення, в тісному співробітництві з Центром пробації, порівняльного аналізу існуючої нормативно-правової бази і методів роботи та підготовка аналітичного звіту з рекомендаціями щодо покращення процедур та практики для виконання рекомендацій, встановлених міжнародними стандартами.

Кінцевий результат 3: Підвищення ефективності професійної підготовки персоналу пробації. Аналіз затвердженого плану навчальних заходів для персоналу пробації; внесення пропозицій щодо оновлення та розширення навчальної програми.

Експертна підтримка розробки практичного посібника з ефективної підготовки досудової доповіді. Проведення тренінгів для персоналу пробації у пілотних регіонах з метою підвищення знань та навичок для підготовки якісних досудових доповідей.

Подальші тренінги з пробаційних програм для персоналу пробації у пілотних регіонах. Тренінги з мотиваційного інтерв’ювання для персоналу пробації Харкова та Білої Церкви.

Тренінги з когнітивно-поведінкового втручання для персоналу пробації Харкова та Білої Церкви. Підтримка офісів пробації у пілотних регіонах у проведенні тренінгових сесій з оцінки ризиків і потреб та розробки індивідуального кейс-менеджменту. Проведення тренінгів з електронного моніторингу для персоналу пробації пілотного регіону.

Кінцевий результат 4: Особи, засуджені до альтернативних санкцій відбувають призначені покарання не скоюючи повторних злочинів та ефективніше ресоціалізуються.

У співпраці із Державної установою «Центр пробації» підтримати національне дослідження щодо частоти застосувань альтернативних санкцій, зокрема громадських робіт. Дослідження включатиме вивчення дійсного рівня скоєння повторних злочинів, а також санкцій, що застосовуються до осіб при порушення умов пробації.

Кінцевий результат 5: Забезпечення більш ефективної співпраці між УВП та органом пробації. Розробка ефективного «мосту співпраці» між УВП та органом пробації в пілотних регіонах.

Пілотування оцінки ризиків та потреб і плану заходів з підготовки до звільнення. Розробка та реалізація спеціальних програм ресоціалізації для жінок, які готуються до умовно-дострокового звільнення, у співпраці з органом пробації.

НОВИНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ:

05 березня 2019 року у Харкові за підтримки Проекту NORLAU (Норвезькі радники з питань верховенства права в Україні) відбулося урочисте відкриття модельного офісу  пробації  

9 травня 2019 року завершено процедуру підписання Меморандуму про розвиток співробітництва між Державною установою «Центр пробації» (Україна), Директоратом Виправної служби Норвегії (Королівство Норвегія) та Державною службою пробації Латвії (Латвійська Республіка) 

25 квітня 2019 року у Києві за підтримки Проекту NORLAU (Норвезькі радники з питань верховенства права в Україні) відбулося перше засідання Робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері застосування кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 

26-30 травня 2019 року, навчальний візит до Королівства Норвегії з метою ознайомлення із системою виконання покарань та пробації  ⇒

9-11 вересня 2019 року відбулись робочі зустрічі, присвячені обговоренню проєкту Концепції застосування електронного моніторингу у процесі виконання покарань в Україні 

18-19 вересня 2019 року у Києві відбулася друга Міжнародна конференція з питань кримінальної юстиції 

03 грудня 2019 року, урочисте відкриття модельного офісу пробації у місті Білій Церкві