За сприяння NORLAU Проекту Пробації видано посібник про особливості складання досудової доповідіЗа сприяння NORLAU Проекту Пробації видано посібник про особливості складання досудової доповіді

Із прийняттям Закону України «Про пробацію» в національному правовому полі з’явилося кілька новацій, основною з-поміж яких стала досудова пробація. За роки впровадження в Україні системи покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, персоналом уповноважених органів з питань пробації уже складено майже 100 тисяч досудових доповідей, що дозволили судам прийняти виважене і достатнє для покарання правопорушника рішення. Однак у практиків і досі іноді виникають питання, пов’язані з процесом складення та змістом досудової доповіді.

З метою створення однакових підходів до такої практики по всій країні, керівництвом Центру пробації спільно із експертами проекту «Норвезькі Радники з Питань Верховенства Права в Україні» (NORLAU Проекту Пробації) було підготовлено посібник «Досудова доповідь», який нещодавно вийшов у світ.

Видання містить комплексний та доступний огляд відповідних тем, в тому числі і про особливості законодавчої бази та практичні поради, які допоможуть краще зрозуміти різні підходи та процедури, що є частиною процесу написання досудової доповіді належної якості. Окрім того, у посібнику зазначено і передові практики Норвегії, що є свідченням єдиних міжнародних стандартів та підходів до вирішення питання про покарання та виправлення осіб у конфлікті з законом.
Посібник буде корисним як для персоналу органів пробації, суддів, прокурорів, адвокатів, студентів юридичних навчальних закладів, так і для пересічних громадян, які цікавляться питаннями кримінального судочинства.

Зі змістом видання можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/…/1vNfMkjl8TrUHGVS5lkDTGJf6ZK…/view.

#useful_probation_tips

Assisted by the NORLAU Probation Project, there was issued a guide on the peculiarities of drafting the pre-trial reports.

Following the adoption of the Law of Ukraine “On Probation” several new novelties appeared in the national legal field, the main one being pre-trial probation. Since introduction of the non-custodial system of punishment in Ukraine, nearly 100,000 pre-trial reports have been already drafted by the probation staff authorities, enabling the courts to deliver the judgments which are reasonable and sufficient to punish the offender. However, practitioners still sometimes have questions related to drafting and content of the pre-trial report.
In order to create a consistent approach to this practice across the country, the leadership of the Probation Center together with the experts from the project “Norwegian Rule of Law Advisers to Ukraine” (NORLAU Probation Project) have prepared the guide “The Pre-Trial Report” which has been published recently.

The publication provides a comprehensive and accessible overview of relevant topics, including the peculiarities of the legislative framework and practical advice that will help you better understand the different approaches and procedures which are part of the process of drafting a pre-trial report of proper quality. In addition, the guide also outlines Norway’s best practices which proves the existence of common international standards and approaches to resolving the issue of punishment and correcting the persons who are in conflict with the law.

The guide will be useful for probation staff, judges, prosecutors, lawyers, law students and ordinary citizens interested in criminal justice issues.

The guide can be found at: https://drive.google.com/…/1vNfMkjl8TrUHGVS5lkDTGJf6ZK…/view.

NORLAU Probation Project Проект Пробації