📌Кожен третій українець визнає наявність дискримінації при працевлаштуванні📌Кожен третій українець визнає наявність дискримінації при працевлаштуванні
📌За даними всеукраїнського опитування дослідницького бюро SocioLogist, проведеного за підтримки Європейської комісії, кожен третій українець визнає наявність дискримінації при працевлаштуванні, особливо це стосується дискримінації за віком, так званого ЕЙДЖИЗМУ.
 
♦️З цим видом дискримінації можуть стикатися як молодь, так і особи старшого віку, але частіше на українському ринку праці з дискримінацією за віком стикаються переважно люди старшого віку – як при працевлаштуванні,так і у процесі трудової діяльності.
 
✅Одним із принципів трудового права, який прямо закріплено у національному законодавстві, є саме заборона дискримінації у сфері праці. Так, відповідно до статті 21 Кодексу законів про Працю «забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці,зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку….». Даний принцип базується на відповідних міжнародних актах, що ратифіковані Україною. Проте останнім часом на ринку праці люди, намагаючись влаштуватися на роботу чують відмову у зв’язку із досягненням віку 45+.
 
☝️Але своє право на працю можна і треба захищати у будь-якому віці, і спиратися треба на норми закону.
 
✍️Так, згідно з положеннями ч. 2 ст. 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.
 
👨‍💻👩‍💻При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається: працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; а також працівникам яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку. (стаття 42 Кодексу законів про працю України).
 
🔶До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню належать особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років (ч.1 п.5 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»).
 
✅Підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників. Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку Державну службу зайнятості у порядку встановленому законодавством.
 
👨‍💻Таким чином у разі відмови при прийомі на роботу механізм дії може бути наступним:
– основною формою захисту від дискримінації при прийомі на роботу є судовий захист. Якщо вас не беруть на роботу через вік, стать тощо, то у вас виникає беззаперечне право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
 
☝️Зверніть увагу, що вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України (ст. 22 КЗпП). Так, відмова у прийнятті на роботу буде обґрунтованою й у випадках досягнення особою граничного віку для прийняття на роботу. Наприклад, граничний вік перебування на державній службі становить 65 років (п. 7 ч. 1 ст. 83 Закону про державну службу). Такі ж вимоги і щодо перебування на службі в органах місцевого самоврядування та дипломатичній службі.
 
✍️Зважаючи на статтю 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного (зокрема, запобігання будь-яким формам дискримінації) на території України і в межах її юрисдикції здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тож доречним буде звернення із заявою про захист своїх прав, порушених при прийомі на роботу, до омбудсмена.
 
✅Варто зауважити, що колектив Центр пробації є різновіковим, і команда пробаціонерів сповідує нульову толерантність до будь-якого виду дискримінації – гендерної, вікової, за іншими ознаками. Ми впевнені, що команда тим сильніша, чим вона різноманітніша у досвіді, набутих знаннях, статі та віку.
Нагадуємо, що у разі виникнення питань щодо запобігання дискримінації на робочому місці, працівники органів пробації можуть звернутися до уповноваженого з гендерних питань – радника керівника Центру пробації, направивши листа на е-скриньку: gender@probation.gov.ua