Провідний інженер з охорони праці


Головко ВВ1

Головко Віталій Вікторович

Провідний інженер з охорони праці

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail: v.golovko@probation.gov.ua

Інженер з охорони праці разом із керівниками відділів та служб складає комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям.

Проводить працівникам вступний інструктаж з охорони праці.

Організує:

 • Забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці.
 • Перевірку знань з охорони праці посадових осіб і робітників.
 • Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань і аварій.
 • Надає методичну допомогу в розробці інструкцій, положень та інших нормативних документів, які діють в межах Центру пробації.
 • Сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, сучасних заходів колективного та індивідуального захисту.
 • Розглядає листи, заяви і скарги працюючих з питань охорони праці.
 • Готує проекти наказів і розпоряджень з питань охорони праці установи.
 • Надає методичну допомогу керівникам підрозділів в розробці заходів з охорони праці.

Контролює:

 • Дотримання чинного законодавства, галузевих та інших нормативних актів, інструкцій з охорони праці працівниками установи.
 • Виконання приписів органів державного контролю; використання з призначення фонду охорони праці.
 • Використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством.
 • Виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів з ліквідації причин нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, які визначені в актах розслідування.
 • Здійснює зв’язок з медичними закладами, науковими закладами з питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій.

 

УВАГА! Важлива інформація.

БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІЇ

ПЛАН ЗАХОДІВ із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році