Юридичний відділ


фото Волощенко Н.В.

Волощенко Наталія Вікторівна

Начальник відділу

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail: law@probation.gov.ua

Основним завданням юридичного відділу є

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Центром пробації, їх керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Центру пробації в судах.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  • забезпечує правильне застосування в Центрі пробації нормативно- правових актів та інших документів, подає директору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємства;
  • проводить разом із структурними підрозділами Центру пробації роботу з перегляду згідно з його компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
  • організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів, угод, меморандумів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів, угод, меморандумів). Проекти договорів (контрактів, угод, меморандумів) погоджуються (візуються) юридичним відділом за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;
  • бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Центру пробації в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;
  • організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
  • сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
  • роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.