Колективний договір Центру пробації на 2023-2026 роки – схваленоКолективний договір Центру пробації на 2023-2026 роки – схвалено

Сьогодні, 14 липня 2023 року, відбулася онлайн-конференція трудового колективу Державної установи «Центр пробації» у зв’язку із закінченням дії чинного Колективного договору на 2020-2023 роки.

Робочою комісією для ведення переговорів було розроблено проєкт Колективного договору на 2023-2026 роки між Державною установою «Центр пробації» та Профспілковою організацією персоналу Державної установи «Центр пробації».

Документ розроблено на основі Конституції України, Кодексу законів про працю України, Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про пробацію», «Про державну кримінально-виконавчу службу України», інших нормативно-правових актів України.

Перед затвердженням проєкту договору було направлено до регіональних філій для ознайомлення та обговорення у трудових колективах. Після опрацювання наданих пропозицій, на конференції трудового колективу було розглянуто і схвалено проєкт Колективного договору, який найближчим часом буде підписано директором Центру пробації та Головою профспілкового комітету Профспілкової організації персоналу Державної установи “Центр пробації” з подальшим оприлюдненням  на офіційному сайті.

Підписання колективного договору документа має на меті врегулювати соціально-економічні відносини, поліпшити умови праці, установити додаткові гарантії та соціальні пільги для працівників органів пробації. Це прояв соціального партнерства та відкритих трудових відносин між керівництвом і працівниками.