Сектор з питань запобігання та виявлення корупції


пустая рамка

Почтар Руслан Анатолійович

 Начальник сектору

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail: corruption@probation.gov.ua

Сектор у межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство та Центр, зокрема:

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в Центрі та його Філіях;
 • участь у реалізації державної антикорупційної політики в Центрі та  його Філіях;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Центрі та його Філіях;
 • участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання корупції в Центрі та його Філіях;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 • виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності в Центрі та його Філіях, надання рекомендацій щодо їх усунення;
 • здійснення аналітичної і організаційної роботи у сфері запобігання корупції в Центрі та його Філіях;
 • контроль за організацією та здійсненням заходів в Центрі та його Філіях, спрямованих на забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
 • за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції проведення службових розслідувань;
 • на Сектор можуть бути покладені й інші завдання, встановлені законодавством України.