Сектор внутрішнього аудиту


photo_2020-03-13_11-56-26

Вільчинський Василь Володимирович

 Начальник сектору

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail: 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

 

Основним завданням Сектору є надання директору Державної установи «Центр пробації» об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

Функціонування системи внутрішнього контролю у Державній установі «Центр пробації» та її удосконалення;

Удосконалення системи управління у Державній установі «Центр пробації»;

Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Державної установи «Центр пробації».

 

Проводить оцінку щодо:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Державній установі «Центр пробації»;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності;

ефективності планування і виконання бюджетної програми та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

використання і збереження активів;

надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій Державної установи «Центр пробації».

Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій.

Подає директору Державної установи «Центр пробації» аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

Звітує директору Державної установи «Центр пробації» і Міністерству юстиції України про результати діяльності  Сектору відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів.

Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

Сектору забороняється приймати участь в розробці та впровадження заходів внутрішнього контролю, безпосередньо впливати на їх розробку та впровадження