Профспілка ДУ “Центр пробації”


Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 20 березня 2019 року таке право було реалізоване за пропозицією ініціативної групи працівників Державної установи «Центр пробації», з дотриманням вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», шляхом проведення установчих зборів працівників, під час яких прийнято рішення про створення Профспілкової організації персоналу Державної установи «Центр пробації». Профспілкова організація персоналу Державної установи «Центр пробації» є добровільною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання) в галузі пробації з метою представництва і здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. Діяльність Профспілки зосереджена на захисті прав та інтересів співробітників всіх органів пробації членів Профспілки, поліпшенні умов праці та її оплати, пошуку нових шляхів для підвищення якості життя та забезпечення соціальних гарантій, підтримці у складних життєвих ситуаціях.   Запрошуємо всіх охочих стати членом створеної профспілкової організації. Для вступу до Профспілки необхідно написати дві заяви, зразки яких містяться нижче за посиланням Заява вступ до Профспілки Заява про відрахування Профспілка також, ЗГОДА  на обробку персональних даних Обробка персональних данних Профспілка. Основні засади діяльності Профспілки викладені в Статуті.   В мережі Facebook створена група «Профспілка пробації» Профспілка повністю відкрита для спілкування. Свої пропозиції, побажання та питання, пов’язані з діяльністю Профспілки, співробітники уповноважених органів з питань пробації можуть надсилати на   електрону пошту profspilkarest@gmail.com

Профспілкова організація здійснює свої повноваження через виборний орган – Профспілковий комітет.

 

Матеріальна допомога членам профспілки

 

Матеріальна допомога може бути надана членам Профспілкової організації персоналу Державної установи «Центр пробації», термін перебування в складі Профспілки яких становить, за загальним правилом, не менш ніж шість місяців. Матеріальна допомога у випадку хвороби близьких родичів члена Профспілки надається працівникам, які є членами Профспілки більше дванадцяти календарних місяців.

 

У випадку смерті або тяжкої хвороби члена Профспілки матеріальна допомога виплачується близьким родичам.

 

Матеріальна допомога надається за рахунок коштів Профспілки з урахуванням фінансових можливостей та наявності коштів.

 

Підставою для надання матеріальної допомоги є заява члена Профспілки або його близького родича із зазначенням фактичних обставин, у зв’язку з якими надається матеріальна допомога та відповідні підтверджуючі документи.

 

Фактичними обставинами є:

1) матеріальна допомога на лікування у випадку хвороби члена Профспілки;

2) матеріальна допомога у випадку хвороби близьких родичів (дітей, батьків (усиновлювачів), подружжя) члена Профспілки;

3) матеріальна допомога для лікування хронічних (в т.ч. онкологічних) захворювань (як члена Профспілки так і його родича);

4) смерть члена Профспілки;

5) смерть близького родича члена Профспілки;

6) реєстрація шлюбу члена Профспілки;

7) народження дитини члена Профспілки;

8) до ювілейної дати народження члена Профспілки (45-ти, 50-ти, 55-ти, 60-ти, 65-ти, 70-ти річного віку);

9) матеріальна допомога у випадку матеріального збитку, нанесеного члену Профспілки у зв’язку з пожежею, стихійним лихом, втратою, руйнуванням та пошкодженням майна (що підтверджені довідкою відповідної державної установи), а також для вирішення інших непередбачених життєвих обставин (гуманітарні потреби під час особливого періоду (воєнного стану) (ліки, одяг, транспортні витрати та інше);

10)  вихід на пенсію члена Профспілки.

 

Матеріальна допомога у випадку хвороби може бути надана члену Профспілки не більше 2 (двох) разів на рік, на загальну суму 3000,00 грн.

Матеріальна допомога у випадку хвороби близьких родичів (дітей, батьків (усиновлювачів), подружжя) члена Профспілки у розмірі 50% витрат на придбання ліків та оплати медичних послуг, які підтверджені чеками або іншими фінансовими документами. Розмір разової матеріальної допомоги не може перевищувати 2000,00 грн.

Матеріальна допомога у зв’язку зі смертю виплачується:

 

на поховання самого члена Профспілки – 3000,00 грн.;

на поховання близьких родичів члена Профспілки – 1500,00 грн.

Матеріальна допомога у зв’язку з реєстрацією шлюбу члена Профспілки виплачується в розмірі 1000,00 грн.

Матеріальна допомога при народженні дитини члена Профспілки виплачується в розмірі 2000,00 грн. на одну дитину.

Матеріальна допомога до ювілейної дати народження члена Профспілки надається по досягненні ним (нею) 45-ти, 50-ти, 55-ти, 60-ти, 65-ти, 70-ти річного віку. Розмір матеріальної допомоги становить 500,00 грн.

Матеріальна допомога щодо компенсація матеріального збитку, нанесеного члену Профспілки у зв’язку з пожежею, стихійним лихом, втратою, руйнуванням та пошкодженням майна (що підтверджені довідкою відповідної державної установи), а також для вирішення інших непередбачених життєвих обставин (гуманітарні потреби під час особливого періоду (воєнного стану) (ліки, одяг, транспортні витрати та інше) виплачується в розмірі від 1000,00 до 5000,00 грн.

Матеріальна допомога у зв’язку із виходом на пенсію члена Профспілки виплачується у розмірі 1000,00 грн. До заяви додається копія наказу про вихід на пенсію.

Заява на виплату матеріальної допомоги може бути подана протягом року з дня настання події (випадку).

 

Перелік документів та бланки заяв можна знайти в Положенні http://surl.li/kzqba.

 

Спірні питання щодо надання матеріальної допомоги або відмови у наданні допомоги вирішуються Загальними зборами (конференцією) Профспілки.

 

Виплата матеріальної допомоги здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на зарплатний або інший картковий рахунок заявника, зазначений у заяві про надання матеріальної допомоги.

За умови, якщо член Профспілки отримує протягом року декілька виплат, то загальна сума отриманих коштів не повинна перевищувати 70% сум сплачених ним членських внесків. Ця норма не застосовується під час воєнного стану в Україні.

У випадку смерті або тяжкої хвороби члена Профспілки матеріальна допомога виплачується близьким родичам. У випадку смерті одиноких членів Профспілки – керівнику відповідного структурного підрозділу, в якому працював член Профспілки, для понесення витрат, пов’язаних із його похованням.

 

У зв’язку з введенням воєнного стану на території України (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) Профспілковим комітетом прийнято рішення про необхідність на час війни доповнення переліку підстав щодо отримання матеріальної допомоги членами Профспілки.

Відповідно до Протоколу № 3 від 28 лютого 2022 року Профспілковим комітетом додано можливість отримати членами Профспілки наступні види грошової допомоги:

– при загибелі члена профспілки під час бойових дій – до 20000 гривень;

– при втраті, руйнуванні та пошкоджені майна – до 20 000 гривень;

– при пораненні – до 15 000 гривень;

– на гуманітарні потреби (ліки, одяг, транспортні витрати та інше)- до 5 000 гривень.

Для отримання допомоги необхідно надсилати сканкопії (фото) наступних документів на електронну скриньку (mu_poruch@ukr.net):

  1. Власноруч написану заяву;
  2. Довідку з банківськими реквізитами для здійснення перерахунку коштів;
  3. Інші документи (залежно від випадку): ‘

– виписку з лікарні (при пораненні);

– документи (ДСНС України), що підтверджують факт руйнування нерухомості та ін.