Провідний фахівець (з мобілізаційної роботи)


изображение_viber_2019-11-18_11-07-34

Рак Олег Михайлович

Провідний фахівець

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail: 

Провідний фахівець відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує здійснення заходів із мобілізаційної підготовки в Державній установі «Центр пробації» в мирний час та в особливий період.
 • Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.
 • Бере участь в розробленні мобілізаційного плану та його коригуванні.
 • Розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне й організаційне забезпечення заходів із переведення Державної установи «Центр пробації» на режим роботи в умовах особливого періоду.
 • Забезпечує підготовку щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки Державної установи «Центр пробації».
 • Здійснює контроль за оповіщенням працівників Державної установи «Центр пробації» та підпорядкованих філій, в мирний час та під час особливого періоду.
 • Бере участь в розробленні заходів щодо нормованого забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами в особливий період працівників Державної установи «Центр пробації».
 • Узагальнює розрахункии потреб Державної установи «Центр пробації» в матеріально-технічних засобах і послугах на особливий період.
 • Забезпечує в межах повноважень, що передбачені законом виконання, в Державній установі «Центр пробації» заходів правового режиму воєнного стану.
 • Проводить перевірку стану мобілізаційної готовності Державної установи «Центр пробації» та філій, відповідно до встановлених критеріїв оцінювання стану мобілізаційної готовності.
 • Розробляє проекти розпорядчих актів із питань мобілізаційної роботи.
 • Виконує інші доручення директора Державної установи «Центр пробації».
 • Зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих під час виконання обов’язків чи перебування на території Міністерства юстиції України, виконувати вимоги нормативно – правових актів із питань охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежного захисту.
 • Є відповідальною особою за ведення електронного документообороту «Меgаро1іs».
 • Забезпечує:
 • Отримання, реєстрацію та зберігання всієї вхідної та вихідної кореспонденції щодо мобілізаційної роботи.
 • Зберігання документів із грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою Літер «М».
 • Розроблення, погодження і подання пропозицій щодо проектів номенклатури секретних справ і номенклатури справ нетаємних документів, документів із грифом «Для службового користування», що формуються в процесі роботи.
 • Нагромадження, формування справ нетаємних документів, документів із грифом «Для службового користування», «Для службового користування» з відміткою Літер «М», що формуються в процесі діяльності, відповідно до затвердженої номенклатури справ нетаємних документів, документів із грифом «Для службового користування» структурних підрозділів Державної установи «Центр пробації».
 • Вжиття заходів щодо попередження розголошення і витоку інформації, що містяться в секретних документах і документах із грифом «Для службового користування», «Для службового користування» з відміткою Літер «М».