Пробаційні програми


Прийнятим у лютому 2015 року Законом України «Про пробацію» передбачено новий інструмент роботи із засудженими – пробаційні програми, які призначаються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити (програми психологічної корекції та програми соціальної адаптації спрямовані на усунення негативних факторів, що впливали та можуть в подальшому впливати на поведінку правопорушника).

Реалізація пробаційних програм визначена постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 24.
Робота над розробленням пробаційних програм тривала з червня 2017 року. До складу робочої групи увійшли представники державних органів, міжнародних та громадських організацій, навчальних закладів та судді.

При розробці цих програм було враховано результати оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень щодо 8 тисяч правопорушників.
Було визначено, що проблеми з роботою та фінансами, а також вживання алкоголю є найбільш актуальними факторами ризику, тобто причинами, що можуть підштовхнути до вчинення злочину.

З урахуванням цього було розроблено три проекти пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації: «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення». Аналогічні проекти пробаційних програм розроблено і для неповнолітніх суб’єктів пробації.

НАКАЗ від 28.03.2018 № 926/5 “Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм передбачає, що реалізація пробаційних програм щодо осіб, звільнених з випробуванням, на яких судом покладено такий обов’язок, забезпечується органом пробації, а щодо неповнолітніх – уповноваженим органом з питань пробації разом із суб’єктами, що надають соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

11 червня 2018 року у рамках виконання Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 24, першим заступником Міністра юстиції України Бернацькою Н.С. підписано два накази за № 1797/5 «Про затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації» та № 1798/5 «Про затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації».

23 жовтня 2019 року Міністерством юстиції України затверджено накази № 3234/5 «Про затвердження Пробаційної програми «Формування життєвих навичок» для повнолітніх суб’єктів пробації» та № 3235/5 «Про затвердження Пробаційної програми «Формування життєвих навичок» для неповнолітніх суб’єктів пробації». 

У 2023 році розроблено та впроваджено пробаційну програму «Подолання домашнього насильства» відносно повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації (наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2023 № 2362/5 «Про затвердження пробаційних програм щодо подолання домашнього насильства»)

Спільною метою пробаційних програм є досягнення позитивних змін у поведінці суб’єкта пробації. Водночас кожна із затверджених програм містить свою специфічну мету, яка символічно представлена на слайді.

Реалізацію заходів, передбачених  пробаційною програмою здійснюють 1668 кураторів, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідний сертифікат (довідку) із 536 уповноважених органів з питань пробації.

Реалізація пробаційної програми передбачає: складання графіка, відвідування занять, дотримання певних правил поведінки, складання оцінки результатів та висновку про виконання пробаційної програми.

До реалізації пробаційної програми у порядку, визначеному законодавством, можуть залучатися установи, організації, незалежно від форми власності, об’єднання громадян, окремі громадяни, які можуть надавати послуги, необхідні для реалізації пробаційних програм.

При реалізації пробаційних програм щодо неповнолітніх орган пробації може залучати суб’єктів, що надають соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».