Пенологічна рада (PC-CP)


Рада з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи (PС-СP) є дорадчим органом Моніторингового комітету з питань злочинності (CDPC), що утворена Комітетом міністрів Ради Європи (КМРЄ) у 1980 році.

З 2011 року PC-CP набула статусу підпорядкованого йому органу на підставі статті 17 Статуту Ради Європи відповідно до Резолюції КМРЄ CM/Res(2011)24.

Мандат Ради з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи (PC-CP) у сфері пенології Ради Європи полягає в:

розробці нових і перегляді діючих стандартів Ради Європи з питань організації діяльності тюрем, пробації та застосування громадських санкцій і заходів через відповідні проекти резолюцій Комітету міністрів Ради Європи;

наслідуванні розвитку пенітенціарних систем Європейського регіону за принципом переваг альтернативним санкціям і заходам тюремному ув’язненню для попередження перенаповнення в’язниць;

оцінці глибини імплементації міжнародних стандартів Європейських тюремних правил, Європейських правил щодо громадських санкцій і заходів, Європейських правил пробації та інших резолюцій КМРЄ з цих питань, внесення пропозиції щодо удосконалення їх практичної реалізації;

підготовці мультидисциплінарних і окремих інструментів, досліджень і звітів з пенологічних питань;

формуванні позицій з пенологічних питань на запит CDPC, держав-членів Ради Європи;

підготовці Конференцій директорів тюрем і пробації під егідою Ради Європи, забезпеченні реалізації прийнятих на них рішень з урахуванням стандартів КМРЄ і пропозицій CDPC;

організації і координація роботи щодо збору і аналізу пенологічної статистки Ради Європи SPACE I та SPACE II.

Формат роботи Ради з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи – пленарні засідання один раз на рік, між пленарними засіданнями працює робоча група з дев’яти виборних членів з числа керівників служб тюрем і пробації держав-членів Ради Європи, експертів з питань пенології – чотири рази на рік.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ:

2011.10.12-15 16-та Конференція директорів тюрем і пробації під егідою Ради Європи на тему: “Спільна робота зі сприяння соціальній реінтеграції засуджених осіб”

2013.09.24 Регіональна оглядова конференція Ради Європи (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна) на тему: “Розслідування серйозних порушень прав людини правоохоронними органами”

2015.04.23-24 Розширена регіональна семінар-нарада Генерального директорату з прав людини і норм права Ради Європи на тему: “Боротьба з жорстоким поводженням у в’язницях”

2016.10.17-18 Робоча зустріч Генерального Директорату з прав людини і норм права Ради Європи щодо ефективного впровадження покарань і заходів, альтернативних позбавленню волі, і пробації з метою попередження вчинення нових правопорушень та зниження рівня перенаповненості в’язниць

2017.06.19-22 Звіт про за результатами участі української делегації у 22й Конференції директорів тюрем і пробації під егідою Ради Європи на тему: “Підбір і підготовка персоналу та його становлення в 21 столітті”

2017.11.06-08 Сьоме пленарне засіданні Пенологічної ради Ради Європи (PC-CP)

2018.11.6-8 Восьме пленарне засідання Пенологічної ради Ради Європи ⇒

2018.11.15-16 Багатостороння робоча зустріч щодо впровадження громадських санкцій та заходів ⇒

2019.11.5-7 Дев’яте пленарне засідання Пенологічної ради Ради Європи ⇒

2019.02.11-2019.12.31 Мандат представника України в Раді з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи (PС-СP) 

2020.10.13-14 Десяте пленарне засідання Пенологічної ради Ради Європи ⇒

2020.11.9-10 25-та Конференція директорів тюрем і пробації під егідою Ради Європи на тему «COVID-19: виклики, уроки та стратегії на майбутнє» 

2021.02.03-04 26-те засідання Робочої групи Пенологічної ради Ради Європи ⇒

2021.03.22-23 Відео-конференція «Три десятиліття статистики злочинності та кримінального правосуддя Європи: методи, тенденції та вплив на формування політики» 

2021.06.30 Коментарі до Запитальника про осіб з психічними розладами або інвалідністю, які перебувають під наглядом служби пробації

2021.10.28 Інформація щодо застосування штучного інтелекту у діяльності уповноважених органів з питань пробації (до 11-го Пленарного засідання PС-СP, запланованої на 22-23 листопада 2021 року)

2020.09.17-2021.12.31 Мандат представника України в Раді з питань співробітництва у сфері пенології Ради Європи (PС-СP) 

2021.11.22-23 Одинадцяте пленарне засідання Пенологічної ради Ради Європи (звіт)