Міжнародні проекти


№ з/п Назва проекту Мета проекту Очікуваний результат від реалізації проекту
1 “PRAVO-Justice”
(ЄВРОСОЮЗ)
Впровадження досвіду зарубіжних країн з використанням альтернативних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі Удосконалення законодавства, інструментів пробації, навчальних програм для персоналу
2 “NORLAU Проект пробації” (“Норвезькі радники  з питань верховенства права в Україні”)
(НОРВЕГІЯ)
Підтримка Міністерства юстиції у створенні повномасштабної пробації, що відповідатиме європейським стандартам Скорочення кількості засуджених в Україні, що відбувають покарання, пов’язані з позбавленням волі
3 “EDGE”

(“Експертна підтримка врядування та економічного розвитку”)
(КАНАДА) – проєкт завершено

Впровадження практичного досвіду у сфері розвитку законодавчої бази, розробки методології та інструментарію щодо реалізації покарань, непов’язаних з позбавленням волі Вдосконалення нормативно-правового, методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів пробації
4 “МАТРА”

“Пробація та альтернативні санкції в Україні”
(НІДЕРЛАНДИ)

Більш справедливе і якісне відправлення правосуддя в Україні завдяки налагодженню діяльності новоствореної системи пробації та сприянню індивідуалізованому підходу до вибору виду покарання Посилення верховенства права в Україні завдяки налагодженню ефективної роботи в сфері пробації шляхом надання цільової підтримки по розвитку потенціалу з боку голландських (напів)державних інституцій
5 “USAID”
(“Serving life”)
Зменшення темпів поширення ВІЛ, туберкульозу (ТБ) та вірусного гепатиту С (ВГС) шляхом виявлення, догляду та лікування людей, що живуть з ВІЛ, ТБ, хіміорезистентними ТБ (ХР ТБ) та ВГС, які знаходяться в органах пробації в Україні Збільшення кількості ув’язнених, та суб’єктів пробації, які пройшли скринінг на ТБ, ВІЛ та ВГС та охоплених заходами з профілактики ВІЛ
6 “UNODC”
(“Strategic Partnership and Programmatic Actions (SPPA) in Eastern Europe 2017-2020”)
Розробка та впровадження вдосконалених реабілітаційних програм для ув’язнених в частині виконання покарань Удосконалення пенітенціарної пробації в частині роботи із суб’єктами пробації після звільнення з установ виконання покарань
5 “SURGe”
(“Супровід урядових реформ в Україні”)