Корисна інформація


Інформуємо, що відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 03.01.2023 № 200-03/98-23  Державна установа «Центр пробації» (далі – Центр пробації)  в межах компетенції реалізує від імені держави управлінські функції у сфері виконання покарань, а отже є державним органом в розумінні Закону, а його посадові та службові особи – суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону відповідно до пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону.

Оскільки існували ризики неподання декларацій, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів, та у зв’язку із цим притягнення уповноваженими правоохоронними органами наших працівників до адміністративної та кримінальної відповідальності,  а також враховуючи, що відповідно до ст. 4 Закону НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, крім того згідно п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування цього Закону, прийнято рішення про визначення статусу персоналу Центру пробації, відповідно до  пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, як посадових та службових осіб інших державних органів, як того вимагає НАЗК.

Відповідно до Типового положення про уповноважений орган з питань пробації, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 18.08.2017 № 2649/5, а також посадових інструкцій персоналу територіальних підрозділів (відділів, секторів) затверджених начальниками обласних філій визначено, що суб’єктами на яких поширюється дія  пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону є всі працівники без виключення.

В апараті обласних філій Центру пробації такими суб’єктами є начальник філії та його заступник, начальник сектору бухгалтерського обліку та звітності, провідні фахівці (інспектора) та фахівці (інспектор)  філії, крім посад провідного фахівця сектору  бухгалтерського обліку та звітності, провідних фахівців (фахівця, інспектора) з документального забезпечення (діловода) та кадрової роботи, провідного фахівця філії з питань запобігання корупції, цивільної оборони, мобілізації та охорони праці, а також в галузі інформаційних технологій, оскільки в їх посадові обов’язки не входять завдання та функції уповноважених органів з питань пробації в сфері виконання покарань та здійсненням нагляду за засудженими.

ВІДОМОСТІ ПРО БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ДЕКЛАРУЮТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ КОШТІВ АБО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ БАНКІВСЬКОЇ КАРТИ

З 1 січня 2020 року суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду. Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації», — зазначила представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Юлія Кулікова.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vidomosti-pro-bankivskyj-rahunok-deklaruyutsya-nezalezhno-vid-nayavnosti-koshtiv-abo-zakinchennya-stroku-diyi-bankivskoyi-karty/

 

НАЯВНІСТЬ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ ДНІВ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ЗОБОВ’ЯЗУЄ НАДАТИ ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ

З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування необхідно буде відображати у декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї був доступ до банківського сейфу.

«Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу», — зазначила представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Юлія Кулікова.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-nayavnist-dostupu-do-bankivskogo-sejfu-bilshe-polovyny-dniv-zvitnogo-periodu-zobov-yazuye-sub-yekta-deklaruvannya-nadaty-vidomosti-pro-finansovu-ustanovu/

У 2020 РОЦІ В ДЕКЛАРАЦІЮ НЕОБХІДНО БУДЕ ВНОСИТИ УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ 

З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX).

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування (розділ 2.1 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації) та членів його сім’ї (розділ 2.2 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації).

У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.

Для отримання унікального номера запису в реєстрі (УНЗР) необхідно звернутись до Міграційної служби для оформлення біометричних документів — паспорта громадянина України у вигляді ID-картки або закордонного паспорта.

У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-2020-rotsi-v-deklaratsiyu-neobhidno-bude-vnosyty-unikalnyj-nomer-zapysu-v-yedynomu-derzhavnomu-demografichnomu-reyestri/

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ

Суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, має подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями — з 1 січня року, в якому відбулося звільнення, по день фактичного звільнення.

«Слід зазначити, що при звільненні за ініціативою працівника суб’єкт декларування має подати декларацію у день фактичного звільнення. Якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, така декларація подається суб’єктом декларування протягом 20 днів з моменту, коли працівника було звільнено», — повідомив керівник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК Ігор Степанов.

Національне агентство зауважує, що відсутність даних для заповнення декларації, таких як розмір грошових компенсацій при звільненні, не є підставою для відтермінування подання декларації. Адже законом передбачена можливість тричі подати виправлену декларацію упродовж семи днів. Крім того, у разі неможливості отримати необхідні дані для заповнення декларації у вказаний термін декларант має можливість повідомити про це НАЗК в «Особистому кабінеті».

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnyky-nazk-roz-yasnyly-poryadok-podannya-deklaratsiyi-pislya-zvilnennya/

 

СУБ’ЄКТИ ДЕКЛАРУВАННЯ МАЮТЬ 10 ДНІВ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМ’Ї ВАЛЮТНОГО РАХУНКА ЗА КОРДОНОМ

Суб’єкти декларування у 10-денний термін мають письмово повідомити Національне агентство про відкриття ними або їх неповнолітніми дітьми валютного рахунка в закордонному банку. Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України.

«Стаття 52 Закону України „Про запобігання корупції“ передбачає додаткові заходи фінансового контролю. Зокрема, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента», — заявив керівник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК Ігор Степанов.

НАЗК звертає увагу, що у розумінні Закону членом сім’ї є особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом, а також будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-sub-yekty-deklaruvannya-mayut-10-dniv-dlya-povidomlennya-pro-vidkryttya-chlenamy-yih-sim-yi-valyutnogo-rahunka-za-kordonom/

ДЕКЛАРУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ШЛЮБІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОКРЕМО

«Статтею 1 Закону до членів сім’ї суб’єкта декларування віднесено неповнолітніх дітей самого суб’єкта декларування, навіть за умови окремого проживання. Тому декларуванню у розділі 2.2 „Відомості про членів сім’ї суб’єкта декларування“ підлягають відомості про неповнолітню дитину самого суб’єкта декларування, навіть якщо ця дитина проживає в іншій сім’ї», — зазначив представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Іван Михайлов.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnyky-nazk-roz-yasnyly-problemni-pytannya-deklaruvannya-nepovnolitnih-ditej-vid-poperednih-shlyubiv-yaki-prozhyvayut-okremo/

 

ЯК РОЗРАХОВУВАТИ ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ПРОТЯГОМ НЕ МЕНШЕ ПОЛОВИНИ ДНІВ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Залежно від типу заповнюваної декларації термін користування або володіння об’єктами декларування розраховується по-різному. Так, при заповненні щорічної декларації, декларації кандидата на посаду та декларації після звільнення відомості про об’єкт декларування вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли/користувалися таким об’єктом станом на 31 грудня або упродовж не менше половини днів звітного періоду — від 1 січня до 31 грудня не менше, ніж 183 календарні дні сукупно.

При поданні декларації особи, яка припиняє діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування — декларація перед звільненням — звітним періодом буде період від 1 січня до дати припинення діяльності. Тому відомості про об’єкт декларування у такій декларації вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли або користувалися таким об’єктом упродовж не менше половини звітного періоду.

Наприклад, звітний період особи, яка 1 травня припиняє діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, буде становити від 1 січня до 1 травня — 121 день. Відомості про об’єкт декларування у такій декларації вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли або користувалися таким об’єктом не менше, ніж 61 календарний день сукупно.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnyky-nazk-roz-yasnyly-yak-rozrahovuvaty-termin-korystuvannya-ob-yektamy-deklaruvannya-protyagom-ne-menshe-polovyny-dniv-zvitnogo-periodu/

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ

З 1 січня 2020 року буде розширено коло підстав для подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» внесені зміни до частини другої статті 52 Закону.

«Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону», — повідомила заступник керівника відділу проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnyky-nazk-roz-yasnyly-pidstavy-dlya-podannya-povidomlen-pro-suttyevi-zminy-u-majnovomu-stani/

 

Державна установа «Центр пробації» (Далі – Центр пробації) листом від 20.11.2023 за вих. № 6055/17/Ян-23 поінформувала персонал про зміни до Закону України «Про запобігання корупції» (Далі – Закон) стосовно визначення поняття «посадова особа юридичної особи публічного права» та у зв’язку із цим про відсутність обов’язку подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як зазначено у ст. 45 Закону.
Водночас, відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 03.01.2023 № 200-03/98-23 Центр пробації в межах компетенції реалізує від імені держави управлінські функції у сфері виконання покарань, а отже є державним органом в розумінні Закону, а його посадові та службові особи – суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону відповідно до пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (додається).

Оскільки існували ризики неподання декларацій, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів, та у зв’язку із цим притягнення правоохоронними органами наших працівників до адміністративної та кримінальної відповідальності, а також враховуючи, що відповідно до ст. 4 Закону НАЗК є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, крім того згідно з п. 15 ч. 1 ст. 11
Закону надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування цього Закону, прийнято рішення про визначення статусу персоналу Центру пробації, відповідно до пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, як  посадових та службових осіб інших державних органів, як того вимагає НАЗК.

Відповідно до Типового положення про уповноважений орган з питань пробації, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 18.08.2017 № 2649/5, а 2 також посадових інструкцій персоналу структурних підрозділів (відділів, секторів) затверджених наказами Центру пробації визначено, що суб’єктами на яких поширюється дія пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону є наступні посади.

В апараті Центру пробації такими суб’єктами є директор, заступники директора, головний бухгалтер, начальники відділів/секторів, їх заступники, особи, які виконують обов’язки керівників цих підрозділів у разі, якщо ця посада є вакантною, та підпорядкований їм персонал, крім провідних фахівців/фахівців:
1. Відділу оцінювання ефективності пробації;
2. Відділу фінансування бухгалтерського обліку та звітності;
3. Відділу інформаційних технологій;
4. Сектору комунікації та взаємодії з медіа;
5. Відділу матеріально-технічного забезпечення;
6. Відділу по роботі з персоналом;
7. Юридичного відділу;
8. Сектору внутрішнього аудиту;
9. Сектору взаємодії з міжнародними партнерами;
10. Сектору цивільного захисту;
11. Відділу організаційно-аналітичного та документального забезпечення, а також провідних фахівців, які обіймають окремі посади.
Ураховуючи вищевикладене, з метою організації здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією у структурних підрозділах апарату Державної установи «Центр пробації, необхідно терміново ознайомити персонал із вимогами Закону та забезпечити проведення декларування, шляхом контролю подання декларацій не пізніше 31.01.2024.

Для осіб, які будуть подавати декларації вперше та працевлаштовані не пізніше 31.12.2022, слід подати щорічну декларацію за 2022 рік, для всіх інших декларантів слід подавати декларації за 2021-2022 роки. Щорічні декларації за 2023 рік подаються до 31.03.2024 включно.

З усіх питань, що потребують роз’яснення, консультацій, проблем користування інтерфейсом сайта НАЗК, безпосереднього оформлення та подачі декларації тощо, суб’єкти декларування можуть звернутись до сектору з питань запобігання та виявлення корупції за консультацією за телефонами (098) 215 17 34 т.в.о начальника сектору Бабкіна Олексія Аркадійовича, провідних фахівців сектору Лисенко Ірини Петрівни (067) 997 35 58, Клочка Богдана Миколайовича (067) 441 19 44.

Посилання на Роз’яснення НАЗК для декларантів