Питання та відповіді


Якщо відносно Вас складається досудова доповідь?

Якщо вас звинувачено у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа санкцій не перевищує п’ять років позбавлення волі, працівник пробації має зібрати інформацію про вас та відобразити її у спеціальному документі. Цей документ називається досудова доповідь.

Цей документ може допомогти суду прийняти виважене рішення щодо застосування до особи альтернативного покарання, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й повну інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин. Досудова доповідь приймається судом до уваги.

Працівник органу пробації є незалежною особою, яка, надасть суду необхідну інформацію про обвинуваченого. Під час зустрічей працівник пробації буде задавати вам питання про ваше особисте життя, поведінку, роботу (навчання), стосунки з близькими, друзями та іншими людьми, матеріальне становище та про ваше ставлення до певних життєвих подій і обставин. Працівник органу пробації використовує різні методи збору інформації про особу правопорушника. Він має роз’яснити вам ваші права та обов’язки, ознайомити з порядком підготовки досудової доповіді та умовами участі у підготовці цього документу.

Ви маєте право:

 • отримувати роз’яснення щодо підготовки та використання досудової доповіді; 
 • відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді;
 • брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати працівнику пробації інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді;
 • заявляти відвід працівнику пробації, який складає досудову доповідь. Відвід може бути заявлений, якщо є сумніви у неупередженості працівника пробації.
 • подавати зауваження та уточнення . Якщо працівник пробації не погодиться з вашою точкою зору, то ви можете викласти зауваження письмово і вони будуть надані до суду разом з досудовою доповіддю.
 • ознайомлюватися з текстом досудової доповіді. До направлення досудової доповіді до суду працівник пробації викличе вас для ознайомлення з її змістом.

Для підготовки досудової доповіді працівник пробації має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого: рідні, друзі, колеги, інші особи, які знайомі з ним, а також отримувати інформацію з інших джерел: матеріалів кримінального провадження, місця роботи, або навчання, проживання, тощо.

Інформація, що буде надана для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З нею може ознайомитися лише обмежене коло осіб: працівник пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.

Складення досудової доповіді про неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 18 років здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей неповнолітнього.

Неповнолітній обвинувачений викликається до органу пробації разом з його батьками або іншими законними представниками. Бесіда з неповнолітнім обвинуваченим проводиться у присутності хоча б одного з його батьків або інших законних представників.

Неповнолітній обвинувачений, його батьки або інші законні представники ознайомлюються зі змістом інформації, зазначеної в описі бесіди, під підпис.

(Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 №200/5 «Про затвердження Порядку складення досудової доповіді»)

Якщо ви засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю?

Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю має на меті в подальшому недопущення вчинення засудженими особами злочинів з використанням певних посад чи в результаті зайняття певною діяльністю. Дане покарання може бути призначене як основне, так і додаткове.

Власник підприємства, установи, організації за вашим місцем роботи зобов’язаний звільнити вас з посади, яку ви позбавлені права обіймати, або звільнити від виду професійної діяльності, займатися якою вам заборонено. Дозвіл на зайняття певним видом діяльності буде анульовано, а документ, що дає право займатися певним видом діяльності, вилучено органом, який надавав дозвіл (наприклад, керувати транспортними засобами – вилучається посвідчення водія).

Під час перебування на наглядовій пробації, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування покарання та звільнення від відбування покарання;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • участь у складенні Вашого індивідуального плану роботи;
 • участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

У разі покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю Ви зобов’язані:

 • виконувати судове рішення;
 • надавати на вимогу уповноваженого органу з питань пробації документи, пов’язані з виконанням даного покарання;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про місце роботи і проживання чи їх зміну;
 • з’являтись за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

Засудженому забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань пробації виїжджати за межі України.

За викликом Ви маєте з’явитися до органу пробації, познайомитися зі своїм інспектором. Інспектор має роз’яснити Вам свої права та обов’язки, ознайомити Вас з порядком та умовами відбування вашого покарання .
Працівником органу пробації проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.
Індивідуальний план – це Ваш путівник, який розробляється працівником пробації за Вашої добровільної участі. Він визначає коло проблемних питань та найкоротші шляхи їх вирішення, порядок надання Вам необхідної консультативної, психологічної та інших видів допомоги для досягнення позитивних змін і зменшення ризику вчинення нових правопорушень.

В разі залишення місця проживання або неприбуття до органу пробації, працівник органу пробації проведе заходи щодо виявлення Вашого місцезнаходження. Якщо не вдасться встановити Ваше місцезнаходження, працівник органу пробації направить матеріали для правоохоронних органів для проведення подальших розшукових заходів (Вас оголосять у розшук).

Якщо ви засуджені до покарання у виді виправних робіт?

Виправні роботи – це вид покарання, який передбачає відрахування із суми Вашого заробітку за місцем роботи в дохід держави коштів у розмірі , визначеному рішенням суду (в межах від десяти до двадцяти відсотків). Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років.

Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, приватних виконавців, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення стала непрацездатною, уповноважений орган з питань пробації вносить подання до суду про заміну виправних робіт штрафом у порядку, визначеному кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством.Стосовно жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації вносить подання до суду про її дострокове звільнення від відбування покарання.

Під час перебування на наглядовій пробації, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування покарання та звільнення від відбування покарання;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • участь у складенні Вашого індивідуального плану роботи;
 • участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

У разі покарання у виді виправних робіт Ви зобов’язані:

 • додержуватися встановлених відповідно до закону порядку та умов відбування покарання;
 • сумлінно ставитися до праці;
 • працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися для взяття на облік до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітних, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю та працевлаштуватися, якщо їм буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 • погоджувати з уповноваженим органом з питань пробації зміну місця роботи;
 • з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про поважні причини невиходу на роботу або неприбуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця роботи.

Ухиленням від виправних робіт вважається:

 • Систематичне невиконання встановлених обов’язків;
 • Порушення порядку та умов відбування покарання;
 • Вчиняти проступки, за які Вас було притягнуто до адміністративної відповідальності;
 • Допущення більше 2-х разів протягом місяця прогулів;
 • Допущення більше 2-х порушень трудової дисципліни протягом місяця;
 • Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

За викликом Ви маєте з’явитися до органу пробації, познайомитися зі своїм інспектором. Інспектор має роз’яснити Вам свої права та обов’язки, ознайомити Вас з порядком та умовами відбування вашого покарання .
Працівником органу пробації проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.
Індивідуальний план – це Ваш путівник, який розробляється працівником робації за Вашої добровільної участі. Він визначає коло пробдлемних питань та найкоротші шляхи їх вирішення, порядок надання Вам необхідної консультатиіної, психологічної та інших видів допомоги для досягнення позитивних змін і зменшення ризику вчинення нових правопорушень.

В разі залишення місця проживання або неприбуття до органу пробації, працівник органу пробації проведе заходи щодо виявлення Вашого місцезнаходження. Якщо не вдасться встановити Ваше місцезнаходження, працівник органу пробації направить матеріали для правоохоронних органів для проведення подальших розшукових заходів (Вас оголосять у розшук).

За зразкову поведінку і сумлінне ставлення до праці працівник пробації може застосувати до Вас заходи заохочення:

 • подати матеріали до суду про умовно-дострокове звільнення від покарання;
 • зарахувати час щорічної відпустки у строк відбування покарання.

Якщо ви засуджені до покарання у виді громадських робіт?

Громадські роботи полягають у виконанні Вами у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, які є некваліфікованими. Вид громадських робіт визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи виконуються за Вашим місцем проживання.

Громадські роботи виконуються не більше, як чотири години на день, а неповнолітніми – дві години на день, але не менше 25 годин на місяць.

Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення визнана інвалідом першої або другої групи або досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду подання про звільнення її від подальшого відбування покарання.

Під час перебування на наглядовій пробації, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування покарання та звільнення від відбування покарання;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • участь у складенні Вашого індивідуального плану роботи;
 • участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

У разі покарання у виді громадських робіт Ви зобов’язані:

 • додержуватися встановлених відповідно до закону порядку і умов відбування покарання;
 • сумлінно ставитися до праці;
 • працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських робіт;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 • з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

Ухиленням від виправних робіт вважається:

 • систематичне невиконання встановлених обов’язків;
 • порушення порядку та умов відбування покарання;
 • притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, які були вчинені після письмового попередження;
 • невихід більше 2-х разів протягом місяця на громадські роботи;
 • допущення більше 2-х порушень трудової дисципліни протягом місяця;
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • порушення громадського порядку, за яке Вас було притягнуто до адміністративної відповідальності.
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про поважні причини, що унеможливлюють вихід на громадські роботи або прибуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця проживання.

За викликом Ви маєте з’явитися до органу пробації, познайомитися зі своїм інспектором. Інспектор має роз’яснити Вам свої права та обов’язки, ознайомити Вас з порядком та умовами відбування вашого покарання.

Працівником органу пробації проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.

Індивідуальний план – це Ваш путівник, який розробляється працівником робації за Вашої добровільної участі. Він визначає коло пробдлемних питань та найкоротші шляхи їх вирішення, порядок надання Вам необхідної консультатиіної, психологічної та інших видів допомоги для досягнення позитивних змін і зменшення ризику вчинення нових правопорушень.

В разі залишення місця проживання або неприбуття до органу пробації, працівник органу пробації проведе заходи щодо виявлення Вашого місцезнаходження. Якщо не вдасться встановити Ваше місцезнаходження, працівник органу пробації направить матеріали для правоохоронних органів для проведення подальших розшукових заходів (Вас оголосять у розшук).

Якщо ви засуджені до покарання у виді штрафу?

Штраф – це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині Кримінального кодексу України.

Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян до п’ятдесяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Якщо Вас засуджено до штрафу, Ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

У разі покарання у виді штрафу Ви зобов’язані сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред’явлення документа про сплату штрафу.

У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами Ви зобов’язані сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу Ви маєте повідомити уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

У разі несплати Вами штрафу у місячний строк, суд за поданням уповноваженого органу з питань пробації розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавленням волі відповідно до закону.

Якщо ви звільнені від відбування покарання з випробуванням (іспитовий строк)?

Звільнення від відбування покарання з випробуванням полягає у звільненні засудженого від основного покарання за умови, що він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Іспитовий строк відповідно до статті 75 Кримінального Кодексу України встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, Ви маєте довести, що усвідомили свій негативний вчинок, бажаєте змінитися. Ви не повинні вчиняти нові злочини і маєте виконати обов’язки, які покладені на Вас судом.

Під час перебування на наглядовій пробації, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування покарання та звільнення від відбування покарання;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • участь у складенні Вашого індивідуального плану роботи;
 • участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням Ви зобов’язані:

 • виконувати обов’язки, які покладені на Вас судом;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 • з’являтись за викликом до зазначеного органу.

До основних обов’язків належать:

 • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

До додаткових обов’язків належать:

 • попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
 • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
 • працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
 • виконувати заходи, передбачені апробаційною програмою;
 • пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;
 • дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля.

За викликом Ви маєте з’явитися до органу пробації, познайомитися зі своїм інспектором. Інспектор має роз’яснити Вам свої права та обов’язки, ознайомити Вас з порядком та умовами перебування на випробувальному терміні.

Працівником органу пробації проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.

Індивідуальний план – це Ваш путівник, який розробляється працівником пробації за Вашої добровільної участі. Він визначає коло проблемних питань та найкоротші шляхи їх вирішення, порядок надання Вам необхідної консультативної, психологічної та інших видів допомоги для досягнення позитивних змін і зменшення ризику вчинення нових правопорушень.

У разі не виконання Вами обов’язків, покладених на Вас судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про Ваше небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення Вас для відбування призначеного покарання.

Якщо місцезнаходження особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, невідоме працівник уповноваженого органу з питань пробації здійснює першочергові розшукові заходи.

Після закінчення іспитового строку, якщо Ви виконали покладені на Вас обов’язки та не вчинили нового злочину, за поданням уповноваженого органу з питань пробації Ви звільняєтеся судом від призначеного покарання, нагляд за Вами припиняється і Ви знімаєтеся з обліку в зазначеному органі.

Якщо ви звільнена від відбування покарання вагітна жінка або жінка, яка має дітей віком до трьох років?

Звільнення від відбування покарання з випробуванням полягає у звільненні засудженого від основного покарання за умови, що він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Іспитовий строк відповідно до статті 75 Кримінального Кодексу України встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, Ви маєте довести, що усвідомили свій негативний вчинок, бажаєте змінитися. Ви не повинні вчиняти нові злочини і маєте виконати обов’язки, які покладені на Вас судом.

Якщо жінка під час відбування покарання стала вагітною або народила дитину суд може звільнити її від відбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку (крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини).

Після досягнення дитиною трирічного віку суд залежно від поведінки засудженої може звільнити її від покарання або замінити його більш м”яким покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.

Під час перебування на наглядовій пробації, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування покарання та звільнення від відбування покарання;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • участь у складенні Вашого індивідуального плану роботи;
 • участь у програмах і заходах, що організовуються органом пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням Ви зобов’язані:

 • виконувати обов’язки, які покладені на Вас судом;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 • з’являтись за викликом до зазначеного органу.

До основних обов’язків належать:

 • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

До додаткових обов’язків належать:

 • попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
 • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
 • працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
 • виконувати заходи, передбачені апробаційною програмою;
 • пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;
 • дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля.

За викликом Ви маєте з’явитися до органу пробації, познайомитися зі своїм інспектором. Інспектор має роз’яснити Вам свої права та обов’язки, ознайомити Вас з порядком та умовами відбування випробувального терміну. Працівник органу пробації здійснює за Вами нагляд за місцем Вашого проживання.

Працівником органу пробації проводиться соціально-виховна робота за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.

Індивідуальний план – це Ваш путівник, який розробляється працівником робації за Вашої добровільної участі. Він визначає коло проблемних питань та найкоротші шляхи їх вирішення, порядок надання Вам необхідної консультативної, психологічної та інших видів допомоги для досягнення позитивних змін і зменшення ризику вчинення нових правопорушень.

У разі не виконання Вами обов’язків, покладених на Вас судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про Ваше небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення Вас для відбування призначеного покарання.

Якщо місцезнаходження особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, невідоме працівник уповноваженого органу з питань пробації здійснює першочергові розшукові заходи.

Якщо Ви були звільнені від відбування покарання на такій підставі та відмовилися від дитини, передали її у дитячий будинок, зникли з місця проживання або ухиляєтесь від виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчиняєте правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням органу пробації направляє на Вас для відбування покарання, призначеного вироком суду.

Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий злочин суд призначить покарання та повністю або частково приєднає невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Після закінчення іспитового строку, якщо Ви виконали покладені на Вас обов’язки та не вчинили нового злочину, за поданням уповноваженого органу з питань пробації Ви звільняєтеся судом від призначеного покарання, нагляд за Вами припиняється і Ви знімаєтеся з обліку в зазначеному органі.

Якщо ви засуджені до обмеження волі та направляєтеся для відбування покарання до виправних центрів?

Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці.

Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п’яти років та не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи.

Під час направлення для відбування покарання до виправних центрів, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про можливу допомогу і консультації;
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу органу пробації;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

Якщо ви засуджені до обмеження волі та направляєтеся для відбування покарання до виправних центрів, то зобов’язані:

 • з’являтись за викликом до зазначеного органу;
 • не пізніше трьох діб з дня отримання припису Ви маєте виїхати до місця відбування покарання і прибути туди відповідно до вказаного в приписі строку. При собі Ви повинні мати документ, який засвідчує Вашу особу (паспорт, військовий квиток тощо).

Згідно з вироком суду працівник уповноваженого органу пробації за місцем Вашого проживання має вручити Вам припис про виїзд до місця відбування покарання.

Підставою для направлення Вас до місця відбування покарання у виді обмеження волі є копія вироку суду, що набрав законної сили (завірені підписом судді та печаткою суду).

У день надходження до органу пробації за місцем Вашого проживання вироку (постанови, ухвали) суду, працівник має внести дані про Вас до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі. Після чого Вас негайно викличуть до органу пробації для оформлення матеріалів особової справи.

Направлення Вас до виправного центру здійснюється не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня проведення працівником органу пробації бесіди із Вами. Під час бесіди працівник вручає Вам припис про виїзд до місця відбування покарання, роз’яснює Вам порядок виконання вироку суду, відповідальність за ухилення від відбування покарання та за несвоєчасний виїзд до виправного центру.

В приписі вказується місце, куди Ви маєте прибути, маршрут і час прибуття до місця призначення, а також попередження про наслідки Вашого ухилення від виїзду у встановлений строк до виправного центру.

До виправного центру Ви прямуєте за рахунок коштів, наданих установою виконання покарань, а в разі слідування до місця відбування покарання за власний рахунок після прибуття адміністрацією виправного центру протягом трьох робочих днів Вам компенсуються витрачені кошти на проїзд.

Якщо Ви ухиляєтеся від одержання припису про виїзд або не виїхали у встановлений строк до місця відбування покарання, за поданням органу пробації Ви будете затримані органом внутрішніх справ для встановлення причин порушення порядку слідування.

Органом пробації здійснюються першочергові розшукові заходи щодо Вас протягом п’ятнадцяти днів з часу отримання повідомлення адміністрації виправного центру про Ваше неприбуття до місця відбування покарання.

Подальші розшукові заходи здійснюють відповідні органи внутрішніх справ і після затримання, за рішенням суду Вас може бути направлено до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі.

Якщо ви готуєтеся до звільнення з місць обмеження або позбавлення волі?

Пенітенціарна пробація полягає у підготовці осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення призначеного Вам строку покарання або розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про застосування умовно-дострокового звільнення чи заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, працівник установи виконання покарань здійснює моніторинг Ваших проблемних питань та можливих потреб після звільнення. З Вами буде проведена бесіда, під час якої з’ясовуються:

 • ваші наміри щодо місця проживання після звільнення;
 • наявність документа, що посвідчує Вашу особу, та потреба у його отриманні (відновленні);
 • наявність визначеного місця працевлаштування;
 • потреба у влаштуванні (обслуговуванні) до спеціалізованої установи для звільнених осіб (центр соціальної адаптації звільнених осіб, спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю І і ІІ груп) або закладу для бездомних осіб (центр обліку, будинок нічного перебування, центр реінтеграції, соціальний готель);
 • потреба у здійсненні соціального супроводу, влаштуванні до центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центру ресоціалізації наркозалежної молоді;
 • необхідність госпіталізації до закладів охорони здоров’я;
 • інші проблемні питання.

У подальшому вся ця інформація передається до уповноваженого органу з питань пробації, який і вживає необхідних заходів сприяння для вирішення Ваших наявних проблем та потреб.

Якщо Ви готуєтеся до звільнення з місць обмеження або позбавлення волі, орган пробації спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування сприятиме Вам у:

 • визначенні місця проживання після звільнення;
 • влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених;
 • госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги;
 • працевлаштуванні.

Якщо до вас застосовано адміністративне стягнення у виді виправних робіт?

Виправні роботи, полягають у праці правопорушника за місцем постійної роботи. При цьому в дохід держави відраховується певна сума, яка складає до двадцяти відсотків зарплати. Застосовуються на строк до двох місяців. Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилось відрахування.

Якщо Вам призначено адміністративне стягнення у виді виправних робіт, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування адміністративного стягнення;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

Якщо Вам призначено адміністративне стягнення у виді виправних робіт, Ви зобов’язані:

 • додержуватися встановлених відповідно до закону порядку та умов відбування адміністративного стягнення;
 • сумлінно ставитися до праці;
 • з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про поважні причини невиходу на роботу або неприбуття за викликом уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця роботи.

Коли Ви з’являєтесь за викликом до органу пробації інспектор проводить з Вами бесіду, під час якої роз’яснює Ваші права й обов’язки, порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування виправних робіт та надсилає на підприємство (за місцем Вашої роботи) копію постанови та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування отриманої суми в дохід держави. Також інспектор здійснює контроль за відбуванням Вами стягнення та виконанням обов’язків власником підприємства за місцем Вашої роботи. Не менше одного разу протягом відбування виправних робіт проводить контрольну перевірку за місцем відбування адміністративного стягнення, за результатами якої складає акт

Законодавчо визначено, що у разі ухилення порушника від відбування виправних робіт за поданням уповноваженого органу з питань пробації, невідбутий строк виправних робіт може бути замінено штрафом або адміністративним арештом. Розмір штрафу визначається із розрахунку, що один день невідбутих виправних робіт дорівнюють одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює трьом дням виправних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцяти діб.

Якщо до вас застосовано адміністративне стягнення у виді громадських робіт?

Громадські роботи полягають у виконанні Вами у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. Призначаються громадські роботи на строк від 20 до 60 годин і виконуються не більше як 4 години на день, а неповнолітніми – 2 години на день. Строк громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких Ви виконували визначену суспільно корисну працю.

Громадські роботи не призначаються особам з інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Громадські роботи не призначаються особам з інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Якщо Вам призначено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування адміністративного стягнення;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

Якщо Вам призначено адміністративне стягнення у виді громадських робіт, Ви зобов’язані:

 • додержуватися встановлених відповідно до закону порядку та умов відбування адміністративного стягнення;
 • сумлінно ставитися до праці;
 • з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації;
 • виконувати суспільно корисну працю на визначених об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських робіт;
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про поважні причини, що унеможливлюють вихід на громадські роботи або прибуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця проживання.

Коли Ви з’являєтесь за викликом до органу пробації інспектор проводить з Вами бесіду, під час якої роз’яснює Ваші права й обов’язки, порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування виправних робіт та надсилає на підприємство (за місцем Вашої роботи) копію постанови та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування отриманої суми в дохід держави. Також інспектор здійснює контроль за відбуванням Вами стягнення та виконанням обов’язків власником підприємства за місцем Вашої роботи. Не менше одного разу протягом відбування виправних робіт проводить контрольну перевірку за місцем відбування адміністративного стягнення, за результатами якої складає акт

Законодавчо визначено, що у разі ухилення порушника від відбування громадських робіт невідбутий строк громадських робіт може бути замінено штрафом або адміністративним арештом. Розмір штрафу визначається із розрахунку, що чотири години невідбутих громадських робіт дорівнюють одному неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’яти годинам невідбутих громадських робіт, але не може перевищувати п’ятнадцяти діб.

Якщо до вас застосовано адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт?

Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт. За виконання таких робіт порушнику нараховується плата, яка перераховується на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. Призначаються суспільно корисні роботи на строк від ста двадцяти до до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше ніж вісім годин на день, а неповнолітніми – не більше як дві години.
До відбутого строку суспільно корисних робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну роботу на визначених об’єктах.

Якщо Вам призначено адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт, ви маєте право на:

 • роз’яснення Вам ваших прав та обов’язків;
 • отримання інформації про умови відбування адміністративного стягнення;
 • нерозголошення інформації стосовно Вас третім особам, окрім випадків, що передбачені законом.

Якщо Вам призначено адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт, Ви зобов’язані:

 • додержуватися встановлених відповідно до закону порядку та умов відбування адміністративного стягнення;
 • сумлінно ставитися до праці;
 • з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
 • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про поважні причини, що унеможливлюють вихід на суспільно корисні роботи або прибуття за викликом до уповноваженого органу з питань пробації, а також про зміну місця проживання.
 • виконувати суспільно корисну працю на визначених об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк суспільно корисних робіт

Коли Ви з’являєтесь за викликом до органу пробації інспектор проводить з Вами бесіду, під час якої роз’яснює Ваші права та обов’язки, порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від відбування суспільно корисних робіт та видає Вам направлення для виконання стягнення на один з об’єктів визначений органами місцевого самоврядування. Інспектор здійснює контроль за відбуванням Вами стягнення.

Законодавчо визначено, що у разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт він підлягає притягненню до адміністративної відповідальності (санкція статті передбачає адміністративний арешт строком до десяти діб), а у разі злісного ухилення – до кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом (санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років або пробаційним наглядом на строк до двох років).

Ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт є: неприбуття порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Суспільно корисні роботи не призначаються особам з інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.