Зміни у законодавстві “Про запобігання корупції”


ПЕРСОНАЛУ

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» від 20.09.2023 № 3384 – ІХ (далі – Закон), яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до вимог зазначеного Закону особи, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», подають всі типи таких декларацій (щорічну за 2021 рік, щорічну за 2022 рік, при звільненні та після звільнення) не пізніше 31 січня 2024 року, а за 2023 рік – не пізніше 31 березня 2024 року включно. 

Окрім того, суб’єктів декларування звільнено від обов’язку подання передбачених частинами першою та четвертою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» повідомлень про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента та про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, підстави для подання яких виникли під час дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, до дня набрання чинності Законом.

Тобто законодавець не зобов’язує подавати такі повідомлення підстави для подання яких виникли під час дії правового режиму воєнного стану, а обов’язок їх подання виникає з 12.10.2023 про що суб’єкт декларування у двадцятиденний строк повідомляє про це Національне агентство у встановленому ним порядку.  

Таким чином, для суб’єктів декларування, які працюють в уповноважених підрозділах з питань пробації, філіях та центральному апараті відновлений обов’язок подання усіх видів декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021-2022 роки.

Однак, серед іншого, законодавцем зазначено, що суб’єкти декларування, які серед членів сім’ї у відповідному звітному періоді мають осіб, щодо яких наявні зазначені у частинах сьомій (крім осіб, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини), восьмій – тринадцятій статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» обставини (у тому числі якщо такі члени сім’ї не належать до суб’єктів декларування), зобов’язані подавати декларації в наступні терміни:

 • з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному частиною четвертою статті 24 Закону України «Про Національну поліцію» (не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби (служби в поліції);
 • на яких поширюється дія статті 521 Закону України «Про запобігання корупції», тобто особи, які займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням ними оперативно-розшукової контррозвідувальної, розвідувальної діяльності (не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення чи скасування воєнного стану, звільнення з військової служби);
 • які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку (не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення чи скасування воєнного стану, звільнення (припинення повноважень) або визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій, на якій суб’єкт декларування перебуває);
 • які перебувають на тимчасово окупованих територіях, перелік яких визначається в установленому законом порядку (не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення чи скасування воєнного стану або визначення дати завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких суб’єкт декларування перебуває);
 • які направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу (не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – звільнення (припинення повноважень) або повернення до місця проходження служби, роботи);
 • які є полоненими, інтернованими (не пізніше 90 днів з дня повернення на підконтрольну Україні територію);
 • які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи інших службових повноважень, перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за кордоном) або у відпустці для лікування та/або реабілітації (не пізніше 90 днів з дня завершення відповідного стаціонарного лікування чи відпустки).

Відповідно до абзацу 16 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» членами сім’ї є:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Що означають ці норми,  наприклад, суб’єкт декларування обіймає посаду керівника уповноваженого підрозділу з питань пробації. Близька до нього особа в розумінні Закону у звітному періоді проходить військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану безпосередньо залучені до ведення бойових дій (з уточненням крім міністрів, їх заступників, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя, які проходять військову службу, а також членів військових формувань, що входять до складу військо-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій, військовослужбовців ТЦК, соціальної підтримки, а також тих хто здійснює та проводить закупівлі товарів і послуг оборонного значення  відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі»). У такому випадку в цілях національної безпеки та безпеки близької особи, що бере участь у бойових діях, її не ідентифікації, суб’єкт декларування подає декларацію не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення чи скасування воєнного стану, звільнення з військової служби.

Також, правило 90 діб передбачено і для суб’єктів декларування, які перебувають на тимчасово окупованій території, а також щодо близьких родичів суб’єкта декларування, що перебувають на цих територіях, до моменту деокупації або припинення військового стану.

Попереджаємо!!! Що механізм інформування НАЗК про настання таких підстав, або закриття для доступу вже поданих декларацій за звітний період Національним агентством розроблений, але поки не впроваджений, тому у всіх подібних випадках радимо звертатися з електронним листом на                                          e-mail: support@nazk.gov.ua, або info@nazk.gov.ua, або за телефоном контакт центру (044) 200-06-94.

 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної установи «Центр пробації» звертає увагу, що безпосередньому поданню декларації може передувати виникнення у суб’єктів декларування питань у зв’язку із завершенням терміну дії КЕП (кваліфікований електронний підпис) або його втратою, зміною електронної пошти, а також питань щодо вимог до відображення тієї чи іншої інформації у декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу.

Для успішного процесу декларування, просимо завчасно перевірити готовність індивідуального кваліфікованого електронного підпису.

З метою полегшення процедури подачі декларацій інформуємо, що на сайті Національного агентства є оновлена інформація, яка допоможе у заповненні та поданні декларації. Матеріали розміщенні за посиланням:

https://nazk.gov.ua → вкладка декларування → роз’яснення щодо заповнення декларацій.

Крім того, на офіційному YouTube каналі НАЗК, розміщено відео #НАЗК#ДекларуйДоброЧесно, де детально описується правила заповнення декларації, яке можна знайти і на офіційному сайті Державної установи «Центр пробації» –probation.gov.ua.

Також на офіційному сайті НАЗК у розділі «Декларування», мається графа «Найчастіші питання»  при роботі під час заповнення декларації та відповіді на них.

Зазначимо, що якщо розмір частини грошової допомоги, отриманої службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або яка обіймає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, то про такі суттєві зміни в майновому стані також слід повідомити НАЗК. У 2022 році розмір 50 ПМ складав 124 050 грн, у 2023 році – 134 200 грн.

Відповіді на інші питання про декларування можна знайти у вкладці – База знань НАЗК.

Нагадуємо, що через воєнний стан подання декларацій за 2021 та 2022 роки було добровільне. Але відновлення обов’язкового електронного декларування та повноважень НАЗК з перевірки декларацій змінює підхід до декларування.

 Під час виникнення питань, що потребують роз’яснення з проблем користування інтерфейсом сайта НАЗК, безпосереднього оформлення та подачі декларації, суб’єкти декларування можуть звернутись до сектору з питань запобігання та виявлення корупції за консультацією до  т.в.о начальника сектору Бабкіна Олексія Аркадійовича, або до провідних фахівців філій на яких покладені обов’язки щодо запобігання та виявлення корупції.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 р. № 140-IX внесено зміни до статтей 1 та 45, а з 01.01.2020 р. набрали чинності зміни до статтей 46 та 52 Закону України «Про запобігання корупції», та, відповідно, відбулися зміни щодо порядку заповнення та подачі щорічних декларацій персоналом Державної установи «Центр пробації».

Статтею 1 (Визначення термінів) розширено коло близьких осіб декларантів: відтепер до близьких осіб, які були зазначені у чинному Законі, наразі додається: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).

На коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: таких осіб заборонено мати у прямому підпорядкуванні.

Також положенням цієї статті визначено членів сім’ї декларантів, інформація про яких зазначається у декларації, якими є:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття − незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

Тобто, членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

         Статтею 45 (Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) збільшена кількість подачі виправлених декларацій, а саме: упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

У статті 46 (Інформація, що зазначається в декларації) разом із раніше визначеною, Законом визначено додаткову інформацію, яку потрібно зазначати суб’єктові декларування, а саме:

 • прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (УНЗР міститься в паспорті громадянина України в вигляді ID картки, або закордонного паспорту, він розміщений внизу з правої сторони та складається з послідовності восьми та п’яти цифр. Для отримання УНЗР необхідно звернутись до Міграційної служби України для оформлення біометричних документів. У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів сім’ї УНЗР, передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля), зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”:
 • (додано п. 51)юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
 • нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;
 • отримані доходи (раніше − «нараховані»)суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи;
 • (додано п. 81) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї; (суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про всі банківські рахунки,відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня 2019 р. Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації);
 • фінансові зобов’язаннясуб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення (виключено «позичені іншим особам кошти»). Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2019 року.
 • Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації;
 • Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

У цілях виконання розділу VII вищезазначеного Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.