Нормативно-правова база


Регламентація діяльності органів пробації Основним документом, що визначає мету, завдання, підстави, види пробації, правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів пробації, є Закон України «Про пробацію», прийнятий 05 лютого 2015 року та введений у дію 28 серпня 2015 року.

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБАЦІЇ

МІЖНАРОДНІ АКТИ ЩОДО ПРОБАЦІЇ

 1.  Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №45/110 Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) (прийнята на 68 пленарному засіданні Генасамблеї ООН 14.12.1990)
 2. Рекомендація CM/Rec (2010)1 Комітету Міністрів державам – членам про Правила Ради Європи про пробацію (Прийнята Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року)
 3. Рекомендація CM/Rec (2017)3 щодо громадських санкцій та заходів (Прийнято Комітетом Міністрів 22 березня 2017 року на 1282 нараді (скликанні, засіданні) заступників Міністрів) 
 4. Правила щодо підбору, відбору, освіти, навчання і професійного розвитку персоналу тюрем і пробації  (Прийнята Комітетом з питань проблем злочинності Ради Європи 25 квітня 2019 року на 76-му пленарному засіданні)
 5. Рекомендація CM/Rec (97)12 щодо персоналу, який займається впровадженням санкційних заходів (англ. версія) (Прийнята Комітетом Міністрів 10 вересня 1997 року на 600 засіданні заступників Міністрів)
 6. Рекомендація CM/Rec (2014)4 Комітету Міністрів державам – членам стосовно електронного моніторингу (Ухвалена Комітетом Міністрів на 1192 засіданні заступників Міністрів від 19 лютого 2014 року)
 7. Рекомендація CM/Rec (2018)8 Комітету міністрів державам-членам про відновне правосуддя у кримінальній юстиції (англ. версія) (Прийнята Комітетом Міністрів 03 жовтня 2018 року на 1326 засіданні заступників Міністрів)
 8. Рекомендація CM/Rec (2003)22 Комітету міністрів державам-членам на умовно-дострокове звільнення (УДЗ) (Прийнята Комітетом Міністрів 24 вересня 2003 року на 853 засіданні заступників Міністрів)
 9. Резолюція (70)1 про практичну організацію заходів з контролю і постпенітенціарну опіку над умовно засудженими та умовно звільненими (англ. версія) (Прийнята заступниками Міністрів 26 січня 1970 року, РЄ)
 10. Рекомендація CM/Rec (99)19 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах (Прийнято Комітетом Міністрів на 679 зустрічі представників Комітету від 15 вересня 1999 р.)
 11. Рекомендація CM/Rec (2006)8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів (Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 967 засіданні заступників Міністрів 14 червня 2016 року)
 12. Рекомендація CM/Rec (2008)11 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій чи заходів. (Прийнято Комітетом Міністрів 5 листопада 2008 року на 1040 зустрічі Заступників Міністрів)
 13. Рекомендація CM/Rec (1999)22 Комітету Міністрів державам – членам стосовно переповненості в’язниць і зростання кількості ув’язнених (Ухвалена Комітетом Міністрів на 861 засіданні заступників Міністрів від 30 вересня 1999)
 14. Рекомендації для в’язниці та пробації щодо радикалізації та насильницького екстремізму (англ. версія) (Страсбург, 02 грудня 2015)
 15. Рекомендації CM/Rec (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць Європейські Пенітенціарні Правила(Прийнято Комітетом Міністрів 11 січня 2006 року на 952-й зустрічі Заступників Міністрів)
 16. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками (Підписаний державами – членами Ради Європи (РЄ) 30.ХІ.1964 у м. Страсбурзі (Франція). Україна приєдналася до Конвенції 22.IX.1995. Дата набуття чинності: 29.12.1995)
 17. Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей (Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року і пояснювальна записка);
 18. Рекомендація CM/Rec(2023)2 Комітету міністрів державам-членам щодо прав, послуг і підтримки потерпілих від злочинів (Прийнято Комітетом міністрів 15 березня 2023 року на 1460-му засіданні заступників міністрів)
МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ ООН ТА РАДИ ЄВРОПИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
 1. Кіотська декларація щодо розширення можливостей попередження злочинів, кримінального правосуддя та верховенства права: на шляху до виконання програми сталого розвитку до 2030 року (Кіотська декларація) (Прийнята 14 Конгресом ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя 07-12 березня 2021 року, Кіото;  див. § 36 );

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЇ

Наказ Міністерства юстиції України №3787/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення особами, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень) у віці 14-18 років»

Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5 «Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від від 6 лютого 2024 року N 338/5 «Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної пробації»  (із останніми змінами)

Наказ Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3361/5 «Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань»

Наказ Міністерства юстиції України від 28.09.2012 № 1439/5 «Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями  про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування»

Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 200/5 «Про затвердження Порядку складення досудової доповіді»

Наказ Міністерства юстиції України від 27.04.2018 № 1301/5 «Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу»

Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 «Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт»

Наказ Міністерства юстиції України від 17.08.2018 № 2702/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2019 № 272/5 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі»

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 05.02.2024 р. № 303/5 «Про затвердження Змін до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі»

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 926/5 «Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм»

❗️+ Наказ “Про внесення зміни до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм” від 11.06.2019 № 1739/5

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1797/5 «Про затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації»

(“Зміна прокримінального мислення”, “Подолання агресивної поведінки”, “Попередження вживання психоактивних речовин”)

  ❗️+ Методичні матеріали (пробаційні програми для неповнолітніх суб’єктів пробації)

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1798/5 «Про затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації» 

(“Зміна прокримінального мислення”, “Подолання агресивної поведінки”, “Попередження вживання психоактивних речовин”)

❗️+ Методичні матеріали (пробаційні програми для повнолітніх суб’єктів пробації)

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2023 № 2362/5 «Про затвердження пробаційних програм щодо подолання домашнього насильства» 

❗️+ Методичні матеріали (пробаційні програми щодо подолання домашнього насильства для неповнолітніх суб’єктів пробації)

❗️+ Методичні матеріали (пробаційні програми щодо подолання домашнього насильства для повнолітніх суб’єктів пробації)

❗️+Методичний посібник до пробаційної програми “Подолання домашнього насильства” для проходження повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації

❗️+Робочий зошит до пробаційної програми “Подолання домашнього насильства” для проходження повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2019 №3234/5 «Про затвердження Пробаційної програми “Формування життєвих навичок” для повнолітніх суб’єктів пробації»

❗️+ Методичні матеріали (пробаційної програми “Формування життєвих навичок” для повнолітніх суб’єктів пробації)

❗️ Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2019 №3235/5 «Про затвердження Пробаційної програми “Формування життєвих навичок” для неповнолітніх суб’єктів пробації»

❗️+ Методичні матеріали (пробаційної програми “Формування життєвих навичок” для неповнолітніх суб’єктів пробації)

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2023/5 «Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту»

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2020/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень)»

❗️+ Додатки Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2020 р. № 4391/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26.06.2018 р. № 2020/5»

Додатки Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2021 р. № 664/5 «Про внесення змін до додактка 2 до Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень)

Додатки

Наказ Міністерства соціальної політики України Міністерства внутрішніх справ України Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осіб»

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»

Наказ Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління»

Наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2017 № 98/5 «Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2024 № 896/5 «Про затвердження Положення про державну установу «Центр пробації».

Наказ Міністерства юстиції України від 20.12.2019 № 4098/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проходження пробаційних програм»

❗️+ Додатки в форматі Word

Наказ Міністерства юстиції України від 18.09.2020  № 3249/5  «Про реалізацію пілотного проєкту «Взаємодія уповноважених органів з питань пробації та установ виконання покарань при умовно-достроковому звільненні засуджених до позбавлення волі на певний строк або заміні невідбутої частини покарання більш м’яким»»

❗️+ Додатки:

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ»

Наказ Державної установи «Центр пробації» від 10.12.2020 № 741/ОД-19 «Про затвердження Положення про філії Державної установи «Центр пробації» 

Наказ Державної установи «Центр пробації» від 03.04.2023 № 145/ОД-23 Про внесення змін до наказу Державної установи «Центр пробації» від 10.12.2020 № 741/од-20 

❗️+ ДОДАТКИ

Наказ Державної установи «Центр пробації» від 24.01.2019 -№-41_ОД-19 «Про деякі питання обробки та захисту персональних даних у Державній установі «Центр пробації» (зі змінами від 01.06.2020 № 355/ОД-20)

Наказ Державної установи «Центр пробації» від 19.06.2023 № 228/ОД-23 “Про затвердження Положень про сектори ювенальної пробації у філіях Державної установи «Центр пробації» в областях”

❗️+ ДОДАТКИ

Наказ Державної установи «Центр пробації» від 16.07.2021 № 612/ОД-11 «Про внесення до наказу  Державної установи «Центр пробації від 19.07.2019 № 583/ОД-19» 

Наказ Державній установі «Центр пробації» від 20.08.2018 № 91/ОД-18 «Про затвердження Порядку організації роботи з документами Державній установі «Центр пробації»  (із змінами від 21.05.2019 № 410/ОД-19)

❗️+ Зміна до наказу 166_ОД-19 

❗️+ Зміна до наказу 410_ОД-19 

  Наказ Державної установи «Центр пробації» від 07.06.2022 № 248/од-22 “Про закріплення повноважень уповноважених органів з питань пробації на виконання судових рішень стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях”

❗️+ ДОДАТКИ

 Про забезпечення пожежної безпеки та встановлення протипожежного режиму в Державній установі “Центр пробації”

 Наказ Державної установи «Центр пробації» від 09.01.2020 № 11/ОД-20 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації розпорядником якої є Державна установа “Центр пробації”»

Спільний Наказ Координаційного центру та Державної установи “Центр пробації” від 31.10.2022 № 25/723 “Про затвердження Порядку взаємодії регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та уповноважених органів з питань пробації у межах реалізації пілотного проєкту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені кримінального правопорушення”

❗️+ ДОДАТКИ

❗️+ ДОДАТКИ

Угода про розірвання Меморандуму про співробітництво з ГО

РОЗ’ЯСНЕННЯ І ВКАЗІВКИ ДУ “Центр пробації”