Дотримання гендерно толерантних принципів – у полі зору пробаціонерівДотримання гендерно толерантних принципів  – у полі зору пробаціонерів
Задля консолідації зусиль різних державних інституцій та громадського сектору щодо забезпечення ефективної боротьби з домашнім насильством та насильством щодо жінок 20 червня 2022 р. Верховна Рада підтримала ратифікацію «Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (знану як Стамбульська Конвенція).
Пробація України є частиною механізму системи правосуддя, що забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії насильству над жінками і домашньому насильству серед населення.
Але не менш важливим є запобігання гендерно зумовленому насильству на робочому місці в Центрі пробації та домашньому насильству в родинах пробаціонерів.
Це питання було обговорено на черговому засіданні робочої групи Центру пробації з гендерних питань, що пройшло 03 серпня 2023 р.
Уповноважений з гендерних питань – радник директора Центру пробації Олена Суботенко поінформувала присутніх щодо проведених у І півріччі 2023 р. заходів, направлених на підвищення рівня обізнаності співробітників філій та уповноважених органів з питань пробації Центру пробації щодо дотримання/захисту прав людини, гендерної рівності та недискримінації. А також акцентувала увагу членів робочої групи на кроках, що здійснюються в пробації з метою виконання вимог Стамбульської Конвенції, а саме – затвердження наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2023 р. № 2362/5 пробаційних програм «Подолання домашнього насильства» для повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації.
Додатково учасники засідання обговорили вплив на професійну діяльність пробаціонерів змін, внесених до колективного договору, укладеного між Державною установою «Центр пробації» та Профспілковою організацією персоналу Державної установи «Центр пробації» у липні 2023 р. – включення до документу розділу VIII «Рівність і недискримінація», яким визначені основні принципи захисту прав працівників Центру пробації від мобінгу на робочому місці.
На завершення дискусії працівники Центу пробації погодили план діяльності у ІІ півріччі 2023 р. та обговорили доцільність проведення гендерного аналізу плинності персоналу (оцінка гендерних показників) і підбору нових співробітників та можливість розроблення/інституалізації в Центрі пробації механізмів психосоціальної підтримки на робочому місці у воєнний і післявоєнний час.