Доступ до публічної інформації


ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Державною установою «Центр пробації» здійснюється у відповідь на запит на інформацію.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запитувачі інформації можуть подати письмовий запит на інформацію у довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення зазначених форм запитів.