Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності


пустая-рамка-150x150

Чуба Лариса 

Миколаївна

Головний бухгалтер

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail:  bukhoblik@probation.gov.ua

 

Основні завдання відділу:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Установи та складення звітності;
  • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • забезпечення дотримання посадовими та службовими особами Установи бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна Установи, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  • перевірка та узагальнення наданих структурними підрозділами Установи розрахунків до бюджетного запиту;
  • нарахування та виплата заробітної плати працівникам і грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Установи.