Відділ пенітенціарної пробації


пустая рамка

Мовчан Андрій Іванович

Начальник відділу

 

Контактні дані:

Телефон: 

E-mail: movchan_andrii@ukr.net.

Основні завдання відділу пенітенціарної пробації:

1) реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

2) забезпечення організації та контроль підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним місцем проживання;

3) організація взаємодії з питання підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з державними органами влади та органами місцевого самоврядування;

4) забезпечення контролю за дотриманням прав людини і громадянина під час здійснення заходів пенітенціарної пробації.

Основні функції Відділу:

– внесення на розгляд керівництва ДУ «Центр пробації» пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, а також пропозиції щодо проектів законодавчих актів, розроблених іншими суб’єктами нормотворчого процесу;

– підготовка пропозицій щодо плану заходів з реалізації основних напрямів діяльності ДУ «Центр пробації», визначення пріоритетів на відповідний рік і забезпечення організації планування діяльності Відділу;

– здійснення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення діяльності уповноважених органів з питань пробації щодо здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;

– надання інформаційної та методичної допомоги уповноваженим органам з питань пробації щодо застосування законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

– організація взаємодії з органами суду, внутрішніх справ, прокуратури, місцевого самоврядування, державними та громадськими організаціями у питаннях пенітенціарної пробації;

– забезпечення контролю за дотриманням персоналом уповноважених органів з питань пробації положень про права людини і громадянина під час здійснення заходів пенітенціарної пробації;

– підготовка та подання на розгляд керівництва ДУ «Центр пробації» пропозицій щодо проведення планових і позапланових перевірок діяльності уповноважених органів з питань пробації;

– взаємодія у встановленому порядку з керівниками уповноважених органів з питань пробації;

– участь у планових і позапланових перевірках уповноважених органів з питань пробації щодо виконання завдань, що стосуються сфери діяльності
ДУ «Цетр пробації», підготовка звітів про їх проведення та контроль за станом виконання заходів, спрямованих на усунення прогалин, виявлених під час перевірок;

– надання методичної та практичної допомоги уповноваженим органам з питань пробації за результатами перевірок;

– підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за напрямами діяльності Відділу;

– співробітничає з громадськими, правозахисними та іншими недержавними організаціями, міжнародними представництвами з питань пенітенціарної пробації та забезпечення дотримання прав суб’єктів пробації;

– забезпечення в установленому порядку розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів України;

– участь в організації взаємодії з науковими та навчальними закладами щодо навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу пробації;

– представлення інтересів Відділу в державних і недержавних, у тому числі міжнародних, установах та організаціях;

– узагальнення та аналіз статистичних даних, необхідних для формування державної статистики, оцінювання ефективності діяльності уповноважених органів з питань пробації та пробації у цілому, удосконалення інструментів пробації та методик пробаційної роботи;

– здійснення контролю в межах компетенції за виконанням доручень керівництва ДУ «Центр пробації» уповноваженими органами з питань пробації, узагальнення матеріалів про їх виконання;

– надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Відділу;

– здійснення інших функцій у межах повноважень Відділу.