Відділ пенітенціарної пробації


мовчан-min (1)

Мовчан Андрій Іванович

Начальник відділу

 

Контактні дані:

телефон: +38(044) 206 83 05

E-mail: penitentiary@probation.gov.ua,

a.movchan@probation.gov.ua

Основні завдання відділу:

 • реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
 • забезпечення організації та контроль підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним місцем проживання;
 • організація взаємодії з питання підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з державними органами влади та органами місцевого самоврядування;
 • забезпечення контролю за дотриманням прав людини і громадянина під час здійснення заходів пенітенціарної пробації.

Основні функції відділу:

 • внесення на розгляд керівництва ДУ «Центр пробації» пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, а також пропозиції щодо проектів законодавчих актів, розроблених іншими суб’єктами нормотворчого процесу;
 • підготовка пропозицій щодо плану заходів з реалізації основних напрямів діяльності ДУ «Центр пробації», визначення пріоритетів на відповідний рік і забезпечення організації планування діяльності Відділу;
 • здійснення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення діяльності уповноважених органів з питань пробації щодо здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;
 • надання інформаційної та методичної допомоги уповноваженим органам з питань пробації щодо застосування законодавства у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
 • організація взаємодії з органами суду, внутрішніх справ, прокуратури, місцевого самоврядування, державними та громадськими організаціями у питаннях пенітенціарної пробації;
 • забезпечення контролю за дотриманням персоналом уповноважених органів з питань пробації положень про права людини і громадянина під час здійснення заходів пенітенціарної пробації;
 • підготовка та подання на розгляд керівництва ДУ «Центр пробації» пропозицій щодо проведення планових і позапланових перевірок діяльності уповноважених органів з питань пробації;
 • взаємодія у встановленому порядку з керівниками уповноважених органів з питань пробації;
 • участь у планових і позапланових перевірках уповноважених органів з питань пробації щодо виконання завдань, що стосуються сфери діяльності
 • ДУ «Цетр пробації», підготовка звітів про їх проведення та контроль за станом виконання заходів, спрямованих на усунення прогалин, виявлених під час перевірок;
 • надання методичної та практичної допомоги уповноваженим органам з питань пробації за результатами перевірок;
 • підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за напрямами діяльності Відділу;
 • співробітничає з громадськими, правозахисними та іншими недержавними організаціями, міжнародними представництвами з питань пенітенціарної пробації та забезпечення дотримання прав суб’єктів пробації;
 • забезпечення в установленому порядку розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів України;
 • участь в організації взаємодії з науковими та навчальними закладами щодо навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу пробації;
 • представлення інтересів Відділу в державних і недержавних, у тому числі міжнародних, установах та організаціях;
 • узагальнення та аналіз статистичних даних, необхідних для формування державної статистики, оцінювання ефективності діяльності уповноважених органів з питань пробації та пробації у цілому, удосконалення інструментів пробації та методик пробаційної роботи;
 • здійснення контролю в межах компетенції за виконанням доручень керівництва ДУ «Центр пробації» уповноваженими органами з питань пробації, узагальнення матеріалів про їх виконання;
 • надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • здійснення інших функцій у межах повноважень Відділу.