Вимоги до професії


Вимоги до посади «Фахівець»

Завдання та обов’язки

Самостійно виконує роботу, передбачену посадовою інструкцією. Контролює та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики, що належать до компетенції підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, пропозицій, комплексу заходів, планів тощо. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. Виконує інші доручення свого керівника, які визначено положенням про структурний підрозділ.

 

Повинен знати

Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу, практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, державну політику у відповідній сфері, державну мову, профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність) правила роботи на комп’ютері, правила охорони праці та протипожежного захисту.

 

Кваліфікаційні вимоги

Інспектор: ступінь вищої освіти бакалавр, магістр за напрямом підготовки: право, правоохоронна діяльність, психологія, соціальна робота, педагогіка, соціологія.

Стаж роботи: без вимог до стажу.

Вимоги до посади «Провідний інспектор»

Завдання та обов’язки

Здійснює координацію та методичне забезпечення на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності, підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, експертизі документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, інформації про результати цієї роботи. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень державних органів вищого рівня, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. Своєчасно і точно виконує доручення посадових осіб, розпорядження та вказівки свого керівника, які визначено положенням про структурний підрозділ.

Повинен знати

Конституцію України акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу, практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, державну політику у сфері соціального захисту, державну мову, профілюючі дисципліни, правила роботи на комп’ютері, правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги

Старший інспектор: ступінь вищої освіти бакалавр, магістр за напрямом підготовки: право, правоохоронна діяльність, психологія, соціальна робота, педагогіка, соціологія.

Стаж роботи за фахом в пробації або в Державній кримінально-виконавчій службі України – не менше 1 року, або в інших правоохоронних органах – не менше 2 років.