“NORLAU” (Норвегія)


ПРОЕКТ «ПІДТРИМКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПОВНОМАСШТАБНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ»

 

У жовтні 2016 року підписано угоду між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво і надання підтримки у процесі впровадження повномасштабної служби пробації в Україні.

Відповідно до угоди прийнято рішення про реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні».

Проект сприяє розвитку національної системи пробації в Україні відповідно до міжнародних стандартів та передового світового досвіду в даній сфері, а також має на меті впровадження необхідної нормативно-правової бази й укріплення інституційної спроможності системи пробації через систематичне навчання персоналу та впровадження відповідних методик, програм і процедур.

NORLAU Проект Пробації передбачає застосування цілісного підходу, який відображає, що кримінальне правосуддя є комплексною системою, численні учасники якої мають співробітничати, координуючи свої зусилля, щоб забезпечити дотримання прав людини та принципів справедливості стосовно осіб, які перебувають у конфлікті з законом. Усі елементи проекту спрямовані на систематичне залучення органів системи кримінального правосуддя до роботи над важливими питаннями, що пов’язані з розвитком пробації та застосуванням альтернативних санкцій.

В рамках співробітництва NORLAU Проект Пробації та Державної установи «Центр пробації», відповідно до заходів Річного робочого плану NORLAU на 2018 рік, досягнуто таких результатів:

підтримано вступ і членство Центру пробації у Конфедерації Європейської Пробації  (СЕP);

ініційовано створення Експертної робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері альтернативних санкцій (більше 20-ти учасників державного, неурядового і міжнародного сектору);

надано консультації для розробки проекту концепції щодо впровадження електронного  моніторингу в Україні;

проведено тренінги для персоналу з питань реалізації пробаційних програм, тиражування робочих матеріалів для персоналу пробації, буклетів для суддів;

придбано серверне обладнання Центру пробації для запуску автоматизованої системи збору статистики;

обрано два пілотні офіси пробації у містах Біла Церква та Харків.

Відповідно до запланованих заходів на 2019 рік визначено такі напрямі партнерства:

Кінцевий результат 1: Надання переваги альтернативним санкціям з боку суддів та прокурорів і призначення таких видів покарань за скоєння відповідних злочинів.

Організація та проведення круглих столів/семінарів для суддів, прокурорів, адвокатів та персоналу пробації для забезпечення кращого розуміння застосування і переваг пробації та альтернативних санкцій.

Розробка концепції роботи Робочої групи з удосконалення законодавства з питань альтернативних санкцій.

Розробка концепції роботи Ініціативної групи – комітету  в рамках Робочої групи з удосконалення законодавства з питань альтернативних санкцій.

Підготовка  концепції, пропозицій змін до законодавства та механізмів для впровадження електронного моніторингу  у пілотному регіоні.

Участь у конференції CEP з альтернативних санкцій та електронного моніторингу.

Кінцевий результат 2: Покращення інституціонального потенціалу системи пробації. Нормативне та ресурсне забезпечення.

Підтримка членства Державної установи «Центр пробації» у Конфедерації європейської пробації.

Підтримка в розробці системи зв’язків з громадськістю для привернення уваги громадян до ролі пробації в суспільстві та складання плану впровадження комунікаційної стратегії в пілотних регіонах.

Проведення регулярних інформаційних кампаній з питань пробації (підготовка інформаційних буклетів, брошур, плакатів)

Організація 2-ої щорічної конференції з питань кримінальної юстиції.

Надання підтримки ДУ «Центр Пробації» в підвищенні його технологічного потенціалу та ефективності роботи.

Проведення, в тісному співробітництві з Центром пробації, порівняльного аналізу існуючої нормативно-правової бази і методів роботи та підготовка аналітичного звіту з рекомендаціями щодо покращення процедур та практики для виконання рекомендацій, встановлених міжнародними стандартами.

Кінцевий результат 3: Підвищення ефективності професійної підготовки персоналу пробації.

Аналіз затвердженого плану навчальних заходів для персоналу пробації; внесення пропозицій щодо оновлення та розширення навчальної програми.

Експертна підтримка розробки практичного посібника з ефективної підготовки досудової доповіді.

Проведення тренінгів для персоналу пробації у пілотних регіонах з метою підвищення знань та навичок для підготовки якісних досудових доповідей.

Подальші тренінги з пробаційних програм для персоналу пробації у пілотних регіонах.

Тренінги з мотиваційного інтерв’ювання для персоналу пробації Харкова та Білої Церкви.

Тренінги з когнітивно-поведінкового втручання для персоналу пробації Харкова та Білої Церкви.

Підтримка офісів пробації у пілотних регіонах у проведенні тренінгових сесій з оцінки ризиків і потреб та розробки індивідуального кейс-менеджменту.

Проведення тренінгів з електронного моніторингу для персоналу пробації пілотного регіону.

Кінцевий результат 4: Особи, засуджені до альтернативних санкцій відбувають призначені покарання не скоюючи повторних злочинів та ефективніше ресоціалізуються.

У співпраці із Державної установою «Центр пробації» підтримати національне дослідження щодо частоти застосувань альтернативних санкцій, зокрема громадських робіт. Дослідження включатиме вивчення дійсного рівня скоєння повторних злочинів, а також санкцій, що застосовуються до осіб при порушення умов пробації.

Кінцевий результат 5: Забезпечення більш ефективної співпраці між УВП та органом пробації.

Розробка ефективного «мосту співпраці» між УВП та органом пробації в пілотних регіонах.

Пілотування оцінки ризиків та потреб і плану заходів з підготовки до звільнення.

Розробка та реалізація спеціальних програм ресоціалізації для жінок, які готуються до умовно-дострокового звільнення, у співпраці з органом пробації.

НОВИНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ:

05 березня 2019 року у Харкові за підтримки Проекту NORLAU (Норвезькі радники з питань верховенства права в Україні) відбулося урочисте відкриття модельного офісу  пробації  =