“PRAVO-Justice” (Євросоюз)


 

 ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  “PRAVO-JUSTICE”

Чотирьохкомпонентний проект міжнародної технічної допомоги ЄС на період до 2020 року, що забезпечує подальшу підтримку прогресу реформ в Україні, досягнутих за результатами попереднього проекту ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”
2014-2017 років після Революції гідності 2013-2014 років.

Підтримка ініціатив розвитку пробації Проекту ЄС визначено у третьому розділі “Виконання рішень судів і виконання кримінальних санкцій” (Enforcement of judgement sandex ecution of criminal sanctions), що сприяє реалізації розділу 11 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки у п’яти напрямах роботи за участі експертів Великобританії:

  1. Розробки Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту та автоматизації статистики пробації;
  2. Валідації інструменту оцінки ризиків і потреб суб’єктів пробації;
  3. Формування кадрової політики та професійної підготовки персоналу пробації;
  4. Розробки стандартів проведення інспектувань підрозділів пробації (критеріїв оцінювання ефективності роботи зі справами суб’єктів пробації);
  5. Роботи з громадськими організаціями і волонтерами.

 

Активна фаза реалізації Проекту ЄС розпочалася з серпня 2018 року та досягнуто проміжні результати.

  1. У рамках Місії з “Розробки Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, та автоматизації статистики пробації” (експерт Пітер Мюррей) отримано рекомендації, що враховані під час підготовки тексту Технічного завдання Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту у жовтні-листопаді 2018 року і Технічних вимог до Інформаційної системи “Статистичні показники результатів діяльності підрозділів пробації” (завдання 4.2.6. і 1.3.5. Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації).

В частині подальшої роботи із автоматизації статистики пробації у 2019 році очікується прийняття Проектом ЄС рішення щодо проведення тендеру з обрання розробника програмного забезпечення Інформаційної системи “Статистичні показники результатів діяльності підрозділів пробації”, про що також підтверджено головним експертом Проекту ЄС Ренделом Барроуз 14 січня 2019 року.

 

  1. У рамках Місії “Валідації інструменту оцінки ризиків і потреб суб’єктів пробації” (експерт Дені Кларк) проведено другу валідацію інструменту оцінки ризиків і потреб (вересень 2018 року), за результатами якої виявлено нелогічні зв’язки прогнозування повторного кримінального правопорушення за статичними і динамічними факторами. Зазначене обумовило проведення у грудні 2018 року тренінгу для 32 працівників 10 регіонів для підвищення їх професійного рівня. На березень 2019 року заплановано збір і узагальнення інформації для проведення у вересні 2019 року третьої валідації зазначеного Інструменту.

 

  1. У рамках Місії “Формування кадрової політики та професійної підготовки персоналу пробації” (експерти Девід Нотт і Кетрін Фуллер) проведено робочі зустрічі і тренінги для кадрового персоналу пробації, за результатами яких отримано рекомендації щодо необхідності розроблення проекту Стратегії кадрової політики в пробації, шляхів удосконалення професійної підготовки персоналу пробації і важливості менторства (наставництва) для молодих працівників підрозділів пробації, особливо протягом першого місяця їх роботи на посаді (завдання 4.4.3. Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації).

У 2019 році очікується розробка проекту Стратегії кадрової політики в пробації і обрання пілотних регіонів Центром пробації для впровадження інституту менторства для молодих працівників.

 

  1. У рамках Місії “Розробка стандартів проведення інспектувань підрозділів пробації (критеріїв оцінювання ефективності роботи зі справами суб’єктів пробації)” (експерт Саллі Лестер) розроблено проект шести Стандартів інспектувань в наглядовій пробації та один – в досудовій.

У квітні 2019 року зазначені Стандарти будуть апробовані на базі підрозділів Хмельницької області (завдання 4.2.4. Паспорту: реформа пенітенціарної системи та пробації).

 

  1. У рамках Місії “Робота з громадськими організаціями і волонтерами” (експерт Валері МакНерні) отримано рекомендації щодо розвитку волонтерства в пробації України з метою подальшої підготовки проекту Стратегії розвитку волонтерства в пробації.

Проект зазначеної Стратегії буде доопрацьовано у квітні 2019 року (пілотними регіонами обрано Івано-Франківську і Дніпропетровські області).