Вимоги до професії


Вимоги до посади «Фахівець»
(I, II категорії, без категорії)

Завдання та обов’язки.

Самостійно виконує роботи, пов’язані з аналітичною діяльністю одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики, що належать до компетенції підрозділу. Бере участь у розробленні пропозицій, комплексів заходів, планів тощо. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників.
Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати:

Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у відповідній сфері; державну мову; профілюючі дисципліни (залежно від галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); правила роботи на комп’ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи; для спеціаліста — стаж роботи за спеціальністю на посаді фахівця II категорії не менше 2 років; для бакалавра — не менше 3 років.
Фахівець II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; для бакалавра — стаж роботи за спеціальністю на посаді фахівця — не менше 2 років.
Фахівець: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Вимоги до посади «Провідний інспектор»

Завдання та обов’язки.

Здійснює координацію та методичне забезпечення на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності.
Розробляє пропозиції, комплекс заходів, плани тощо. Бере участь в організації їх виконання. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень державних органів вищого рівня, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, експертизі документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, інформації про результати цієї роботи.
Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Повинен знати:

Конституцію України; акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного підрозділу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; державну політику у сфері соціального захисту; державну мову; профілюючі дисципліни; правила роботи на комп’ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді фахівця
I категорії — не менше 3 років.