Міжнародні стандарти в пробації


Міжнародні стандарти ООН і Ради Європи

Рекомендація CM/Rec (2017) 3 щодо громадських санкцій та заходів

(Прийнято Комітетом Міністрів 22 березня 2017 року на 1282-мій нараді (скликанні, засіданні) заступників Міністрів)

Recommendation CM/Rec (2017) 3 of the Committee of Ministers to member States on the European Rules on community sanctions and measures

(Adopted by the Committee of Ministers on 22 March 2017 at the 1282nd meeting of the Ministers’ Deputie)

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №45/110

(прийнята на 68 пленарному засіданні 14.12.1190)

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)

Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990

(Adopted on 68th plenary meeting on 14 December 1990)

Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками

(Підписаний державами — членами Ради Європи (РЄ) 30.ХІ 1964 у м. Страсбурзі (Франція). Україна приєдналася до Конвенції 22.IX 1995.
Дата набуття чинності: 29.12.1995)

European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders

(30 Nov 1964, Strasbourg (France))

Рекомендація Rec (1992) 16 щодо європейських правил застосування громадських покарань і заходів

(Прийнято Комітетом Міністрів 19 жовтня 1992 року на 482-мій нараді (скликанні, засіданні) заступників Міністрів)

Recommendation No R(92) 16 of the Commitee of Ministers to Member State on the European rules on community sanctions and measures

(Adopted by the Committee of Ministers on 19 October 1992 at the 482nd meeting of the Ministers’ Deputie)

Рекомендація Rec (2003) 22 Комітету міністрів державам-членам на умовно-дострокове звільнення (УДЗ)

(Прийнята Комітетом Міністрів 24 вересня 2003 року на 853-му засіданні заступників Міністрів)

Council of Europe Commitee of Ministers Recommendation Rec (2003) 22 of the Committee of Ministers to member states on conditional release (parole)

(Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 2003 at the 853rd meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам – членам про Правила Ради Європи про пробацію

(Прийнята Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року на 105 засіданні)

Recommendation CM/Rec(2010) 1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules

(Adopted by the Committee of Ministers on 20 January 2010 at the 1075th meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація Rec(2006)8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів

(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 967 засіданні заступників Міністрів 14 червня 2016 року)

Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims

(Adopted by the Committee of Ministers on 14 June 2006 at the 967th meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах

(Прийнято Комітетом Міністрів на 679-й зустрічі представників Комітету від 15 вересня 1999 р.)

Recommendation Rec(1999)19 of the Committee of Ministers to member states to member states concerning mediation in penal matters

(Adopted by the Committee of Ministers on 15 September 1999 at the 679th meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація Rec (2000) 22 Комітету Міністрів державам-членам щодо Вдосконалення реалізації європейських правил щодо громадського санкцій та заходів

(Ухвалено Комітетом Міністрів на 731 засіданні заступників Міністрів 29 листопада 2000 року)

Recommendation Rec (2000) 22 of the Committee of Ministers to member states on improving the implementation of the European rules on community sections and measures

(Adopted by the Committee of Ministers on 29 November 2000 at the 731th meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація CM/REC (2008) 11 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій чи заходів

(Прийнято Комітетом Міністрів 5 листопада2008 року на1040 зустрічі Заступників Міністрів)

Recommendation Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on improving the implementation of the European rules for the juvenile offenders subject to sanctions or measures

(Adopted by the Committee of Ministers on 5 November 2008 at the 1040th meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендації No R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць Європейські Пенітенціарні Правила

(Прийнято Комітетом Міністрів 11 січня 2006 року на 952-й зустрічі Заступників Міністрів)

Recommendation Rec(2006) 2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules

1 (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006 at the 952 and meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація Rec (2006) 13 Комітету Міністрів державам-учасницям щодо застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань з Пояснювальною запискою

(Прийнята Комітетом Міністрів 27 вересня 2006 року на 974-й зустрічі заступників Міністрів)

Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse

(Adopted by the Commit tee of Ministers on 27 September 2006 at the 974th meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація РС/Rec (2014)4 Комітету Міністрів державам – членам стосовно електронного моніторингу

(Ухвалена Комітетом Міністрів на 1192 засіданні заступників Міністрів від 19 лютого 2014 року)

Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to member States on electronic monitoring

(Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014, at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies)

Рекомендація Rec (1999)22 Комітету Міністрів державам – членам стосовно переповненості в’язниць і зростання кількості ув’язнених

(Ухвалена Комітетом Міністрів на 861 засіданні заступників Міністрів від 30 вересня 1999)

Recommendation Rec (1999)22 concerning prison overcrowding and prison population inflation

(Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999, at the 861st meeting of the Ministers’ Deputies)