Відділ комунікацій та інформаційного забезпечення діяльності пробації 


min

Чабаненко Анна Олександрівна

Начальник відділу

 

Контактні дані:

E-mail:press@probation.gov.ua

Основним завданням відділу комунікацій та інформаційного забезпечення діяльності пробації є

реалізація комунікаційної політики в рамках пробації для налагодження багатостороннього діалогу з метою формування в суспільстві довіри до пробації, розуміння її ролі та значення, висвітлення динаміки процесу розбудови ефективної та прозорої системи пробації в Україні.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань

  • забезпечує інформаційний супровід діяльності та розвитку пробації для кращого розуміння її ролі і значення для суспільства, розробляє та вдосконалює стратегію комунікації з громадськістю;
  • забезпечує ефективну взаємодію та координацію із засобами масової інформації щодо процесу розвитку пробації в Україні та проводить моніторинг інформаційного простору з висвітлення діяльності органів пробації;
  • організовує прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширення інформаційних матеріалів з питань пробації;
  • співробітничає з громадськими, правозахисними та іншими недержавними організаціями з питань пробації та забезпечення дотримання прав суб’єктів пробації;
  • організовує залучення недержавного сектору до розвитку волонтерського руху у сфері пробації;
  • забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів України;
  • у межах компетенції готує та подає на розгляд керівництву ДУ «Центр пробації» інформаційно-аналітичні матеріали за напрямами діяльності Відділу.