Досудова пробація


Законодавчі умови для реалізації досудової пробації, особливостей статусу та повноважень персоналу органів пробації визначені Законом України “Про пробацію” від 5 лютого 2015 року №160-VIII, а також Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених” від 7 вересня 2016 року № 1492-VIII.
Законодавцем визначено, що досудова доповідь – це формалізована інформація, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності.

Підставою для складання досудової доповіді є ухвала суду. Представник органу пробації досліджує соціальне оточення обвинуваченого, його психологічну характеристику, аби з’ясувати причини вчинення злочину. Під час підготовки досудової доповіді представник органу пробації з’ясовує кримінальну історію особи, його сімейний стан і відносини у сім’ї, житлові умови, дані про роботу, фінансове положення, спосіб проведення вільного часу, наявність алкогольної або наркотичної залежності, дані про фізичне та психічне здоров’я.

Слід враховувати, що досудова доповідь не може використовуватися у кримінальному провадженні як доказ винуватості обвинуваченого у вчиненні злочину.

Під час ухвалення вироку досудова доповідь береться судом до відома та долучається до матеріалів кримінального провадження.
Для підготовки досудової доповіді працівник органу пробації має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого, а саме: рідними, друзями, колегами, іншими особами, які знайомі з ним, а також отримувати інформацію з інших джерел, зокрема, матеріалів кримінального провадження, місця роботи або навчання, проживання тощо.
В обвинуваченої особи також є права, які полягають в участі у складанні досудової доповіді, надаючи необхідну достовірну інформацію представникам органу пробації, надавати зауваження та уточнення до неї, отримувати інформацію про можливу допомогу і консультації. Від участі обвинуваченого у підготовці досудової доповіді та від достовірності інформації, що буде ним надана, залежить висновок працівника органу пробації щодо перспективи позитивних змін.
Від злагодженої роботи всіх учасників досудової пробації, насамперед, суду (у частині надання розумних строків на підготовку досудової доповіді), органу пробації та обвинуваченого залежить повнота інформації про обвинуваченого та його потреби, і, найголовніше – допомога у прийнятті справедливого рішення щодо можливості виправлення без позбавлення волі.

З початку запровадження досудової пробації (з лютого 2017 року) судами винесено 38,2 тис. ухвал суду, якими уповноваженим органам з питань пробації доручено скласти досудову доповідь. Із загальної кількості отриманих ухвал суду 15 % складають ухвали стосовно осіб, які обвинувачуються за вчинення злочину невеликої тяжкості, 48 % – середньої тяжкості, 34 % – тяжкого злочину, 0,63 % – особливо тяжкого злочину.
Складено та надано до суду 34,5 тис. досудових доповідей (90 %).
Значна кількість (46 %) отриманих ухвал суду про складання досудових доповідей – це ухвали із зазначеним строком підготовки досудової доповіді менше ніж 10 діб. У зв’язку з цим, строк, у який складено досудові доповіді, значно відрізніється: до 3 днів – 3,9 %, до 5 днів – 6,6 %, до 10 днів – 32,2 %, інші – більше як 10 днів.
За цей період 25,6 тис. обвинувачених осіб реалізували своє право та взяли участь у складанні досудової доповіді. У 75 % доповідей було надано висновок про можливість виправлення особи без її ізоляції від суспільства.
Відповідно до наявної інформації, у 88 % випадків думка суду та органів пробації співпала.
Завдяки, у тому числі, й досудовим доповідям, близько 7 тис. осіб, щодо яких завершено розгляд по справі у суді, залишені у громаді під наглядом органів пробації і не відчувають на собі негативний вплив в’язниці.

Основним проблемним питанням у процесі реалізації досудової пробації залишається занадто стислий термін на підготовку досудової доповіді, вказаний в ухвалі суду, що позбавляє можливості персонал органів пробації зібрати всю необхідну інформацію для складання повної та всебічної досудової доповіді.
Крім того, 40 судів в Україні в цьому році ще не залучали персонал органів пробації до участі у кримінальному провадженні та не винесли жодної ухвали щодо складення досудової доповіді.

 

 

Навчальний фільм про досудову пробацію виготовлено Проектним офісом з питань пробації Міністерства юстиції України за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та компанії Агрітім Канада Консалтинг у рамках українсько-канадського проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)