Наглядова пробація


Наглядова пробація — це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо осіб, засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт; осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.

По суті нагляд полягає в реалізації органом пробації заходів за місцем проживання, роботи та навчання засуджених з метою дотримання обов’язків, визначених законом та покладених на них судом.
Наглядова пробація застосовується до найбільшої частини осіб, які перебувають на обліку уповноважених органів з питань пробації, та на найбільш тривалий період часу.

 

Так, у 2017 році на обліках уповноважених органів з питань пробації перебувало 158 085 осіб, з них (з числа осіб, до яких застосовано наглядову пробацію):
– 6812 осіб – засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
– 10903 особи – засуджені до покарання у виді громадських робіт та яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у видігромадських робіт;
– 1124 особи – засуджені до покарання у виді виправних робіт та яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді виправних робіт;
– 95175 осіб – звільнені від відбування покарання з випробуванням;
– 739 особи – засуджені до обмеження волі, які направлені для відбування покарання до виправних центрів.
Незначною є частка неповнолітніх. Так з 114 093 осіб, до яких у 2017 році було застосовано заходи наглядової пробації, 918 осіб – неповнолітні.

Головною відмінністю наглядової пробації від системи виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, є її соціальна складова. Зокрема, у період наглядової пробації щодо суб’єктів пробації здійснюється не лише нагляд, а й соціально-виховна робота, яка полягає у здійсненні заходів, що проводяться згідно з індивідуальним планом роботи із засудженим з урахуванням оцінки ризиків вчинення ним повторних кримінальних правопорушень та передбачає диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги; сприяння працевлаштуванню; залучення до навчання; участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності; проведення індивідуально-профілактичної роботи.

Наглядова пробація передбачає проведення індивідуально спланованої роботи для вирішення проблем особи (факторів ризику), які можуть призвести до вчинення ним повторного злочину, забезпечення надання йому необхідних соціальних, психологічних, юридичних, медичних та освітніх послуг; застосування спеціальних пробаційних програм. В основі усіх пробаційних заходів перебуває оцінка факторів ризику та використання спеціальних методик пробаційної роботи, які враховують стать та вік суб’єкта пробації, передбачають постійний моніторинг результатів та коригування для досягнення максимального ефекту.
Окрім цього, Законом України «Про пробацію» введено новий інструмент роботи із засудженими – пробаційні програми, які призначаються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити (програми психологічної корекції та програми соціальної адаптації, спрямовані на усунення негативних факторів, що впливали та можуть в подальшому впливати на поведінку правопорушника).

Реалізація пробаційних програм визначена постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 24.
У період наглядової пробації до здійснення заходів нагляду за засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи можуть залучатися волонтери пробації — фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, уповноважені органом пробації на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.
Завдяки ефективному нагляду забезпечується безпека суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Пробаційні програми

Прийнятим у лютому 2015 року Законом України «Про пробацію» передбачено новий інструмент роботи із засудженими – пробаційні програми, які призначаються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити (програми психологічної корекції та програми соціальної адаптації спрямовані на усунення негативних факторів, що впливали та можуть в подальшому впливати на поведінку правопорушника).

Реалізація пробаційних програм визначена постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 24.
Робота над розробленням пробаційних програм тривала з червня 2017 року. До складу робочої групи увійшли представники державних органів, міжнародних та громадських організацій, навчальних закладів та судді.

При розробці цих програм було враховано результати оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень щодо 8 тисяч правопорушників.
Було визначено, що проблеми з роботою та фінансами, а також вживання алкоголю є найбільш актуальними факторами ризику, тобто причинами, що можуть підштовхнути до вчинення злочину.

З урахуванням цього було розроблено три проекти пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації: «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення». Аналогічні проекти пробаційних програм розроблено і для неповнолітніх суб’єктів пробації.

НАКАЗ від 28.03.2018 № 926/5 “Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм передбачає, що реалізація пробаційних програм щодо осіб, звільнених з випробуванням, на яких судом покладено такий обов’язок, забезпечується органом пробації, а щодо неповнолітніх – уповноваженим органом з питань пробації разом із суб’єктами, що надають соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
До реалізації пробаційних програм можуть також залучатися волонтери пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.

 

11 червня 2018 року у рамках виконання Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 24, першим заступником Міністра юстиції України Бернацькою Н.С. підписано два накази за № 1797/5 «Про затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації» та № 1798/5 «Про затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації».

 

При цьому здійснювати цю роботу будуть працівники пробації, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідні сертифікати. Нині, питання підготовки кураторів з реалізації пробаційних програм визнано пріоритетним у розбудові системі пробації України на наступне півріччя.
Натепер підготовлено 729 кураторів з реалізації заходів, передбачених пробаційною програмою із 474 уповноважених органів з питань пробації.

 

Таким чином затверджено такі пробаційні програми для роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації: «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення». Аналогічні програми розроблено та затверджено і для роботи з повнолітніми суб’єктами пробації.
До реалізації пробаційної програми у порядку, визначеному законодавством, можуть залучатися установи, організації, незалежно від форми власності, об’єднання громадян, окремі громадяни, які можуть надавати послуги, необхідні для реалізації пробаційних програм.

 

Реалізація пробаційних програм з неповнолітніми буде здійснюватися разом із суб’єктом, що надає соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
В цілому реалізація кожної пробаційної програми передбачає: складання графіка, відвідування занять, дотримання певних правил поведінки при цьому, оцінку результатів та висновок про виконання пробаційної програми.
Спільною метою пробаційних програм є досягнення позитивних змін у поведінці неповнолітнього суб’єкта пробації. Водночас кожна із затверджених програм містить свою специфічну мету, яка символічно представлена на слайді.

 

Особливостями пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації є те, що тематика занять сформована у відповідності до основних задач та специфіки підліткового віку і зорієнтована на те, що когнітивна, емоційна, поведінкова та соціальна сфери дитини активно формуються. Більшою мірою у програмах для неповнолітніх використані поведінкові техніки та створено умови для набуття корегуючого досвіду через ігрові методики, матеріал подається з використанням метафор, групових ігор, аналогій із життя підлітків.