Нормативно-правова база


Регламентація діяльності органів пробації

Основним документом, що визначає мету, завдання, підстави, види пробації, правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів пробації, є Закон України «Про пробацію», прийнятий 05 лютого 2015 року та введений у дію 28 серпня 2015 року.

Протягом 2015-2018 року було розроблено і прийнято 3 закони, 4 акти Кабінету Міністрів України та 27 наказів Міністерства юстиції України, які регламентують діяльність органів пробації (5 в розробці, 23 вже прийнято, 12 із них – у 2018 році).

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБАЦІЇ

МІЖНАРОДНІ АКТИ ЩОДО ПРОБАЦІЇ

Рекомендація CM/Rec (2017) 3 щодо громадських санкцій та заходів
(Прийнято Комітетом Міністрів 22 березня 2017 року на 1282-мій нараді (скликанні, засіданні) заступників Міністрів)

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №45/110
(прийнята на 68 пленарному засіданні 14.12.1190)

Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками
(Підписаний державами — членами Ради Європи (РЄ) 30.ХІ 1964 у м. Страсбурзі (Франція). Україна приєдналася до Конвенції 22.IX 1995. Дата набуття чинності: 29.12.1995)

Рекомендація Rec (1992) 16 щодо європейських правил застосування громадських покарань і заходів
(Прийнято Комітетом Міністрів 19 жовтня 1992 року на 482-мій нараді (скликанні, засіданні) заступників Міністрів)

Рекомендація Rec (2003) 22 Комітету міністрів державам-членам на умовно-дострокове звільнення (УДЗ)
(Прийнята Комітетом Міністрів 24 вересня 2003 року на 853-му засіданні заступників Міністрів)

Рекомендація Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам – членам про Правила Ради Європи про пробацію
(Прийнята Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року)

Рекомендація Rec(2006)8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 967 засіданні заступників Міністрів 14 червня 2016 року)

Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах
(Прийнято Комітетом Міністрів на 679-й зустрічі представників Комітету від 15 вересня 1999 р.)

Рекомендація Rec (2000) 22 Комітету Міністрів державам-членам щодо Вдосконалення реалізації європейських правил щодо громадського санкцій та заходів
(Ухвалено Комітетом Міністрів на 731 засіданні заступників Міністрів 29 листопада 2000 року)

Рекомендація CM/REC (2008) 11 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій чи заходів ( в англійській версії )
(Прийнято Комітетом Міністрів 5 листопада2008 року на1040 зустрічі Заступників Міністрів)

Рекомендації No R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць Європейські Пенітенціарні Правила
(Прийнято Комітетом Міністрів 11 січня 2006 року на 952-й зустрічі Заступників Міністрів)

Рекомендація РС/Rec (2014)4 Комітету Міністрів державам – членам стосовно електронного моніторингу
(Ухвалена Комітетом Міністрів на 1192 засіданні заступників Міністрів від 19 лютого 2014 року)

Рекомендація Rec (1999)22 Комітету Міністрів державам – членам стосовно переповненості в’язниць і зростання кількості ув’язнених
(Ухвалена Комітетом Міністрів на 861 засіданні заступників Міністрів від 30 вересня 1999)

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (“Пекинские правила”);

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила).

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЇ

Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5 «Про затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3361/5 «Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань»

Наказ Міністерства юстиції України від 28.09.2012 № 1439/5 «Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями  про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування»

Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 200/5 «Про затвердження Порядку складення досудової доповіді»

Наказ Міністерства юстиції України від 27.04.2018 № 1301/5 «Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу»

Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 «Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт»

Наказ Міністерства юстиції України від 17.08.2018 № 2702/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2019 № 272/5 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі»

Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 926/5 «Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм»

Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1797/5 «Про затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1798/5 «Про затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2023/5 «Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту»

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2020/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень)»

 Наказ Міністерства соціальної політики України Міністерства внутрішніх справ України Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осіб»

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»

Наказ Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5 «Про затвердження
Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління»

Наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2017 № 98/5 «Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації»

Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2019 № 561/5 «Про затвердження Положення про державну установу «Центр пробації»

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ»

Наказ Державній установі «Центр пробації» від 26.04.2019 № 367/ОД-19 «Про затвердження Положення про філії Державної установи «Центр пробації»

Наказ Державній установі «Центр пробації» від 24.01.2019 № 41/ОД-19 «Про деякі питання обробки та захисту персональних даних у Державній установі «Центр пробації»

Наказ Державній установі «Центр пробації» від 20.08.2018 № 91/ОД-18
«Про затвердження Порядку організації роботи з документами Державній установі «Центр пробації»  (із змінами від 21.05.2019 № 410/ОД-19)