Досліджено: рівень довіри до пробації дедалі зростаєДосліджено: рівень довіри до пробації дедалі зростає

Досліджено❗️: рівень довіри до пробації дедалі зростає💹

Дослідження суспільної думки та рівня обізнаності громадян про діяльність служби пробації є найбільш ґрунтовним базисом до ефективного планування інформаційно-просвітницької кампанії. А своєчасне та повне виявлення проблемних аспектів взаємодії органів пробації з іншими учасниками кримінального провадження, органами влади та неурядовим сектором є запорукою налагодження такої взаємодії у майбутньому.

Саме тому Проектним офісом Міністерства юстиції, створеного в рамках Проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE, the Expert Deployment for Governance and Economic Growth, Ukraine) у 2017 та у 2019 у 4-х пілотних містах (Кропивницькому, Луцьку, Полтаві та Черкасах) було проведено відповідні соціологічні опитування.
Порівняння їх результатів дозволило відстежити динаміку розвитку служби пробації, зміни у сприйнятті суспільством її функцій та завдань, а також оцінити ефективність комунікаційної стратегії, що реалізовувалася у відповідний період.

Відтак, станом на 2019 рік:
✍️ 89%📈 суб’єктів пробації висловили довіру працівникам пробації,
✍️ 60% 📈 опитаних суб’єктів пробації зверталися до працівників пробації по допомогу у працевлаштуванні, лікуванні від наркозалежності, тестуванні на різні захворювання, у наданні психологічних консультацій та з правових питань;
✍️ 93% 📈 суддів і 88% працівників прокуратури зазначили, що довіряють даним, викладеним у досудовій доповіді;
✍️ 80% 📈 суддів вважають інформацію у досудовій доповіді такою, що повно та об’єктивно характеризує особу обвинуваченого;
✍️ 80% 📈 працівників прокуратури під час здійснення своїх повноважень налагодили взаємодію із працівниками пробації ;
✍️ 77% 📈 суддів вважають, що досудова доповідь допомагає процесу призначення покарання;
✍️ 87% 📈 пересічних громадян висловили обізнаність про існування служби пробації, що на 25% вище, порівняно із попереднім періодом;
✍️ 76% 📈 пересічних громадян висловили довіру до служби пробації як системи, спроможної забезпечити безпеку суспільства в їхньому місті;
✍️ 83% 📈 респондентів – представників організацій різних форм власності (центрів зайнятості; центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центрів безоплатної вторинної правової допомоги; громадських організацій і т.і.) зазначили, що у своїй роботі стикалися з діяльністю служби пробації;
✍️ 89% 📈 представників організацій висловили довіру службі пробації як системі, спроможній забезпечити безпеку суспільства у їхньому місті, що вдвічі вище, порівняно із попереднім періодом.

Такі показники є вагомим свідченням позитивної репутації служби пробації як системи, спроможної забезпечити безпеку суспільства. Водночас, проведені опитування виявили аспекти, які характеризуються неоднозначно, що сприятиме їх більш ретельному опрацюванню для планування діяльності у майбутньому.

Детальніше: ТУТ.