Пробація та альтернативні санкції в Україні в центрі уваги нідерландсько-українського проекту МАТРАПробація та альтернативні санкції в Україні в центрі уваги нідерландсько-українського проекту МАТРА

Пробація та альтернативні санкції в Україні в центрі уваги нідерландсько-українського проекту МАТРА

09 квітня у Києві за участі керівництва Центру пробації, голландських експертів, представників судових органів, прокуратури та місцевої влади відбувся круглий стіл на тему «Пробація та альтернативні санкції в Україні».

В ході зустрічі було відзначено досягнення у реалізації проекту МАТРА та обговорено основні проблемні питання щодо ефективної взаємодії усіх залучених інституцій (суду, прокуратури та органів пробації) з метою розбудови пробації та розширення застосування альтернативних покарань в Україні, а також розроблено покрокову дорожню карту спільної діяльності по впровадженню пілотних проектів у Голосіївському та Деснянському районах міста Києва, а також Васильківському районі Київської області.
Міжнародними експертами було розкрито механізми побудови ефективної міжвідомчої взаємодії, що застосовуються у Нідерландах.

Методом мозкового штурму учасники визначили фактори, що перешкоджають розвитку системи пробації в Україні. Для цього присутні були поділені на групи за професійною ознакою і кожною з груп визначено 5 проблемних питань. Варто зауважити, у більшості вони співпали. Серед них найбільш суттєвими було відзначено недостатню налагодженість взаємодії органів прокуратури, суду і пробації на місцевому рівні та брак довіри суспільства до інституту пробації. У той же час експерти наголосили, що недостатня довіра громади до пробації як такої є наслідком недостатньої поінформованості про її можливості.
Поряд із цим, наголошено на необхідності злагодженої спільної взаємодії всіх органів правосуддя для подолання викликів, що постали на сьогодні перед новоствореним інститутом пробації. Зокрема експерти наголосили на необхідності збільшення штату працівників у зв’язку з розширенням виконуваних функцій, достатньому матеріально-технічному та ресурсному забезпеченні, внесенні змін до нині діючого законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів, що відповідатимуть сучасним реаліям діяльності системи пробації.

Особливу увагу учасники круглого столу зосередили на питаннях підвищення кваліфікації персоналу шляхом залучення до тренінгів та заходів, присвячених практичному відпрацюванню нових підходів, підвищення їх професійної мотивації, розвитку комунікаційної стратегії для підвищення поінформованості суспільства про діяльність пробації, а також посилення взаємодії з місцевими органами влади.

Окремому обговоренню підлягало питання реалізації відбування громадських робіт: експерти висловили позицію щодо внесення законодавчих правок з метою створення можливості їх застосування як додаткового виду покарань, що створило б можливості додаткового виправного та соціально-превентивного впливу, розширення переліку таких робіт та поглиблення співпраці з органами місцевого самоврядування для підвищення ефективності їх реалізації. Відмічено, що розширення застосування зазначеного інструменту дозволить продемонструвати громаді користь та переваги пробації.

Прокурорський корпус висловив думку, що пробація на сьогодні вже впроваджена і повноцінно реалізує свої повноваження як одна з важливих ланок системи кримінальної юстиції, однак актуальним залишається посилення взаємодії на місцевому рівні.
«Реалізація пілотних проектів дозволить окреслити нові шляхи взаємодії усіх учасників правозастосовчого процесу щодо складання досудової доповіді і розширення застосування альтернативних санкцій, а також визначить наскільки ефективними є внесені зміни до діючого законодавства», – підсумував керівник Центру пробації Олег Янчук (Oleg Yanchuk).