Щодо питання співпраці Державної установи «Центр пробації» з профспілковими організаціямиЩодо питання співпраці Державної установи «Центр пробації» з профспілковими організаціями
Державна установа «Центр пробації» у своїй діяльності базується виключно на нормах Конституції та законів України, забезпечуючи реалізацію принципу законності в усіх сферах, які охоплюються компетенцією Центру.
Не є винятком з цього підходу й дії Центру пробації щодо безумовного дотримання права кожного громадянина на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок (стаття 6 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
Державна установа «Центр пробації» визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими об’єднаннями громадян. І керівництво Центру пробації розуміє, що до завершення остаточної легалізації ініціативи працівників по створенню власної профспілкової організації, персонал звертається до альтернативних форм захисту своїх прав.
Саме тому Центр пробації налаштований на тісну та ефективну співпрацю з усіма профспілками, до яких виявили бажання увійти працівники установи, а також виконувати усі покладені чинними законодавчими актами обов’язки. Але всі дії в окресленій сфері повинні ґрунтуватися виключно на чинних нормативних актах.
Так, відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавець зобов’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, але це стосується лише тих об’єднань, що діють на підприємстві, в установі або організації. Лише для такого виду профспілок передбачено обов’язок роботодавця щодо надання для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).
За цією ж нормою, за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників. Так само і за статтею 250 Кодексу законів про працю України, власники або уповноважені ними органи зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Однак це має бути передбачено або укладеним колективним договором, або окремою угодою з визначенням термінів. Лише за наявності цих документів закон передбачає можливість перерахунку внесків, через що Державна установа «Центр пробації» не відмовляється вчиняти названі дії, але вимагає дотримання при цьому порядку, встановленого законом.
Рекомендації щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків, затверджені постановою Президії Федерації професійних спілок України № П-6-15 21.09.2006 р., передбачають дві можливі форми сплати профспілкових внесків: готівкою або за безготівковим розрахунком за місцем перебування члена профспілки на профспілковому обліку. Таким чином, члени профспілки, які не бажають сплачувати членських профспілкових внесків у безготівковому порядку, сплачують їх із заробітної плати за минулий місяць за основним місцем роботи готівкою за відомістю скарбнику первинної профспілкової організації.
Наведені положення чинних законодавчих актів потрібно враховувати тим працівникам Державної установи «Центр пробації», які виявили бажання реалізувати своє право на вступ до профспілок, створених поза межами Центру, і обирають для себе певну форму оплати членських профспілкових внесків або ініціюють звернення щодо забезпечення діяльності відповідної профспілки за рахунок Державної установи «Центр пробації».
Також просимо представників профспілок, до яких виявили бажання вступити працівники Центру пробації поважно ставитись та коректно висловлюватись на адресу установи, не допускати поширення перекручених положень чинного законодавства, а також не підміняти реальний захист прав персоналу гаслами про вимагання порушення кримінальних проваджень. У випадках незгоди з рішенням керівництва Центру пробації воно може бути розглянуте в судовому порядку, як це передбачено статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».